2014-08

Dinsdag 19 augustus 2014

Malcolm leest: een column van Bart De Wever

De heer Bart De Wever, absoluut monarch van en te Antwerpen, heeft op de website van zijn eigen partij een lovend stukje [1] geplaatst over de Romeinse keizer Augustus, naar aanleiding van de 2000e verjaardag van diens overlijden. Op zich mag dat natuurlijk, maar helaas gaat het niet om een zuiver historische terugblik op het verleden van ons continent.

Dinsdag 19 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 24-25

Hoofdstuk XXIV: Financiën en begroting

De titel van dit hoofdstuk klinkt voor velen allicht zo saai dat ze nu al willen afhaken, maar het bevat nochtans heel wat bepalingen die de moeite van het lezen waard zijn. Het wordt vooral gekenmerkt door ideologische standpunten die als feiten worden vermomd.

Ik wil echter genuanceerd blijven en ook een punt aanhalen dat mijn goedkeuring wel kan wegdragen: “We verkopen geen gronden of gebouwen om die nadien terug te kopen of te huren.” Dat is inderdaad een onnozel en op termijn duur trucje om een begroting in evenwicht te brengen en ik ben het er helemaal mee eens dat we dit best laten.

Maandag 18 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 23

Hoofdstuk XXIII: Buitenland en ontwikkelingssamenwerking

Het hoofdstuk over het buitenlands beleid is eigenlijk verrassend lang voor een regering die geen onafhankelijk land bestuurt. Vlaanderen is slechts een deelstaat met een beperkte autonomie, is lid van slechts een beperkt aantal supranationale organisaties, heeft geen ambassades, heeft geen eigen leger en beschikt niet over een eigen nationale bank of munteenheid. Toch krijgen we gedurende bladzijden en bladzijden te lezen hoe de Vlaamse Regering zich tegenover de rest van de wereld zal opstellen.

Zondag 17 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 21-22

Hoofdstuk XXI: Onroerend erfgoed

Vlaanderen telt veel oude gebouwen, monumenten en zelfs nog een paar mooie landschappen. Ons onroerend erfgoed leidt vaak tot discussies, vooral tussen de beschermers van de erfgoedwaarde en de eigenaars die met al die beschermingsmaatregelen rekening moeten houden. Zelden leidt dit echter tot grote maatschappelijke conflicten. Toch bevat ook dit minder cruciale hoofdstuk weer een paar storende elementen die de oppervlakkige lezer zouden kunnen ontgaan.

Donderdag 14 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 19-20

Hoofdstuk: XIX: Cultuur, jeugd, media

Wie zich tot nu toe al zwaar heeft geërgerd, kan dit hoofdstuk beter overslaan. De nationalistische hysterie gaat in overdrive en als Sven Gatz ooit ontslag zou nemen, zal zijn opvolger ongetwijfeld tot minister van Propaganda worden benoemd.

Cultuur

In elk geval leven we niet in een gewest, maar in een product dat moet worden verkocht. “Het merkbeleid Vlaanderen” is weer eens van de partij, maar gelukkig zonder vallei erbij. Helaas moeten we het dan wel stellen met “Flanders, State of the Art”. Daar heeft ongetwijfeld ook weer een consultant geld aan verdiend.

Dinsdag 12 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 13-14

Hoofdstuk XIII: Wonen

Het begint mooi: “Wonen is een basisrecht. Iedereen heeft nood aan een geschikte, betaalbare woning in een kwaliteitsvolle omgeving.” Het eindigt met een aanval op de middenklasse, die mooi in twee wordt gedeeld. Wie rijk genoeg is, mag met de rijke mensen meespelen. Wie dat niet is, moet wachten tot hij zo ver in armoede is weggezakt dat de rijke mensen hem toch wat willen helpen. De tussenoplossing die al decennialang voor ons welvaartsniveau zorgt, namelijk een samenleving waarin de middenklasse de grootste groep vormt, ligt zwaar onder vuur en dat blijkt ook uit het geplande woonbeleid.

Maandag 11 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstukken 9-12

Hoofdstuk IX: Landbouw, visserij en platteland

Ah, eindelijk mogen we nog eens lachen. Er heeft er weer eentje een boekje van een succesvol manager gelezen en dit is het gevolg: “Daarom willen we van Vlaanderen de Food Valley van Europa maken.” Jawel, Flanders Food Valley is een feit. Als ze ons daarmee in het buitenland niet uitlachen, ligt dat enkel aan het feit dat ze daar niet eens op ons letten. Ik zit nu nog enkel te wachten op Leuven Dormitory Valley.

Zaterdag 9 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 7-8

Hoofdstuk VII: Mobiliteit en Openbare Werken

Dit stuk van het regeerakkoord is in de media al uitvoerig becommentarieerd en dan niet in het minst de plannen met de dienstverlening door De Lijn. “Het concept van basismobiliteit wordt geëvalueerd en evolueert op basis hiervan naar basisbereikbaarheid.” Eigenaardig toch dat de conclusie over de evolutie al voor de evaluatie wordt getrokken. Bovendien is nergens een definitie van basisbereikbaarheid te vinden. Misschien is het wel gewoon hetzelfde. Maar ja, de originele term is door sp.a in het leven geroepen en moet bijgevolg per definitie verdwijnen.

Donderdag 7 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstukken 3-6

Hoofdstuk III: Brussel

Vroeger werd het beleid ten aanzien van de hoofdstad en de zogenaamde Vlaamse Rand, oftewel de randgemeenten net buiten Brussel, samen behandeld, maar dat is voorbij. De N-VA zetelt niet in de VGC en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en dit hoofdstuk is dan ook een stuk korter dan de rest. De Vlaamse meerderheid mist echter geen enkele kans om zich weer eens belachelijk te maken.

Pages