2012

2012-05-10

Tekst zonder uitleg

Soms is het niet nodig zelf een tekstje te schrijven. Een aantal links naar andermans artikelen kan volstaan om een boodschap over te brengen. De mensen hoeven die artikelen zelf niet eens te lezen. De titels volstaan vaak om de algemene lijnen van de inhoud duidelijk te maken. Laten we dit even illustreren met een voorbeeld.

2012-05-10

Wie lacht met de Vlamingen?

Wel, het antwoord op de net gestelde vraag is eenvoudig. Sinds het recentste initiatief van Geert Bourgeois iedereen. Zijn brochure ‘Migreren naar Vlaanderen, starterspakket voor familiemigranten’ [1], die op zijn initiatief is geschreven en in landen als Marokko wordt verspreid, is een schoolvoorbeeld van wereldvreemde bekrompenheid en geforceerd taalgebruik. Wat me het eerst is opgevallen, is de taalkeuze. Een belangrijk punt van kritiek luidt dat de brochure neerbuigend en paternalistisch zou zijn [2]. De Eerste Burger van Izegem weerlegt deze opmerkingen door erop te wijzen dat de doelgroep niet uit reeds ingeburgerde migranten bestaat, maar uit laagopgeleide vreemdelingen. Velen onder hen kennen geen Nederlands. Mag ik dan vragen waarom de brochure in het Nederlands is opgesteld?

2012-05-10

De recentste stunt van Sabam

De oplichtersorganisatie Sabam, vertegenwoordiger van artiesten als performer Suzi Wan en DJ Ken Wood, heeft weer een nieuwe stunt bedacht om de eigen kassa en bijgevolg de zakken van de eigen managers, bestuurders en grote aandeelhouders te vullen. Enkele dagen geleden hebben heel wat Belgische DJ’s een brief ontvangen waarin hen wordt gevraagd elk jaar 292 euro op te hoesten voor een ‘download- en kopielicentie’. Op die manier tracht Sabam natuurlijk een graantje mee te pikken van de toenemende trend muziek gewoon van een site te downloaden of op een harde schijf te kopiëren. Helaas slaat Sabam hiermee natuurlijk andermaal de bal mis. Laten we eerst eens kijken wat er zoal in die brief staat:

2012-05-09

Volkertdag en andere alternatieve feestdagen

Elk jaar vieren de Britten op 5 november Guy Fawkes Night, ter herdenking van het complot van een aantal katholieken tegen een protestantse koning oftewel van een poging van een aantal religieus geïnspireerde would-be onderdrukkers om een andere religieus geïnspireerde onderdrukker te vermoorden. Alleen wordt Fawkes niet overal en door iedereen als een bommenleggende terrorist beschouwd. Velen gebruiken het bekende masker [1] met zijn beeltenis zelfs als symbool van verzet tegen elk onderdrukkend systeem. Nu vraag ik me af of we geen nood hebben aan nieuwe soortgelijke feestdagen. De Gunpowder Conspiracy dateert immers al van 1605 en er zijn toch wel wat recentere voorbeelden van al dan niet geslaagde politieke aanslagen te vinden. Hieronder een paar suggesties.

2012-05-02

1 mei 2012: geen politiek zonder electorale tactiek

De meeste artikelen, opiniestukken, lezersbrieven en andere bijdragen van en in onze media over de 1-meivieringen gaan traditioneel over de toespraken van allerlei kopstukken, de sociale (on-)vrede, de economie, de tewerkstelling en nog wat van die stokpaardjes waarvan onze journalisten en opiniemakers veronderstellen dat ze de arbeidersklasse bezighouden. Ik wil het echter over iets anders hebben. Een punt waarop ik de laatste tijd vaak wordt aangesproken, is het dreigement van Louis T. uit H. om in Leuven een sluitingsuur voor de horeca in te voeren.

2012-03-22

Lounge: “een ruimte waar men tot rust kan komen”[1]

Kent u die mop over die loungebar in Leuven? Neen? Ze is nochtans heel goed. Van 16 tot en met 31 maart 2012 loopt in Leuven het Afrikaans Filmfestival [2]. Traditiegetrouw nodigt de organisatie allerlei Afrikaanse film- en documentairemakers uit om hun eigen werk of dat van anderen te duiden, te becommentariëren, te loven of te bekritiseren. Het festival begon ook dit jaar met een receptie, waarop cocktails werden geserveerd en mensen uit allerlei landen, België inbegrepen, elkaar leerden kennen. Na de receptie besloten enkele aanwezigen, een gemengd groepje van Afrikanen en Belgen, voor wat bijkomende drankjes naar de trendy loungebar Louvain Louvain [3] af te zakken.

2012-03-21

De naïefste minister-president van heel de wereld.

Vlaanderen is gezegend. Wij beschikken immers over niemand minder dan Kris Peeters, verdediger van het geloof in de goedheid der mensen en hun organisaties. Op 20 maart 2012 heeft hij het gepresteerd in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van het Vlaams Parlement het volgende te verklaren: “Ik geloof immers dat de activiteiten van buitenlandse bedrijven een positief effect op het democratiseringsproces hebben. Het is niet mogelijk buitenlandse bedrijven in een gesloten, niet-democratische omgeving binnen te halen.” Ik zou hem graag eens in debat met Naomi Klein zien treden. Of met zowat eender welke Irakees. Of met een mijnwerker in Katanga. Het zou in elk geval de grappigste avond van het jaar worden.

2012-03-16

Nationalisten en hun vijandbeeld, deel 2

Een kort en bondig vervolg: http://users.skynet.be/njsv/stoplinkseles/kruitkamer.html. Verdere commentaar is overbodig. Let vooral op het flitsende lichteffect als het woord 'revolutie' verschijnt. Probeer u ook in te leven in de doelgroep. Dit is bedoeld voor jongeren van pakweg 12 tot 18 jaar. Hans Van Themsche is niet ver.

2012-03-13

Nationalisten en hun vijandbeeld

Op donderdag 15 maart 2012 betoogt de NSV [1], oftewel Nationalistische Studentenvereniging, nog eens in Leuven [2] en natuurlijk zijn er weer allerlei tegenbetogingen [3] gepland. Mij niet gelaten. Voor mijn part schieten ze heel dat zootje overhoop, zoals ze eigenlijk in 1945 met hun grootvaders hadden moeten doen. De gemiddelde extreemrechtse militant vindt overigens dat met mij exact hetzelfde zou moeten gebeuren. Ik wil deze vervuiling van de Leuvense straten, overigens nog steeds de stad in Vlaanderen waar het Vlaams Belang zijn laagste scores haalt [4], gebruiken om even een ander punt aan te kaarten.

2012-03-08

De internationale vrouwendag 2012

Elk jaar vieren de vrouwen op 8 maart hun gedeeltelijke bevrijding van slavernij, onderdrukking, mishandeling en misprijzen. Tegelijkertijd roepen ze de minderheid die de rest van de wereldbevolking vormt op verder werk te maken van gelijke rechten, gelijke behandeling en eigenlijk simpelweg wat appreciatie. Gelukkig hebben we nog het Vlaams Belang om ons erop te wijzen hoe de Echte Blanke Vlaming zich tegenover dergelijke kleinzerige protesten van het zwakste aller geslachten moet gedragen. Onderstaand citaat is een uitspraak van een Vlaams volksvertegenwoordiger uit de vergadering van de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van donderdag 8 maart 2012. Verantwoordelijke is de heer Wim Wienen, een man wiens ouders blijkbaar een voorkeur voor een bepaalde klinker hebben.

Pages