2013-10

2013-10-26

Malcolm maakt: snel nog wat reclame voor zijn eigen DJ-sets

Het kan allicht geen kwaad de aandacht van de grote massa nog eens te vestigen op twee eerder aangekondigde DJ-sets die de komende week zullen worden voltrokken. Aangezien het al van augustus is geleden dat ik nog eens heb gedraaid, begin ik zowaar zelf ongeduldig te worden.

Op donderdag 31 oktober is er ook een plaats in Leuven waar u niet met Halloweenclichés wordt platgeklopt en waar u de namaakspinnenwebben, heksenmaskers en derderangstoespelingen op de opstanding der doden aan de deur worden tegengehouden. Café M (Savoyestraat), het café dat aan het stadsmuseum is verbonden, organiseert die avond de tweede aflevering van Dark Night.

2013-10-18

Malcolm reageert: op het verdwijnen van Joos

Omwille van mijn werk, mijn luiheid en het teveel aan muziek op mijn laptop dat me van de radio weghoudt, heb ik nooit veel naar het programma Joos geluisterd, maar ik weet wel waarom het verdwijnt en dat stemt me niet gelukkig.

De meeste reacties uit de culturele wereld in de brede zin van het woord [1] hebben betrekking op de gedaalde luistercijfers van Radio 1 en op de taak van de openbare omroep om zich meer op kwaliteit dan op kwantiteit te focussen.  Maar eigenlijk gaat het niet om besparingen, streefcijfers en prestatie-indicatoren. Het gaat om wat de elite van onze lap grond wil.

2013-10-09

Malcolm beoordeelt: het voorstel van Rik Daems om langdurig werklozen gemeenschapsdienst te laten vervullen

Op het eerste gezicht is het natuurlijk weer een zoveelste ultraliberale uitbarsting, maar mits de nodige manipulatieve onderhandelingen zou dit idee wel eens in het gezicht van Rik Daems en zijn medestanders kunnen ontploffen. Het is in elk geval meer dan de moeite waard het dossier niet met een scheldpartij te sluiten. Wie hier dieper over nadenkt, zal vrij snel de mogelijkheden zien die hier onverwacht achter schuilgaan.

Laten we eerst even naar de feiten kijken [1]. Rik Daems, in het verleden al belachelijk als wijnbouwer, onpopulair als kandidaat-burgemeester in diverse gemeenten en ongeloofwaardig als minister bevoegd voor overheidsbedrijven, heeft in een opiniestuk in De Morgen een idee gelanceerd die vooral zijn meest asociale kiezers zal bekoren.

2013-10-03

Malcolm ontmaskert: een subtiele manouevre van kapitalistisch gespuis

Op donderdag 3 oktober 2013 heeft een zekere Griet Coppé, een verpleegster uit Roeselare die op een onbewaakt ogenblik door het stemvee tot lid van het Vlaams Parlement is verkozen, een parlementaire vraag gesteld aan minister Van den Bossche, onder meer bevoegd voor het woonbeleid in het Vlaamse Gewest.