2013

2013-04-09

Malcolm steunt eens te meer: de lokale kraakpandscene

Er is me meegedeeld dat er ook na de viering van het vijfjarig bestaan nog concerten zullen plaatsvinden in wat ondertussen het Autonoom Centrum voor Cultuur en Ontspanning oftewel ACCO heet. Het pand aan de Kaboutermansstraat is dan ook groot genoeg om er allerlei groepen in te laten spelen.

Op dinsdag 6 augustus spelen minstens al La Ligne Maginot, een Oostenrijkse groep met een onverklaarbare bandnaam en twee drumstellen, en Kronofogden, hardcore uit Zweden. Meer info over deze twee bands is respectievelijk  hier en hier te vinden.

2013-04-08

Malcolm denkt na: over Belgische jongeren in Syrië

Er is tegenwoordig veel te doen in de media over Belgische jongeren die naar Syrië trekken om ginds mee te vechten in de reeds lang aanslepende bloederige burgeroorlog tussen de aanhangers van president Assad en de vooral door radicale moslims gedomineerde oppositietroepen. Zelfs de burgemeesters van hun steden van herkomst beginnen zich te roeren en eisen een kordaat optreden door de verschillende regeringen van dit land.

2013-04-08

Malcolm ontkurkt: een fles

Ze is eindelijk dood. De 'vrouw' die de samenleving in haar eigen land zo goed als vernietigd heeft en die de rest van de wereld samen met haar handlanger Reagan in de hel van de gedereguleerde globalisering heeft gestort.

2013-04-03

Malcolm promoot: het lokale kraakpand

Sinds enkele maanden hebben onze plaatselijke krakers, die overigens tot de actiefste van het land behoren, weer een nieuw pand in gebruik genomen, namelijk de oude en reeds lang verlaten drukkerij van Acco. Het pand is gelegen tussen de Brusselsestraat en de Kaboutermansstraat, maar voor publieke evenementen wordt enkel de ingang langs die laatstgenoemde straat gebruikt. Het is maar dat u niet voor de pruimen op de verkeerde deur staat te bonken.

2013-04-02

Malcolm promoot: een campagne van de ACOD Jongeren

Het is me nog niet helemaal duidelijk wat ik onder de benaming 'ACOD Jongeren' moet verstaan[1], maar gelukkig is dat niet zo belangrijk. Belangrijker is dat ze een initiatief hebben genomen dat de juiste mensen ergert en dat is altijd goed nieuws.

Met de campagne 'Get Indexed', een online petitie die men hier kan ondertekenen, trachten ze zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor het behoud van de index, de bescherming van de welvaartstaat en een goede aanpak van de zogenaamde crisis.

2013-03-30

Malcolm steunt: Radio Scorpio

Op zondag 14 april organiseert Radio Scorpio, een zender voor en door mensen die de ether met muziek vullen en niet met reclame vervuilen, een Fandag. Mensen die de zender een warm hart toedragen, zijn welkom in Café Entrepot (Vaartkom, Leuven) tussen 14.00 en het uur waarop de tappers van vermoeidheid omvallen. De muziek wordt verzorgd door de DJ's van Lazy Sundays.

De inkom is uiteraard gratis. Een gedeelte van de opbrengsten van de verkoop van hapjes en drankjes gaat naar de kassa van deze sympathieke vzw. Er is zelfs een speciale Scorpio-cake, maar ik heb er geen idee van wat daar precies inzit.

2013-03-30

Malcolm promoot: een controversieel boek

De linkse denker, officieel zelfs filosoof, Ico Maly heeft sinds enkele maanden een nieuw boek uit. Het is zelfs de gepubliceerde versie van zijn doctoraatsverhandeling, waarvoor uiteraard felicitaties op hun plaats zijn.

Het boek draagt de mooie titel 'N-VA- Analyse van een politieke ideologie' en telt zowaar 608 pagina's. Ik kan die ideologie in niet meer dan een paar scheldwoorden samenvatten, maar Maly kiest voor argumenten en historische parallellen. Dat kost natuurlijk wat meer tijd en ruimte. Hopelijk laat niemand zich door de dikte [1] ontmoedigen, want inhoudelijk is het zeker de moeite.

2013-03-25

Malcolm verspreidt: een petitie

Op verzoek van diverse organisaties bied ik hier graag deze petitie ter ondertekening aan. Dat kan gelukkig ook online gebeuren. Het is me niet duidelijk of er een deadline is, maar het heeft natuurlijk geen zin dit maandenlang te laten aanslepen.

2013-03-07

Malcolm overloopt: het belangrijkste nieuws van de afgelopen dagen

Na (pdw), een mens wiens spitsvondigheid met de taal zelfs tussen haakjes geplaatste initialen als naamgeving aanvaardbaar heeft gemaakt, is nu ook Hugo Chavez dood. De linkerzijde krijgt rake klappen en de rechterzijde bereidt haar nakende recuperatie van de Venezolaanse economie voor. Een hoop arme mensen zullen in de nabije toekomst hun sowieso al moeizaam bijeengespaard kleingeld zien verdwijnen en wie nu in een van de slechtere wijken van Caracas wordt geboren, kan maar beter snel beseffen dat zelfs zijn kleinkinderen nooit meer welvaart zullen kennen dan de aalmoezen die een of andere multinational hen in ruil voor 60 uur ongezonde arbeid in de lokale sweatshop wil toewerpen.

2013-02-22

Malcolm blikt terug: op vele vermakelijke avonden in café Amedee

Nu de sluiting onafwendbaar is geworden en de einddatum nadert, denkt elke mens die er ooit een voet binnen heeft gezet wel eens weemoedig terug aan nachten gevuld met trappisten, obscure uitvoeringen van Russische symfonieën en eindeloos lijkende discussies die zelden een bruikbare conclusie opleverden. Vaak werd dan maar beloofd het gesprek een andere keer voort te zetten, maar de dag nadien herinnerde niemand zich zelfs maar het onderwerp. Ik zou hier bladzijden kunnen vullen met grappige verhaaltjes die zich ooit in dit café hebben afgespeeld en anderen zouden dat nog veel beter dan ik kunnen, maar ik ga er niet zo maar van uit dat iedereen weer op een zoveelste wall-of-text zit te wachten en ik zal het dus maar kort houden. In der Beschränkung zeigt sich der Faulpelz.

Pages