2012-03

2012-03-22

Lounge: “een ruimte waar men tot rust kan komen”[1]

Kent u die mop over die loungebar in Leuven? Neen? Ze is nochtans heel goed. Van 16 tot en met 31 maart 2012 loopt in Leuven het Afrikaans Filmfestival [2]. Traditiegetrouw nodigt de organisatie allerlei Afrikaanse film- en documentairemakers uit om hun eigen werk of dat van anderen te duiden, te becommentariëren, te loven of te bekritiseren. Het festival begon ook dit jaar met een receptie, waarop cocktails werden geserveerd en mensen uit allerlei landen, België inbegrepen, elkaar leerden kennen. Na de receptie besloten enkele aanwezigen, een gemengd groepje van Afrikanen en Belgen, voor wat bijkomende drankjes naar de trendy loungebar Louvain Louvain [3] af te zakken.

2012-03-21

De naïefste minister-president van heel de wereld.

Vlaanderen is gezegend. Wij beschikken immers over niemand minder dan Kris Peeters, verdediger van het geloof in de goedheid der mensen en hun organisaties. Op 20 maart 2012 heeft hij het gepresteerd in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van het Vlaams Parlement het volgende te verklaren: “Ik geloof immers dat de activiteiten van buitenlandse bedrijven een positief effect op het democratiseringsproces hebben. Het is niet mogelijk buitenlandse bedrijven in een gesloten, niet-democratische omgeving binnen te halen.” Ik zou hem graag eens in debat met Naomi Klein zien treden. Of met zowat eender welke Irakees. Of met een mijnwerker in Katanga. Het zou in elk geval de grappigste avond van het jaar worden.

2012-03-16

Nationalisten en hun vijandbeeld, deel 2

Een kort en bondig vervolg: http://users.skynet.be/njsv/stoplinkseles/kruitkamer.html. Verdere commentaar is overbodig. Let vooral op het flitsende lichteffect als het woord 'revolutie' verschijnt. Probeer u ook in te leven in de doelgroep. Dit is bedoeld voor jongeren van pakweg 12 tot 18 jaar. Hans Van Themsche is niet ver.

2012-03-13

Nationalisten en hun vijandbeeld

Op donderdag 15 maart 2012 betoogt de NSV [1], oftewel Nationalistische Studentenvereniging, nog eens in Leuven [2] en natuurlijk zijn er weer allerlei tegenbetogingen [3] gepland. Mij niet gelaten. Voor mijn part schieten ze heel dat zootje overhoop, zoals ze eigenlijk in 1945 met hun grootvaders hadden moeten doen. De gemiddelde extreemrechtse militant vindt overigens dat met mij exact hetzelfde zou moeten gebeuren. Ik wil deze vervuiling van de Leuvense straten, overigens nog steeds de stad in Vlaanderen waar het Vlaams Belang zijn laagste scores haalt [4], gebruiken om even een ander punt aan te kaarten.

2012-03-08

De internationale vrouwendag 2012

Elk jaar vieren de vrouwen op 8 maart hun gedeeltelijke bevrijding van slavernij, onderdrukking, mishandeling en misprijzen. Tegelijkertijd roepen ze de minderheid die de rest van de wereldbevolking vormt op verder werk te maken van gelijke rechten, gelijke behandeling en eigenlijk simpelweg wat appreciatie. Gelukkig hebben we nog het Vlaams Belang om ons erop te wijzen hoe de Echte Blanke Vlaming zich tegenover dergelijke kleinzerige protesten van het zwakste aller geslachten moet gedragen. Onderstaand citaat is een uitspraak van een Vlaams volksvertegenwoordiger uit de vergadering van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van donderdag 8 maart 2012. Verantwoordelijke is de heer Wim Wienen, een man wiens ouders blijkbaar een voorkeur voor een bepaalde klinker hebben.