Malcolm analyseert: de recentste denkfouten van Benjamin Netanyahu

Op 15 februari 2017 ontving Donald Trump, leider van de Vrije Wereld, redder van het Blanke Ras en bouwer van Grote Muren, zijn ambts- en geestesgenoot Benjamin Netanyahu, premier van Israël. De reacties van de pers in binnen- en buitenland focusten vooral op de kwestie dat zijn onverzoenlijke houding en verdediging van een steeds uitdijende lintbebouwing aan Joodse nederzettingen het vredesproces niet vooruit zou helpen en op de Palestijnse afkeuring van zijn plannen. Niemand heeft het echter over de compleet absurde denkfouten die hij tijdens zijn toespraak [1] in het Witte Huis heeft gemaakt. Ik zal die taak dan maar even op mij nemen.

Specifiek draait het om deze passage, die ik integraal en in het Engels citeer:

“They [2] even deny, Mr. President, our historical connection to our homeland. And I suppose you have to ask yourself: Why do - - why are Jews called Jews? Well, the Chinese are called Chinese because they come from China. The Japanese are called Japanese because they come from Japan. Well, Jews are called Jews because they come from Judea. This is our ancestral homeland. Jews are not foreign colonialists in Judea. “

Op het eerste gezicht klinkt dit als een zoveelste verantwoording van het politieke en vooral militaire beleid van zijn eigen Apartheidsregering. Wat mij echter vooral opvalt, is dat hij erin slaagt in slechts zeven zinnen zes fundamentele denkfouten te maken. Ik zal ze even opsommen.

Ten eerste worden Joden blijkbaar Joden genoemd omdat ze oorspronkelijk uit Judea afkomstig zijn. Eigenaardig genoeg verwijst dit naar het oude koninkrijk Juda. Op zich niets mis mee, maar eigenlijk hebben de oprichters van dit koninkrijk zich wel degelijk van het toenmalige koninkrijk Israël afgescheurd [3]. Door zich als opvolger van het oude Juda te profileren, neemt Netanyahu eigenlijk afstand van Israël. Zou hij dat zelf beseffen?

Ten tweede beschouwt hij Judea als het land van zijn voorvaderen en bijgevolg het territorium waar hij en zijn landgenoten recht op hebben. Wie echter naar de oude kaarten van Juda, Judea of Israël kijkt, zal merken dat die grenzen langs geen kanten overeenkomen met de grenzen van het huidige Israël. Heel de streek rond Haifa valt er alleszins al buiten. Blijkbaar zijn de oude grenzen dan toch niet zo belangrijk. Maar waarom zouden de huidige grenzen dat dan wel zijn? Hij pretendeert een verantwoording te leveren, maar eigenlijk heeft zijn uitspraak geen inhoud.

Ten derde worden de Chinezen en de Japanners blijkbaar zo genoemd omdat ze uit China c.q. Japan  afkomstig zijn. Ook dat klopt natuurlijk niet. Ze worden zo genoemd omdat ze de Chinese c.q. Japanse nationaliteit hebben [4]. Dat heeft niets met aardrijkskunde en alles met bevolkingsregisters te maken.

Ten vierde ontkent hij met zijn verwijzing naar China en Japan eigenlijk het bestaan van etnische minderheden. Op zich ben ik er helemaal voor de etnische afkomst van mensen te negeren, maar blijkbaar is Netanyahu niet in staat zijn eigen uitgangspunten in de praktijk te brengen. Hij vindt immers dat de Joden oorspronkelijk uit Judea of Juda afkomstig zijn. Waarom is er dan een andere natiestaat met een andere naam die haar bevolking de Israëlische nationaliteit verleent? Eigenlijk is het gevolg van zijn eigen standpunt dat men mensen Israëli's noemt omdat ze uit Israël afkomstig zijn. Fijn, maar waarom heeft hij het dan enkel over de Joden en negeert hij de Palestijnen die op Israëlisch grondgebied zijn geboren?

