Weblog

Dit is de thuisbasis van de blog The Angry Planet, een reeks teksten waarin Malcolm Nix zijn onvrede neerpent met zowat alles wat er op onze planeet misloopt, zal mislopen, zou kunnen mislopen en ondertussen ongetwijfeld al is misgelopen terwijl we even de andere kant uitkeken. De teksten zijn chronologisch en niet thematisch geordend. Alle oude teksten uit de periode tussen november 2009 en maart 2013 zijn hier ook terug te vinden. Alle teksten zijn beschermd door middel van een Creative Commons license. Wie hierover meer informatie wil, kan de link naar de officiële website vinden in de rubriek 'Links' elders op deze site.

Mensen die graag op de hoogte blijven van nieuwe tekstjes op de blog, al was het maar omdat er regelmatig vrijkaarten worden weggegeven, kunnen zich inschrijven voor de RSS Feed en de teksten rechtstreeks in hun mailbox ontvangen. Wie niet weet hoe dit moet, kan dit opzoeken. Dit is de link voor de gebruikers van Mozilla Thunderbird, maar Google biedt een heel overzicht aan gelijkaardige handleidingen voor alle andere courante mailprogramma's.

This is the new home of the weblog The Angry Planet, now unified with all Malcolm’s other activities. Since translations in English or any other language are not available, this part of the site might be less interesting for those who don’t speak Dutch. All entries are protected by means of a Creative Commons license. Those wanting more information on this license, can find a link to the official website on the 'Links' page elsewere on this site. An RSS feed for this blog is available. This enables people to receive all new entries directly in their mailbox.

2010-02-01

Over de vraag om een nultolerantie in Brussel

Als gevolg van het recentste incident, een achtervolging die eindigde met een schietpartij vorige zaterdag, pleiten verschillende instanties voor een zogenaamde nultolerantie in onze hoofdstad. Dit voorstel verdient toch wat aandacht, want de echte essentie van de zaak staat natuurlijk weer niet in de kranten. Nu klinkt de vraag om de invoering van een nultolerantie natuurlijk niet progressief of tolerant, maar dat is enigszins normaal. Mensen, politieagenten of niet, worden nu eenmaal niet goedgezind als gemaskerde gangsters hen met machinegeweren bestoken. Wie met dergelijke agressie te maken krijgt, wil harde maatregelen en snelle reacties zien. Dat lijkt me nog vrij normaal.

2010-01-28

Over het geplande rookverbod in de horeca (deel 2)

Zoals beloofd, volgt hier het tweede onderdeel van mijn mening over het geplande rookverbod in de horeca. In een vorig stukje, zonder veel streven naar originaliteit ' deel 1 ' genoemd, heb ik mijn eigen alternatief naar voren geschoven. Nu wil ik even ingaan op de voor- en nadelen [1] van het voorstel zoals het nu op tafel [2] ligt. Om het overzichtelijk te houden, splitsen we dit even op per betrokken of belanghebbende partij, in het managersjargon de stakeholders genoemd.

2010-01-26

Over een nieuw initiatief: vzw Amedee

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar ondertussen is de kogel door de ten gevolge van de nieuwe kardinaal blijkbaar steeds meer leeglopende kerk. Na de ziekte en het daaropvolgende overlijden van Lucas, de alomgekende uitbater, is café Amedee in de Leuvense Muntstraat maandenlang gesloten gebleven. Daar komt nu dus verandering in. Enkele klanten hebben de koppen bij elkaar gestoken en zullen de zaak in de vorm van een vzw verder openhouden. Hieronder volgt alvast de uitnodiging die ze verspreiden[1] voor de openingsavond. Aangezien alle informatie in dit tekstje te vinden is, vind ik het niet de moeite dit zelf nog eens in andere bewoordingen om te zetten. Copy/Paste is een handige functie.

Uitzonderlijke openingsavond Café Amedee
Zaterdag 30 januari vanaf 20u

2010-01-26

Over de toekomst van de heer Jean-Luc Dehaene

Nu de staking bij AB Inbev, het Belgische filiaal van de Braziliaanse brouwerij AmBev, op zich trouwens het resultaat van de fusie tussen de oudere brouwerijen Brahma en Antarctica[1], achter de rug is, wordt het tijd om enkele conclusies te trekken. Ten eerste, de publieke opinie telt. De Europese directie van InBev, die door een gelukkig toeval eveneens in Leuven is gevestigd, heeft goed kunnen zien waar de sympathie van de bevolking lag. In tegenstelling tot spoorstakingen, die bij veel reizigers en pendelaars vaak enkel op kritiek en ontevredenheid worden onthaald, had deze staking wel degelijk de steun van brede lagen van de bevolking, oftewel van de klanten die worden verondersteld de producten van de firma te kopen en te consumeren.

