Malcolm Nix's blog

2010-01-20

Over de verantwoordingsplicht

Het valt me op dat zowat iedereen in onze samenleving zich al vanaf zeer vroege leeftijd moet verantwoorden voor al wat hij beslist, zegt of doet. Enkel zij die ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard of omwille van hun piepjonge leeftijd als dusdanig worden beschouwd, lijken aan deze verplichting te ontsnappen. Alle anderen moeten zich constant verantwoorden tegenover allerlei personen, groepen en instanties. Kinderen tegenover hun ouders. Kinderen tegenover hun klasgenootjes. Kinderen tegenover hun leerkrachten. Ouders tegenover de rest van de familie. Ouders tegenover leerkrachten, in het bijzonder tijdens de zogenaamde oudercontacten. Leerkrachten tegenover hun directie. Leerkrachten tegenover ouders, ook al tijdens die oudercontacten. Leerkrachten tegenover de onderwijsinspectie.

2010-01-15

Over de teloorgang van ons politiek systeem

Ik ga er geen doekjes om winden. In mijn ogen is Vlaanderen geen echte democratie meer. De huidige kieswetgeving en een aantal zogenaamde flankerende maatregelen, die overigens als iets geheel anders worden gecamoufleerd, maken het kleinere partijen onmogelijk iets te bereiken en dienen enkel om de machtsposities van een aantal gevestigde waarden te bestendigen. De huidige kieswetgeving omvat onder meer een kiesdrempel van 5 percent. Dit betekent dat nieuwe partijen, die per definitie klein[1] zijn, er niet voldoende aan hebben hier en daar een behoorlijk resultaat te boeken. Ze moeten onmiddellijk een score halen die inhoudt dat ze meer dan 5 percent van de kiezers aan haar kant weet te scharen. Dit percentage lijkt op het eerste gezicht laag, maar in de praktijk is dit zeer moeilijk.

2010-01-15

Over de lay-out van deze blog

Zoals velen[1] allicht al hebben opgemerkt, loopt er soms iets mis met de lay-out van sommige stukjes tekst. Nu en dan verschijnen fragmenten van een tekst plots in een ander lettertype of in een andere lettergrootte op de uiteindelijke pagina. Bovendien verschijnen de door mij ingevoerde titels[2] haast nooit in de definitieve versie. Dat is nooit mijn bedoeling en zeker geen goedkoop retorisch trucje om door middel van de bladspiegel bepaalde standpunten meer in de verf te zetten. Het is veeleer een zoveelste bewijs van de reeds vaak verdedigde[3] stelling dat computers een wereldwijd complot tegen mij smeden. Zodra ik eindelijk heb achterhaald wat de oorzaak van het euvel is, zal ik hier uiteraard iets aan doen.

2010-01-12

Over een geschikte stroomleverancier

Aangezien ik volgens de gebruiksvoorwaarden van bloggen.be ook commerciële berichten mag plaatsen, wil ik hier nu en dan ook reclame maken voor organisaties, bedrijven en personen die dergelijke aandacht meer dan verdienen. Elke week verschijnen overal klaagzangen over de hoge tarieven van Electrabel en de manier waarop een Frans bedrijf, Suez-Gaz de France, ten gevolge van het naïeve geloof van onze politici in de heilzame werking van de vrije markt de facto een bijna allesoverheersende controle over onze Belgische energiemarkt heeft verworven. Alle klachten en scheldtirades zijn meer dan terecht, maar daar mag het natuurlijk niet bij blijven.

2010-01-09

Over de moord op twee onbelangrijke jongeren

Elke dag sterven er wereldwijd duizenden mensen[1] aan de gevolgen van ziekte, hongersnood en ontbering. De oorzaken worden nooit terdege aangepakt. Daarnaast worden er dagelijks nog eens honderden vermoord. De meeste daders worden nooit opgepakt, vooral omdat ze meestal impliciet of expliciet moorden in opdracht van een overheid of van de bedrijven die boven diezelfde overheid staan. Kan er mij dan eens iemand uitleggen waarom de kranten pagina’s en pagina’s vullen met nietszeggende berichten over het rouwproces in een Limburgse gemeente waar er ook eens twee worden afgeknald?

