2010

2010-04-30

Een bijdrage zonder titel

Ik weet dat het al een hele tijd geleden is dat ik nog iets op deze blog heb gepost. Ik zal het maar op de drukte op de werkvloer steken, een excuus dat al jarenlang als hip en trendy geldt. In elk geval is het de bedoeling de komende weken en maanden weer regelmatig een bijdrage te leveren tot het debat over de terechte teloorgang van onze normen en waarden. Om mezelf enige druk op te leggen[1] geef ik hier zelfs al een overzichtje van wat zoal zal volgen. Zo mag de lezer zich verwachten aan:

2010-03-10

Over de erkenning van de NSV door LOKO (deel 2)

In een vorig stukje heb ik toegelicht wat de praktische gevolgen zijn van de beslissing van LOKO om de Nationalistische Studentenvereniging na jaren van afwijzing alsnog als vrije vereniging te erkennen. Nu zal ik trachten te overlopen hoe deze beslissing tot stand is gekomen en binnen welke ruimere tendens ze een plaatsje heeft. De erkenning van de NSV past in elk geval mooi in de algemene verrechtsing van onze samenleving en van de jeugd in het bijzonder. Die verrechtsing houdt echter, zeker binnen de universitaire gemeenschap, geen uitgesproken tendens in de richting van extreem-rechtse, racistische of fascistoïde bewegingen [1] in.

2010-02-26

Over de erkenning van de NSV door LOKO (deel 1)

Een paar dagen geleden heeft LOKO, de Leuvense Overkoepelende Kringenorganisatie oftewel de officiële koepel van alle studentenkringen, besloten te doen wat gedurende decennia ondenkbaar was. De NSV, de Nationalistische Studentenvereniging, heeft een erkenning als vrije vereniging gekregen. De betekenis van deze beslissing heeft twee belangrijke gevolgen. Ten eerste kan de NSV nu subsidies krijgen voor de onkosten [1] die in het kader van door de vereniging georganiseerde activiteiten zijn gemaakt. Ten tweede kan de NSV zich nu op een soort democratische legitimatie van het eigen bestaan beroepen om kritische stemmen de mond te snoeren.

2010-02-22

Over het communistische België

Wie de voorbije dagen de kranten heeft opengeslagen, is op de eerste pagina’s steevast geconfronteerd met de al dan niet toereikende veiligheid van onze spoorwegen, met het noodweer in Madeira en met ontsnappingen uit een zogezegd tot gevangenis omgebouwd museum. Wie vervolgens ook de moeite heeft gedaan de daaropvolgende pagina’s te bekijken, heeft weer een mooie staalkaart gekregen van de manier waarop de verdedigers van de vrije markt hun eigen belangen trachten veilig te stellen nu ze vermoeden dat de economische crisis over haar hoogtepunt heen is.

2010-02-05

Over het geplande rookverbod in de horeca (deel 3)

Zoals in een recente bijdrage al aangekondigd, volgt hier een nieuwe reeks bedenkingen bij de wet waarmee het federale parlement het nu al wankele uitgaansleven al dan niet bewust nog wat verder de vernieling in zal helpen. Om de leesbereidheid van mijn uiteraard talrijk publiek [1] niet te zeer op de proef te stellen, zal ik me vanaf deze bijdrage telkens om een enkel, in mijn ogen bijzonder relevant, punt beperken.

2010-02-01

Over de vraag om een nultolerantie in Brussel

Als gevolg van het recentste incident, een achtervolging die eindigde met een schietpartij vorige zaterdag, pleiten verschillende instanties voor een zogenaamde nultolerantie in onze hoofdstad. Dit voorstel verdient toch wat aandacht, want de echte essentie van de zaak staat natuurlijk weer niet in de kranten. Nu klinkt de vraag om de invoering van een nultolerantie natuurlijk niet progressief of tolerant, maar dat is enigszins normaal. Mensen, politieagenten of niet, worden nu eenmaal niet goedgezind als gemaskerde gangsters hen met machinegeweren bestoken. Wie met dergelijke agressie te maken krijgt, wil harde maatregelen en snelle reacties zien. Dat lijkt me nog vrij normaal.

2010-01-28

Over het geplande rookverbod in de horeca (deel 2)

Zoals beloofd, volgt hier het tweede onderdeel van mijn mening over het geplande rookverbod in de horeca. In een vorig stukje, zonder veel streven naar originaliteit ' deel 1 ' genoemd, heb ik mijn eigen alternatief naar voren geschoven. Nu wil ik even ingaan op de voor- en nadelen [1] van het voorstel zoals het nu op tafel [2] ligt. Om het overzichtelijk te houden, splitsen we dit even op per betrokken of belanghebbende partij, in het managersjargon de stakeholders genoemd.

2010-01-26

Over een nieuw initiatief: vzw Amedee

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar ondertussen is de kogel door de ten gevolge van de nieuwe kardinaal blijkbaar steeds meer leeglopende kerk. Na de ziekte en het daaropvolgende overlijden van Lucas, de alomgekende uitbater, is café Amedee in de Leuvense Muntstraat maandenlang gesloten gebleven. Daar komt nu dus verandering in. Enkele klanten hebben de koppen bij elkaar gestoken en zullen de zaak in de vorm van een vzw verder openhouden. Hieronder volgt alvast de uitnodiging die ze verspreiden[1] voor de openingsavond. Aangezien alle informatie in dit tekstje te vinden is, vind ik het niet de moeite dit zelf nog eens in andere bewoordingen om te zetten. Copy/Paste is een handige functie.

Uitzonderlijke openingsavond Café Amedee
Zaterdag 30 januari vanaf 20u

2010-01-26

Over de toekomst van de heer Jean-Luc Dehaene

Nu de staking bij AB Inbev, het Belgische filiaal van de Braziliaanse brouwerij AmBev, op zich trouwens het resultaat van de fusie tussen de oudere brouwerijen Brahma en Antarctica[1], achter de rug is, wordt het tijd om enkele conclusies te trekken. Ten eerste, de publieke opinie telt. De Europese directie van InBev, die door een gelukkig toeval eveneens in Leuven is gevestigd, heeft goed kunnen zien waar de sympathie van de bevolking lag. In tegenstelling tot spoorstakingen, die bij veel reizigers en pendelaars vaak enkel op kritiek en ontevredenheid worden onthaald, had deze staking wel degelijk de steun van brede lagen van de bevolking, oftewel van de klanten die worden verondersteld de producten van de firma te kopen en te consumeren.

2010-01-22

Gratis online re-release Les Baudouins Morts

Aangezien het me weinig zinvol lijkt in herhaling te vallen, neem ik hier gewoon het persbericht over dat C3A, voormalig 'zanger' en tekstschrijver van Les Baudouins Morts, heeft opgesteld en verspreid naar aanleiding van de digitale re-release van een eerste gedeelte van de back catalogue van deze band. Onderaan het persbericht staat een link naar een van de sites waar alle nummers kunnen worden gedownload. Zodra er meer stukken, zoals het uitgebreide archief aan concertopnames en een hoop onuitgegeven nummers, online beschikbaar worden gesteld, zal ik hier uiteraard nog op terugkomen en nieuwe aankondigingen posten.

Pages