2010-01-22

Gratis online re-release Les Baudouins Morts

Aangezien het me weinig zinvol lijkt in herhaling te vallen, neem ik hier gewoon het persbericht over dat C3A, voormalig 'zanger' en tekstschrijver van Les Baudouins Morts, heeft opgesteld en verspreid naar aanleiding van de digitale re-release van een eerste gedeelte van de back catalogue van deze band. Onderaan het persbericht staat een link naar een van de sites waar alle nummers kunnen worden gedownload. Zodra er meer stukken, zoals het uitgebreide archief aan concertopnames en een hoop onuitgegeven nummers, online beschikbaar worden gesteld, zal ik hier uiteraard nog op terugkomen en nieuwe aankondigingen posten.

2010-01-20

Over de verantwoordingsplicht

Het valt me op dat zowat iedereen in onze samenleving zich al vanaf zeer vroege leeftijd moet verantwoorden voor al wat hij beslist, zegt of doet. Enkel zij die ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard of omwille van hun piepjonge leeftijd als dusdanig worden beschouwd, lijken aan deze verplichting te ontsnappen. Alle anderen moeten zich constant verantwoorden tegenover allerlei personen, groepen en instanties. Kinderen tegenover hun ouders. Kinderen tegenover hun klasgenootjes. Kinderen tegenover hun leerkrachten. Ouders tegenover de rest van de familie. Ouders tegenover leerkrachten, in het bijzonder tijdens de zogenaamde oudercontacten. Leerkrachten tegenover hun directie. Leerkrachten tegenover ouders, ook al tijdens die oudercontacten. Leerkrachten tegenover de onderwijsinspectie.

2010-01-15

Over de teloorgang van ons politiek systeem

Ik ga er geen doekjes om winden. In mijn ogen is Vlaanderen geen echte democratie meer. De huidige kieswetgeving en een aantal zogenaamde flankerende maatregelen, die overigens als iets geheel anders worden gecamoufleerd, maken het kleinere partijen onmogelijk iets te bereiken en dienen enkel om de machtsposities van een aantal gevestigde waarden te bestendigen. De huidige kieswetgeving omvat onder meer een kiesdrempel van 5 percent. Dit betekent dat nieuwe partijen, die per definitie klein[1] zijn, er niet voldoende aan hebben hier en daar een behoorlijk resultaat te boeken. Ze moeten onmiddellijk een score halen die inhoudt dat ze meer dan 5 percent van de kiezers aan haar kant weet te scharen. Dit percentage lijkt op het eerste gezicht laag, maar in de praktijk is dit zeer moeilijk.

2010-01-15

Over de lay-out van deze blog

Zoals velen[1] allicht al hebben opgemerkt, loopt er soms iets mis met de lay-out van sommige stukjes tekst. Nu en dan verschijnen fragmenten van een tekst plots in een ander lettertype of in een andere lettergrootte op de uiteindelijke pagina. Bovendien verschijnen de door mij ingevoerde titels[2] haast nooit in de definitieve versie. Dat is nooit mijn bedoeling en zeker geen goedkoop retorisch trucje om door middel van de bladspiegel bepaalde standpunten meer in de verf te zetten. Het is veeleer een zoveelste bewijs van de reeds vaak verdedigde[3] stelling dat computers een wereldwijd complot tegen mij smeden. Zodra ik eindelijk heb achterhaald wat de oorzaak van het euvel is, zal ik hier uiteraard iets aan doen.

2010-01-12

Over een geschikte stroomleverancier

Aangezien ik volgens de gebruiksvoorwaarden van bloggen.be ook commerciële berichten mag plaatsen, wil ik hier nu en dan ook reclame maken voor organisaties, bedrijven en personen die dergelijke aandacht meer dan verdienen. Elke week verschijnen overal klaagzangen over de hoge tarieven van Electrabel en de manier waarop een Frans bedrijf, Suez-Gaz de France, ten gevolge van het naïeve geloof van onze politici in de heilzame werking van de vrije markt de facto een bijna allesoverheersende controle over onze Belgische energiemarkt heeft verworven. Alle klachten en scheldtirades zijn meer dan terecht, maar daar mag het natuurlijk niet bij blijven.

2010-01-09

Over de moord op twee onbelangrijke jongeren

Elke dag sterven er wereldwijd duizenden mensen[1] aan de gevolgen van ziekte, hongersnood en ontbering. De oorzaken worden nooit terdege aangepakt. Daarnaast worden er dagelijks nog eens honderden vermoord. De meeste daders worden nooit opgepakt, vooral omdat ze meestal impliciet of expliciet moorden in opdracht van een overheid of van de bedrijven die boven diezelfde overheid staan. Kan er mij dan eens iemand uitleggen waarom de kranten pagina’s en pagina’s vullen met nietszeggende berichten over het rouwproces in een Limburgse gemeente waar er ook eens twee worden afgeknald?

Pages