2013

2013-02-20

Malcolm prijst: een mooie one-liner

Zelfs nu (pdw) binnenkort ergens onder ons ligt en bijgevolg niet langer onder ons is, valt er nu en dan een mooie, geslaagde en schitterend geformuleerde zin te noteren. De prijs van de voorlopig beste one-liner van het op zich nog jonge jaar gaat naar Bart Martens, Vlaams volksvertegenwoordiger en boegbeeld van de milieubeweging. “De onzichtbare hand heeft lange vingers.” Prachtig.

2013-02-06

Malcolm is verontrust: door een ernstige dreiging met terrorisme in ons land

Nu denken sommigen natuurlijk dat ik me het hoofd op hol heb laten brengen door Amerikaanse propaganda die overal vijanden ziet of dat ik vrees dat een of ander conflict in het Midden-Oosten met bommenleggers en al naar onze contreien zal overwaaien. Daar gaat het echter niet over. Terrorisme is meer dan enkel mensen afknallen, casu quo opblazen. Volgens het bekende woordenboek Van Dale luidt de definitie van ‘terrorisme’ als volgt: “(het plegen van) gewelddaden (individuele of collectieve aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken”. Ondertussen is die omschrijving echter al enigszins gedateerd.

2013-01-30

Malcolm slaagt op: een test voor studenten die een leerkrachtenopleiding volgen

Er is de afgelopen twee weken veel te doen geweest over een door Knack georganiseerde bevraging van 991 studenten die een opleiding volgen die er, indien ze tenminste niet buizen, overlijden of na een plotse bekering in Afghanistan tegen de ongelovigen gaan vechten, toe zou moeten leiden dat ze binnen afzienbare tijd voor klassen in ons secundair onderwijs staan.

2013-01-25

Malcolm reageert: op een slecht idee

Na het bekijken van het avondjournaal op televisie heb ik verontrust enkele sites bekeken en onder meer dit artikel gevonden: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20130124_00444.... De schijnheiligheid kent weer geen grenzen. Nu zullen er wel genoeg mensen klagen over het voornemen cafés elektronisch en vanop afstand door dat zootje parasieten van de Philipssite te laten controleren, maar ik wil het even over iets anders hebben.

2013-01-17

Malcolm maakt zich kwaad: om de aangekondigde sluiting van café Amedee

Het is toch werkelijk triestig. Alle initiatieven die enigszins van de middelmaat en de normen van onze vreselijk brave samenleving afwijken, worden eerst in een hoekje gedreven en vervolgens gedwongen er simpelweg mee te stoppen. Dit is al jaren aan de gang en ik zie nog niet direct beterschap. Het volgende slachtoffer in de rij is vzw Amedee, sinds het overlijden[1] van de initiële oprichter en eigenaar Lucas Van Langendonck, de officiële uitbater van het bekende café Amedee in de Muntstraat te Leuven. Voor ik mij, zoals in de titel beloofd, kwaad zal maken, kunnen we misschien best eens de feiten overlopen. Ik kan me immers voorstellen dat niet iedereen het café in kwestie kent.

2013-01-15

Malcolm ziet: weeral een afvallend masker

Vandaag heeft ons aller minister-president, de voormalige gedelegeerd bestuurder van Unizo, het volgende verklaard over ‘100 jaar Groote Oorlog’, de officiële herdenking van de Eerste Wereldoorlog: “Het is onze bedoeling deze herdenking te gebruiken om Vlaanderen wereldwijd op de kaart te zetten. [1]” Tot daar de honger en de kou van onze soldaten in de loopgraven. Tot daar het kwart miljoen doden dat de Britten op onze bodem hebben laten liggen om een paar vierkante meter te heroveren. Tot daar de dorpen in de Westhoek die tot het laatste huis zijn kapotgebombardeerd. Tot daar de moeders die hun kinderen dienstplichtig zagen worden en de dochters die hun vader mochten begraven.

2013-01-15

Malcolm lacht met: een geslaagde grap

Heeft iemand de voorbije dagen al een affiche gezien van de herdenking van Hugo Claus op het literair festival Saint-Amour, een organisatie van vzw Behoud de Begeerte? Het programma en een digitale versie van die affiche vindt u hier. Maar mij gaat het hier om de gedrukte versie van die affiche. Onderaan, in heel kleine lettertjes, staat namelijk het volgende te lezen: “Verantwoordelijk uitgever: Luc Coorevits, vzw Behoud de Begeerte, Herman De Coninckplein 25, 2060 Antwerpen.” Heel goed. Op de website van vzw Behoud de Begeerte, staat als adres trouwens gewoon 'De Coninckplein 25' vermeld.

2013-01-13

Malcolm leest kritisch: een hilarische studie over muzikale voorkeuren en criminaliteit

Ik weet dat dit onderwerp de voorbije dagen her en der wat persaandacht heeft gekregen, maar het is natuurlijk altijd beter de eigenlijke tekst erbij te nemen in plaats van ons te laten leiden door journalisten die omwille van budgettaire redenen toch niet voldoende tijd of ondersteuning krijgen om ernstige stukken te schrijven.

2013-01-11

Malcolm vult aan: met wat extra informatie over het vertrek van Herman Schueremans

Ik ben blijkbaar niet de enige die zich aan Herman Schueremans stoort. Als reactie op het enigszins denigrerend gedrag van Hypocriete Herman ten aanzien van zijn voormalige collega's in het Vlaams Parlement heeft Bart Caron, lid van de Groen-fractie en Groot Verdediger van de culturele sector, ook een stukje geschreven. De volledige tekst vindt men hier: http://www.bartcaron.be/?%2Fsite%2Fbeste_herman#.UO3k4hjgAcU.facebook. Nu vind ik het natuurlijk niet erg dat anderen kritiek geven op iemand die ik zelf niet kan luchten, maar dat betekent niet dat elk punt van kritiek ook automatisch juist of terecht is. Zo slaat Caron de bal wel meer dan eens totaal mis.

2013-01-10

Malcolm treurt niet: om het vertrek van de ergste hypocriet van de hoop

Op 31 december 2012 heeft Herman Schueremans zijn ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger ingediend. Aangezien dat ontslag in feite al op 1 januari 2013 inging, komt mijn stukje zoals wel vaker het geval is maar liefst een week te laat. Maar dat zal me niet tegenhouden even wat kritiek op deze schijnheilige zakkenvuller en onbetrouwbare intrigant te geven. Wat mij het meest stoort, is niet het gebrek aan inzet of werklust van de heer Schueremans als lid van het Vlaams Parlement. Mij interesseert het niet dat hij tijdens zijn periode als verkozene, van juli 2004 tot enkele dagen geleden, slechts 7 percent van de vergaderingen heeft bijgewoond van de commissies waar hij lid van was.

Pages