2013-05

2013-05-30

Malcom trekt conclusies uit: het hoofddoekendebat

Dat steeds weerkerend debat over een eventueel verbod voor ambtenaren om religieuze, levensbeschouwelijke en ideologische symbolen, waarmee dan vooral de hoofddoek wordt bedoeld, te dragen, begint stilaan op mijn zenuwen te werken. Het is namelijk compleet boerenbedrog. Het is dan ook hoog tijd eens een paar conclusies te trekken. Ik zou niet de hoop mogen koesteren dat mijn bijdrage enige invloed op de uiteindelijke beslissingen heeft, maar dat zal me er niet van weerhouden de belachelijkheid van een aantal onterechte argumenten te illustreren.

2013-05-28

Malcolm geeft een update: over het kraakpand ACCO

Een tijdje geleden moest ik met enige spijt melden dat het concert van Drongos for Europe in het Autonoom Centrum voor Cultuur en Ontspanning, wat geheel toevallig het acroniem ACCO oplevert, was afgelast. Op zich natuurlijk geen drama, maar nu blijkt er wel iets meer aan de hand te zijn.

2013-05-26

Malcolm promoot: een fuif met een gepaste titel

Dit jaar opent Bunkerleute het eigen najaarsseizoen op een gepaste datum, namelijk 24 augustus. De titel is dan ook 'Winter is coming'. Gezien de kwaliteit van onze lente is dit allicht niet eens een uiting van pessimisme. Niet dat mensen die het somberste van The Cure als vrolijke deuntjes beschouwen op een normale optimismeschaal passen, maar ditmaal hebben ze wel een punt. Het lijkt er steeds meer op dat wij van heel die opwarming van de aarde niet veel vruchten zullen plukken.

2013-05-26

Malcolm suggereert: een oplossing voor onze rusthuizen

Er is de laatste tijd veel persaandacht geweest voor allerlei wantoestanden in onze rusthuizen, in het bijzonder de rusthuizen die als privébedrijven door het leven gaan en bijgevolg vooral bedoeld zijn om winst voor de aandeelhouders te genereren. Aangezien de klachten gekend zijn, zal ik niemand vervelen met een overzicht van wat zoal blijkt mis te lopen. Ik wil me beperken tot een kleine suggestie die volgens mij veel zou veranderen.

De private rusthuizen zijn bedrijven met aandeelhouders. We zouden natuurlijk voor een volledige nationalisering van de sector kunnen pleiten, maar daar is op dit ogenblik volstrekt geen meerderheid voor te vinden en bovendien is hiervoor op korte of zelfs middellange termijn ook niet de nodige budgettaire speelruimte aanwezig.

2013-05-25

Malcolm promoot: de heropstanding van Café Marché

In feite heeft het geen enkele zin dat ik hier een lange tekst publiceer. Alle informatie staat toch op de flyer die als bijlage te vinden is.

Café Marché is een bijzonder leuk initiatief dat erin slaagt goede nummers te bewerken en anders te laten klinken op een manier die mijlenver verwijderd blijft van het ondertussen doodsaaie fenomeen waarbij zelfverklaarde artiesten elkaar eindeloos blijven remixen om te camoufleren dat ze amper eigen werk weten voor te brengen.

2013-05-17

Malcolm vist iets op: uit de kleine lettertjes van het nieuws

Er is de voorbije dagen weer heel wat discussie over allerlei beslissingen van allerlei N-VA-politici geweest. Zo heeft Bart De Wever een kermis naar de sociale woonwijken verbannen omdat er anders een paar rijke mensen last van zouden kunnen hebben [1] en heeft Jan Peumans volgens sommigen de affiche van een tentoonstelling zodanig laten censureren dat al minstens één artiest zijn werk gewoonweg wil weghalen [2].

Wat echter minder ophef heeft gemaakt, is de compleet absurde beslissing van minister van Ambtenarenzaken Geert Bourgeois dat de Vlaamse ambtenaren tijdens de uitoefening van hun functie enkel en alleen in het Nederlands twitterberichten [3] mogen versturen [4]. Ze moeten tenslotte de taalwetgeving naleven.

2013-05-12

Malcolm vult aan: een eerder bericht over een leuk concert

Enkele weken geleden heb ik in een ander stukje voor deze blog wat publiciteit trachten te maken voor de release-party van de nieuwe mini-cd van Red Light Rumors op zaterdag 24 mei in jeugdhuis Sojo (Een-meilaan, Kessel-Lo). Bij nader inzien hoort hier echter nog wat aanvullende informatie bij.

2013-05-06

Malcolm meldt: de afgelasting van het concert van Drongos for Europe

Tot mijn grote spijt moet ik jullie melden dat ik net heb vernomen dat het concert van Drongos for Europe, gepland voor 10 mei in ons aller kraakpand, is afgelast. Blijkbaar is er een of ander probleem met het pand zelf, waardoor er op die dag geen concerten kunnen plaatsvinden. Hopelijk blijft het bij deze ene keer en kan ik hier voor de rest ongestoord publiciteit blijven verspreiden voor avonden die wel degelijk het nodige amusement kunnen bieden.