2014

Dinsdag 12 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 13-14

Hoofdstuk XIII: Wonen

Het begint mooi: “Wonen is een basisrecht. Iedereen heeft nood aan een geschikte, betaalbare woning in een kwaliteitsvolle omgeving.” Het eindigt met een aanval op de middenklasse, die mooi in twee wordt gedeeld. Wie rijk genoeg is, mag met de rijke mensen meespelen. Wie dat niet is, moet wachten tot hij zo ver in armoede is weggezakt dat de rijke mensen hem toch wat willen helpen. De tussenoplossing die al decennialang voor ons welvaartsniveau zorgt, namelijk een samenleving waarin de middenklasse de grootste groep vormt, ligt zwaar onder vuur en dat blijkt ook uit het geplande woonbeleid.

Maandag 11 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstukken 9-12

Hoofdstuk IX: Landbouw, visserij en platteland

Ah, eindelijk mogen we nog eens lachen. Er heeft er weer eentje een boekje van een succesvol manager gelezen en dit is het gevolg: “Daarom willen we van Vlaanderen de Food Valley van Europa maken.” Jawel, Flanders Food Valley is een feit. Als ze ons daarmee in het buitenland niet uitlachen, ligt dat enkel aan het feit dat ze daar niet eens op ons letten. Ik zit nu nog enkel te wachten op Leuven Dormitory Valley.

Zaterdag 9 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 7-8

Hoofdstuk VII: Mobiliteit en Openbare Werken

Dit stuk van het regeerakkoord is in de media al uitvoerig becommentarieerd en dan niet in het minst de plannen met de dienstverlening door De Lijn. “Het concept van basismobiliteit wordt geëvalueerd en evolueert op basis hiervan naar basisbereikbaarheid.” Eigenaardig toch dat de conclusie over de evolutie al voor de evaluatie wordt getrokken. Bovendien is nergens een definitie van basisbereikbaarheid te vinden. Misschien is het wel gewoon hetzelfde. Maar ja, de originele term is door sp.a in het leven geroepen en moet bijgevolg per definitie verdwijnen.

Donderdag 7 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstukken 3-6

Hoofdstuk III: Brussel

Vroeger werd het beleid ten aanzien van de hoofdstad en de zogenaamde Vlaamse Rand, oftewel de randgemeenten net buiten Brussel, samen behandeld, maar dat is voorbij. De N-VA zetelt niet in de VGC en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en dit hoofdstuk is dan ook een stuk korter dan de rest. De Vlaamse meerderheid mist echter geen enkele kans om zich weer eens belachelijk te maken.

woensdag 6 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: visietekst en hoofdstuk 1-2

Er is natuurlijk al veel gezegd en geschreven over het nieuw Vlaams regeerakkoord, dat de onterechte titel 'Vertrouwen Verbinden Vooruitgaan' heeft gekregen, maar ik heb zo de indruk dat niet iedereen met een mening het effectief heeft gelezen. Wel, ik heb me die moeite wel getroost en heb me doorheen de 27 pagina's van de visietekst [1] en de 167 pagina's van het eigenlijke akkoord geworsteld.

Maandag 26 mei 2014

Malcolm bekijkt: de verkiezingsresultaten

Na al de stemtests die ik heb afgelegd, zal het allicht niemand verbazen dat ik ook de echte verkiezingsresultaten aandachtig heb gevolgd. Het is dan ook hoog tijd om wat feiten op een rijtje te zetten. Om het toch nog een beetje overzichtelijk te houden, doen we dit per bestuursniveau en we beginnen uiteraard met het belangrijkste niveau.

Het Europees Parlement

We zullen maar direct met de doffe ellende beginnen. De nationalisten, die per definitie tegen elke supranationale bevoegdheidsoverdracht gekant zijn, halen ook hier de buit binnen. Karel Van Overtveldt mag nu in heel Europa gaan vertellen dat werknemers eigenlijk slaven zijn en dus ook geen rechten hebben.

Vrijdag 23 mei 2014

Malcolm promoot: een paar feestjes van Bunkerleute

Mij zal men niet van egoïsme beschuldigen, niet in het stemlokaal en ook niet als het gaat om fuiven waar ik zelf niet moet draaien. De mensen van Bunkerleute hebben mijn inbreng niet nodig om keer op keer een aangenaam sfeertje te creëren en songs te draaien die nooit of te nimmer enige erkenning van de grote massa krijgen.

En dus kondig ik hier met plezier twee fuiven in zaal De Blauwe Kater (Naamsestraat, Leuven) van de reeds vermelde organisatie aan. Iedereen is welkom [1] om gedurende een hele nacht eens iets anders te horen dan in eender welk café of welke zaal in Leuven en om eens met eigen ogen te zien hoeveel schakeringen de kleur zwart eigenlijk heeft.

Dinsdag 13 mei 2014

Malcolm analyseert: de stemtest genaamd 'Uw Regering'

Blijkbaar heb ik de smaak wel te pakken. In elk geval heb ik nog een tweede stemtest onder de loep gelegd [1] en ook ditmaal wil ik mijn bevindingen graag met de rest van de wereld delen, of toch minstens met de mensen die het de moeite vinden mijn blog te lezen.

Dinsdag 6 mei 2014

Malcolm analyseert: de stemtest van VTM en Het Laatste Nieuws

Ondanks mijn groeiende afkeer van de populistische volksmanipulatie door allerlei Vlaamse politici die enkel in de nationale media willen komen om nadien in hun eigen gemeente als burgemeester een absolute monarchie te kunnen installeren, kan ik niet om de vaststelling heen dat we binnen enkele weken allemaal in het stemhok worden verwacht. Het lijkt me dan ook tijd eens te onderzoeken op wie we onze futiele stem kunnen uitbrengen.

Pages