Malcolm analyseert: de parlementaire stommiteit van deze week

We hebben sinds kort een nieuwe minister van Mobiliteit en hij moet zich blijkbaar nog een beetje in de materie inwerken. We kunnen natuurlijk niet van elke excellentie verwachten dat hij alle dossiers, die soms behoorlijk ingewikkeld zijn, op een paar weken tijd tot in het kleinste detail kent.  Ik zou ook niet graag vandaag bevoegd worden voor het Oosterweeldossier en morgen daarover een debat met experts moeten voeren.

Toch vind ik dat we enige basiskennis mogen verwachten van mensen die de ambitie hebben het land, de bevolking of, in de terminologie van sommigen, het Volk te vertegenwoordigen en zelfs te besturen. Bepaalde elementen zijn nu eenmaal vrij evident of behoren tot een basiskennis die zelfs de ongeschooldste anderstalige leefloner beheerst.

Ten gevolge van de zesde staatshervorming is het Vlaamse Gewest sinds 1 juli bevoegd voor de volgende onderdelen van het verkeersreglement:
– het bepalen van de snelheidsbeperkingen op de openbare wegen (behalve autosnelwegen);
– de regelgeving m.b.t. het plaatsen van verkeerstekens en de technische eisen, met inbegrip van de controle op de verkeerstekens, behalve de verkeerstekens met betrekking tot douanestroken, aan overwegen en kruisingen met spoorwegen en op de militaire wegen;
– de regelgeving m.b.t. de maximaal toegelaten massa en massa’s over de assen van voertuigen die gebruik maken van de openbare weg. Inclusief de ladingzekering, de afmetingen en de signalisatie van de lading;
– het toezicht op de naleving van de technische federale voorschriften voor voertuigen m.b.t. hun inverkeersstelling en de technische keuring van voertuigen in toepassing van de federale normen.
– de homologatie van radars en andere instrumenten;
– de rijscholing en rijexamens, met inbegrip van de organisatie en erkenningsvoorwaarden van rijscholen en examencentra, en de controle op de rijgeschiktheid van bestuurders en kandidaat-bestuurders met verminderde functionele vaardigheden.
– de bevordering, de sensibilisering en informatie m.b.t. verkeersveiligheid.

Ik citeer even Ben Weyts, ons aller minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van donderdag 23 oktober 2014. Staar u niet blind op de dubieuze zinsconstructies of woordkeuze. Negeer de context [1]. Kijk enkel naar de inhoud. Hier komt het:

“Ik ken het politiek spectrum niet volledig op het mobiliteitsvlak. Ik weet dat we links rijden, maar dat is niet zo nodig een vertaling van de ideologische invulling van het mobiliteitsbeleid.”

Zou iemand de minister die verantwoordelijk is voor de maximumsnelheid op onze wegen, voor de correcte plaatsing van liefst eveneens correcte verkeersborden, voor de rijexamens en voor de sensibilisering van chauffeurs in verband met mogelijke gevaren op de weg eens kunnen laten weten dat we in dit land rechts rijden?

Dank bij voorbaat.

-----------
[1] De context is eigenlijk ook wel hilarisch. Volgens Marino Keulen, gewezen minister en Vlaams volksvertegenwoordiger namens Open Vld, is mobiliteit zowat het enige domein waarop de “oude” tegenstelling tussen links en rechts nog bestaat. De discussies over de pensioenleeftijd, de werkloosheidsuitkeringen, de loonindex en de wilde stakingen bij de NMBS zijn hem duidelijk niet opgevallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.