2013

2013-09-18

Malcolm verwelkomt: een politiek vluchteling in levensgevaar

Wie de afgelopen dagen de kranten heeft gelezen, heeft ongetwijfeld gemerkt dat Dyab Abou Jahjah van plan is naar ons land terug te keren. Hij is blijkbaar zelfs actief op zoek naar een huis en zijn vertrek uit Libanon zou een kwestie van maximaal enkele weken zijn.

Wel, in mijn ogen is hij meer dan welkom, al was het maar om nog eens een ernstige spreker in het debat over al die gevaarlijke allochtonen te horen. Anderen zijn het hier natuurlijk niet mee eens. Zij vrezen dat de terugkeer van Abou Jahjah voor onrust zal zorgen, daarbij vlot vergetend dat zijzelf de basis voor al dat onbehagen hebben gecreëerd.

2013-09-08

Malcolm promoot eens te meer: de lokale scene, die ook Herent omvat

Op zaterdag 14 september organiseert eetcafé De Wildeman (Schoolstraat, Herent) naar aanleiding van zijn tweejarig bestaan een avond vol muziek van de minder voorspelbare aard. Persoonlijk vind ik dit een beetje eigenaardig klinken, want volgens mij bestaat gemeenschapscentrum De Wildeman al meer dan tien jaar. Uit enig onderzoek blijkt dan ook dat het er vooral om gaat dat de huidige uitbaters nu al twee jaar het café openhouden. Op zich een reden tot feesten, maar dan zouden ze dit toch best ook op hun eigen website vermelden.

2013-08-28

Malcolm bevestigt: de datum van de cd-voorstelling van De Legende

Gisteren is op de site van Het Depot de aankondiging van de cd-voorstelling van De Legende verschenen, maar dan wel op de verkeerde datum. Om elk misverstand te vermijden, wil ik hier toch even melden dat de datum in de kalender op deze site, zaterdag 2 november, de enige juiste is en blijft.

Het Depot heeft deze vergissing ondertussen allicht zelf al rechtgezet. De correcte datum en alle mogelijke andere informatie over het concert zou bijgevolg hier te vinden moeten zijn.

2013-08-27

Malcolm steunt zijn lokale scene en dat zelfs meer dan eens

Zoals steeds, vind ik het interessanter en vaak ook zelfs plezanter naar een klein lokaal optreden te gaan dan mijn geld te verspillen aan de megalomane evenementen van mensen als Herman Schueremans en andere hypocrieten die, met de bereidwillige medewerking van een schaapachtige bevolking, de slogan 'turning rebellion into money' dagelijks weten waar te maken.

Bijgevolg maak ik hier dan ook graag wat reclame voor een paar bands die binnen afzienbare tijd in Leuven te zien zullen zijn. Ik kan alleen maar hopen dat het helpt de lezers dezes warm te maken hiervoor hun luie zetel te verlaten.

2013-08-12

Malcolm herdenkt: de twintigste verjaardag van jeugdhuis Clockwork

Vandaag, 12 augustus 2013, is het exact twintig jaar geleden dat het beruchte maar ondertussen al lang weer verdwenen jeugdhuis voor het eerst de deuren van het haast onbewoonbare pand in de Boekhandelstraat opende.

Wie uitkijkt naar een lange reeks anekdotes over tappers en bezoekers of aan breed uitgesponnen maatschappelijke beschouwingen over de factoren die de leefbaarheid van het initiatief op lange termijn hebben ondermijnd, hangt er wel aan voor de moeite. Ik zou hiermee tientallen pagina's kunnen vullen [1], maar ik heb hier helemaal geen zin in. Ik wil op deze dag namelijk een heel ander punt aanhalen.

2013-08-08

Malcolm maakt reclame voor: concerten in het Rockcafé

Op zaterdag 21 september valt er weer iets te beleven in het Rockcafé (Oude Markt, Leuven), alwaar de sympathieke doch enigszins anti-autoritaire jongens en meisjes van Chaosbar, die het momenteel dankzij onze onsympathieke en helaas zeer autoritaire politiemacht zonder eigen pand moeten stellen, twee Hongaarse bands hebben uitgenodigd.

 

Black Hourglass speelt volgens mijn bronnen post-hardcore en schreeuwerige emo. Mite de Cimetière speelt op zijn beurt ook weer schreeuwerige emo. Ik heb er trouwens geen idee van waarom een Hongaarse band een Franse naam draagt.

 

2013-08-06

Malcolm ontmoette: de domste tapster van de stad

Afgelopen zondag, tijdens Hapje Tapje, heb ik zowaar iemand ontmoet die ik hier echt moet vermelden [1]. Ik ben, net zoals iedereen die wel eens een horeca-etablissement bezoekt, al eerder met incompetente tappers en dergelijke geconfronteerd, maar deze korte anekdote slaat toch alles wat ik eerder heb beleefd of door anderen heb horen vertellen.

Zoals sommigen misschien weten, hoort bij de grote bierdegustatie die Hapje Tapje op de Oude Markt inhoudt de mogelijkheid proefglazen te 'ontlenen' voor de loop van de dag [2]. Het concept houdt in dat iemand met zijn proefglas van stand tot stand kan trekken en dat het glas door de tappers van die stands telkens opnieuw wordt afgewassen, zodat het heel de dag dienst kan doen.

2013-08-02

Malcolm ging naar: IONU, End of Ernie en Vagina Dentata in café Paradox

De eerder aangekondigde concerten op maandag 29 juli 2013 hebben dus wel degelijk plaatsgevonden en ik heb, gezeten op het gezellige tuinterras van café Paradox, een paar vaststellingen kunnen doen. Hetzelfde had  trouwens kunnen gelden voor de Leuvense politie, als de aanhangers van orde en gezag niet zo lomp waren geweest pas 20 minuten na de concerten langs te komen en bijgevolg helemaal niets van de onvermijdelijke geluidsoverlast te merken.

2013-07-30

Malcolm verspreidt: de officiële teksten in verband met de nieuwe geluidsnormen in Leuven

Alvorens te klagen, kunnen we best weten waar de discussie nu eigenlijk over gaat. Wat natuurlijk niet betekent, dat we nadien niet meer zullen klagen. De nieuwe geluidsnormen zijn schadelijker voor de leefbaarheid van onze stad dan de zogenaamde wantoestanden waarvoor ze in het leven zijn geroepen. De grootste bedreiging van de leefbaarheid van de binnenstad bestaat trouwens uit rijke mensen die veel te dure nieuwbouwappartementen kopen en vervolgens vinden dat de rest der bewoners zich maar aan hun wensen moet aanpassen, zelfs als dat betekent dat ze hierdoor hun broodwinning verliezen. Zij hebben het geld en dus hebben zij ook alle rechten. Leuven is het slachtoffer van zijn eigen succes geworden.

2013-07-28

Malcolm geeft weg: oldschool geluidsisolatie

Ten gevolge van de nogal grote consumptie te onzes huizes heb ik hier tientallen en tientallen lege eierdozen staan. Vroeger werden die vaak gebruikt om repetitielokalen en dergelijke wat te isoleren en ik kan me voorstellen dat bands met een beperkt budget deze methode nog steeds gebruiken.

Wel, die dozen zijn hier gratis en voor niets te krijgen. Wie ze wil hebben, moet ze maar komen halen. Er is zeker genoeg om een paar vierkante meter vol te hangen. Geïnteresseerden mogen me, met andere woorden, altijd mailen. Ik wens hen bij voorbaat al veel plezier.

Pages