2010-01-07

Over het einde van Musiques Dépassées (deel 3)

Ik krijg regelmatig de vraag of ik nog plannen heb als DJ nu Musiques Dépassées is afgerond. Tijd dus om een paar aanverwante mededelingen te bundelen. Ten eerste, ik heb nog steeds een vrij grote muziekcollectie en aangezien ik niet veel zin heb die enkel nog thuis te beluisteren, zal ik zeker de neiging niet kunnen weerstaan nu en dan nog eens te draaien. Ik heb het sowieso nooit leuk gevonden om thuis urenlang in mijn eentje naar plaatjes te luisteren. Muziek is een sociaal gebeuren, net als alcoholconsumptie en verkeersfiles.

2010-01-07

Over verwijzingen naar de joods-christelijke tradities

Men hoort onze politici van de rechterzijde de laatste jaren vaak verwijzen naar de joods-christelijke tradities die het fundament van onze Westerse samenleving zouden vormen. Ze doen dit natuurlijk om het verschil te benadrukken tussen onze eigen cultuur en die van bepaalde allochtone groepen. De vraag is echter of deze verwijzing veel inhoudelijke waarde heeft. Volgens mij bestaat de joods-christelijke traditie amper. Er zijn natuurlijk historische raakvlakken, al was het maar omdat de eerste christenen eigenlijk afvallige joden waren, die in een door het joodse geloof gedomineerde omgeving een nieuwe religie uit de grond trachtten te stampen. Dit is echter geen reden om het over een gezamenlijk patrimonium aan tradities te hebben.

2010-01-06

Over de Auvibel-taks

Minister Van Quickenborne is van mening dat de belasting van geluidsdragers, zoals blanco cd’s en dvd’s, usb-sticks, externe en geïntegreerde harde schijven, mp3-spelers en dergelijke, moet worden uitgebreid. Het komt erop neer dat iedereen die een geluidsdrager koopt een taks moet betalen, de zogenaamde Auvibel-taks. Officieel is deze taks bedoeld om de artiesten te compenseren voor het feit dat hun muziek door middel van deze geluidsdragers kan worden gekopieerd. Hier klopt natuurlijk iets niet mee.

2009-12-28

Over de site www.musiquesdepassees.be

Nu de fuivencyclus genaamd Musiques Dépassées ten einde is gekomen, vragen sommige mensen zich misschien af hoe het nu verder moet met de gelijknamige site, te vinden op www.musiquesdepassees.be. Het is in elk geval mijn bedoeling deze site in leven te houden. Ik zie trouwens geen redenen om dat niet te doen. De site bestaat uit verschillende onderdelen, rubrieken of hoe men dat ook moge noemen. Helaas zijn niet al die rubrieken even relevant of afgewerkt. Een kort overzichtje kan misschien wat duidelijkheid scheppen.

Home
De tekst op de homepagina is herschreven in functie van de nieuwe situatie.

2009-12-22

Over het geplande rookverbod in de horeca (deel 1)

Iedereen heeft ondertussen natuurlijk al vernomen dat er vanaf 1 juli 2014 een totaal rookverbod in de Belgische café’s zou komen. Op een of andere manier slagen onze Europese politici erin alle slechte ontwikkelingen in de Verenigde Staten over te nemen en alle goede ontwikkelingen, zoals gecontroleerde huurprijzen in bepaalde stadswijken, te negeren. Op zich lijkt het me geen goed idee deze hypercorrecte maatregel te nemen, maar we mogen ook niet uit het oog verliezen dat bepaalde mensen graag in een rookvrij café zitten. Aangezien die mensen natuurlijk ook hun rechten hebben, lijkt het onderstaand model me eigenlijk de meest gepaste wijze om met dit discussiepunt om te gaan. We laten de beslissing over aan de uitbaters. Zij moeten maar zien wat ze met hun eigen zaak doen.

Pages