Weblog

Dit is de nieuwe thuisbasis van de blog The Angry Planet, een reeks teksten waarin Malcolm Nix zijn onvrede neerpent met zowat alles wat er op onze planeet misloopt, zal mislopen, zou kunnen mislopen en ondertussen ongetwijfeld al is misgelopen terwijl we even de andere kant uitkeken. De teksten zijn chronologisch en niet thematisch geordend. Alle oude teksten uit de periode tussen november 2009 en maart 2013 zijn hier ook terug te vinden. Alle teksten zijn beschermd door middel van een Creative Commons license. Wie hierover meer informatie wil, kan de link naar de officiële website vinden in de rubriek 'Links' elders op deze site.

Mensen die graag op de hoogte blijven van nieuwe tekstjes op de blog, al was het maar omdat er regelmatig vrijkaarten worden weggegeven, kunnen zich inschrijven voor de RSS Feed en de teksten rechtstreeks in hun mailbox ontvangen. Wie niet weet hoe dit moet, kan dit opzoeken. Dit is de link voor de gebruikers van Mozilla Thunderbird, maar Google biedt een heel overzicht aan gelijkaardige handleidingen voor alle andere courante mailprogramma's.

This is the new home of the weblog The Angry Planet, now unified with all Malcolm’s other activities. Since translations in English or any other language are not available, this part of the site might be less interesting for those who don’t speak Dutch. All entries are protected by means of a Creative Commons license. Those wanting more information on this license, can find a link to the official website on the 'Links' page elsewere on this site. An RSS feed for this blog is available. This enables people to receive all new entries directly in their mailbox.

Dinsdag 19 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 24-25

Hoofdstuk XXIV: Financiën en begroting

De titel van dit hoofdstuk klinkt voor velen allicht zo saai dat ze nu al willen afhaken, maar het bevat nochtans heel wat bepalingen die de moeite van het lezen waard zijn. Het wordt vooral gekenmerkt door ideologische standpunten die als feiten worden vermomd.

Ik wil echter genuanceerd blijven en ook een punt aanhalen dat mijn goedkeuring wel kan wegdragen: “We verkopen geen gronden of gebouwen om die nadien terug te kopen of te huren.” Dat is inderdaad een onnozel en op termijn duur trucje om een begroting in evenwicht te brengen en ik ben het er helemaal mee eens dat we dit best laten.

Maandag 18 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 23

Hoofdstuk XXIII: Buitenland en ontwikkelingssamenwerking

Het hoofdstuk over het buitenlands beleid is eigenlijk verrassend lang voor een regering die geen onafhankelijk land bestuurt. Vlaanderen is slechts een deelstaat met een beperkte autonomie, is lid van slechts een beperkt aantal supranationale organisaties, heeft geen ambassades, heeft geen eigen leger en beschikt niet over een eigen nationale bank of munteenheid. Toch krijgen we gedurende bladzijden en bladzijden te lezen hoe de Vlaamse Regering zich tegenover de rest van de wereld zal opstellen.

Zondag 17 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 21-22

Hoofdstuk XXI: Onroerend erfgoed

Vlaanderen telt veel oude gebouwen, monumenten en zelfs nog een paar mooie landschappen. Ons onroerend erfgoed leidt vaak tot discussies, vooral tussen de beschermers van de erfgoedwaarde en de eigenaars die met al die beschermingsmaatregelen rekening moeten houden. Zelden leidt dit echter tot grote maatschappelijke conflicten. Toch bevat ook dit minder cruciale hoofdstuk weer een paar storende elementen die de oppervlakkige lezer zouden kunnen ontgaan.

Donderdag 14 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 19-20

Hoofdstuk: XIX: Cultuur, jeugd, media

Wie zich tot nu toe al zwaar heeft geërgerd, kan dit hoofdstuk beter overslaan. De nationalistische hysterie gaat in overdrive en als Sven Gatz ooit ontslag zou nemen, zal zijn opvolger ongetwijfeld tot minister van Propaganda worden benoemd.

Cultuur

In elk geval leven we niet in een gewest, maar in een product dat moet worden verkocht. “Het merkbeleid Vlaanderen” is weer eens van de partij, maar gelukkig zonder vallei erbij. Helaas moeten we het dan wel stellen met “Flanders, State of the Art”. Daar heeft ongetwijfeld ook weer een consultant geld aan verdiend.

Dinsdag 12 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 13-14

Hoofdstuk XIII: Wonen

Het begint mooi: “Wonen is een basisrecht. Iedereen heeft nood aan een geschikte, betaalbare woning in een kwaliteitsvolle omgeving.” Het eindigt met een aanval op de middenklasse, die mooi in twee wordt gedeeld. Wie rijk genoeg is, mag met de rijke mensen meespelen. Wie dat niet is, moet wachten tot hij zo ver in armoede is weggezakt dat de rijke mensen hem toch wat willen helpen. De tussenoplossing die al decennialang voor ons welvaartsniveau zorgt, namelijk een samenleving waarin de middenklasse de grootste groep vormt, ligt zwaar onder vuur en dat blijkt ook uit het geplande woonbeleid.

Maandag 11 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstukken 9-12

Hoofdstuk IX: Landbouw, visserij en platteland

Ah, eindelijk mogen we nog eens lachen. Er heeft er weer eentje een boekje van een succesvol manager gelezen en dit is het gevolg: “Daarom willen we van Vlaanderen de Food Valley van Europa maken.” Jawel, Flanders Food Valley is een feit. Als ze ons daarmee in het buitenland niet uitlachen, ligt dat enkel aan het feit dat ze daar niet eens op ons letten. Ik zit nu nog enkel te wachten op Leuven Dormitory Valley.

Zaterdag 9 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstuk 7-8

Hoofdstuk VII: Mobiliteit en Openbare Werken

Dit stuk van het regeerakkoord is in de media al uitvoerig becommentarieerd en dan niet in het minst de plannen met de dienstverlening door De Lijn. “Het concept van basismobiliteit wordt geëvalueerd en evolueert op basis hiervan naar basisbereikbaarheid.” Eigenaardig toch dat de conclusie over de evolutie al voor de evaluatie wordt getrokken. Bovendien is nergens een definitie van basisbereikbaarheid te vinden. Misschien is het wel gewoon hetzelfde. Maar ja, de originele term is door sp.a in het leven geroepen en moet bijgevolg per definitie verdwijnen.

Donderdag 7 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: hoofdstukken 3-6

Hoofdstuk III: Brussel

Vroeger werd het beleid ten aanzien van de hoofdstad en de zogenaamde Vlaamse Rand, oftewel de randgemeenten net buiten Brussel, samen behandeld, maar dat is voorbij. De N-VA zetelt niet in de VGC en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en dit hoofdstuk is dan ook een stuk korter dan de rest. De Vlaamse meerderheid mist echter geen enkele kans om zich weer eens belachelijk te maken.

woensdag 6 augustus 2014

Malcolm analyseert: het Vlaams regeerakkoord: visietekst en hoofdstuk 1-2

Er is natuurlijk al veel gezegd en geschreven over het nieuw Vlaams regeerakkoord, dat de onterechte titel 'Vertrouwen Verbinden Vooruitgaan' heeft gekregen, maar ik heb zo de indruk dat niet iedereen met een mening het effectief heeft gelezen. Wel, ik heb me die moeite wel getroost en heb me doorheen de 27 pagina's van de visietekst [1] en de 167 pagina's van het eigenlijke akkoord geworsteld.

Pages