Ten vijfde is de historische afkomst van mensen en bevolkingsgroepen blijkbaar zeer belangrijk. Onder nationalisten is dat een gangbare overtuiging. Alleen heeft hij het in de rest van zijn toespraak vaak over de Palestijnen. Als we zijn redenering toepassen, worden die mensen zo genoemd omdat ze uit Palestina afkomstig zijn. Maar waar ligt Palestina dan eigenlijk? Het ligt misschien niet binnen de grenzen van Israël, maar het moet wel ergens liggen. Als Netanyahu het zo gemakkelijk vindt te verwijzen naar China en Japan, landen met duidelijke grenzen op de landkaart [5], zou hij dat dan ook niet moeten kunnen met Palestina? Ontkennen dat Palestina bestaat, heeft in elk geval geen zin meer als men dagelijks naar het bestaan van de Palestijnen verwijst.

Ten zesde zijn de Joden volgens Netanyahu blijkbaar geen “foreign colonialists”, te vertalen als  “buitenlandse kolonisatoren”. Men zou zich kunnen afvragen of die mens ooit een les geschiedenis heeft gekregen, maar hij heeft wel degelijk politieke wetenschappen aan de Harvard University gestudeerd. Mijn vertrouwen in het Amerikaans onderwijs wordt hierdoor niet versterkt. Deze denkfout valt overigens uiteen in twee onderdelen.

De term 'Palestijnen' is afkomstig van het oudere 'Filistijnen', een bevolkingsgroep die het huidige grondgebied van Israël bewoonde voor de Joden daar te bespeuren vielen. De Joodse stammen  hebben de Filistijnen, aangevoerd door hun beste krijger Goliath, verjaagd en hebben dat duizenden jaren nog eens herhaald. Nu, de Filistijnen waren ook niet de oorspronkelijkste bewoners, want zij kwamen op hun beurt eigenlijk van Cyprus. Het punt is dat deze regio in de loop der jaren onder zowat elk denkbaar bewind heeft gestaan. Moeten de Macedoniërs het gebied morgen claimen omdat het ooit tot het rijk van Alexander behoorde?

Los daarvan stelt Netanyahu duidelijk dat de Joden geen kolonisatoren zijn. Hij heeft het niet over Israëli's. Dit is geen toeval. Het gaat immers niet om de Joden die in het gebied woonden ten tijde van de oprichting van Israël in 1948 [6]. Het gaat om alle Joden, waar ze zich ook mogen bevinden of geboren mogen zijn. Israël is een immigratieland. De grootouders van Netanyahu waren afkomstig uit Litouwen en Polen, landen met een antisemitische traditie, maar zijn ouders woonden in de Verenigde Staten, een land waar Joden niet werden onderdrukt, laat staan in gaskamers werden bijeengedreven. Mensen die van landen waar ze veilig zijn naar Israël verhuizen, zijn geen vluchtelingen. Mensen die daar vervolgens anderen van hun land verjagen om er zelf te kunnen wonen, zijn volgens mij wel kolonisatoren. Zou Netanyahu nu echt denken dat wij dat niet doorhebben?

Nu, ik reken er niet op dat mijn teksten, zelfs al zouden ze door letterlijk elke internetgebruiker ter wereld worden gelezen, de Palestijnen of eender wie veel vooruit zullen helpen. Mijn bedoeling is vooral erop te wijzen hoe oppervlakkig onze pers met dergelijke toespraken omgaat. Wij leven in een van de weinige landen ter wereld waar journalisten geen of amper vervolging riskeren en in relatief grote vrijheid hun job kunnen doen. Ik kan enkel concluderen dat ze het gewoon niet meer de moeite vinden om ook nog eens na te denken over de gebeurtenissen waarover ze verslag uitbrengen.

---------------
[1] Om te vermijden dat ik door ideologische tegenstanders het verwijt zou krijgen de woorden van de premier te verdraaien, baseer ik me op de officiële transcriptie door het stenografisch team dat de vergadering heeft gevolgd. Iedereen kan dit trouwens nalezen op de officiële website van het Witte Huis.
[2] Uit de context blijkt overduidelijk dat hij met “They” verwijst naar 'de Palestijnen', een bevolkingsgroep die hij, ondanks alle interne onenigheden, bijvoorbeeld de rivaliteit tussen Al Fatah en Hamas, voor het gemak zonder enig onderscheid over dezelfde kam scheert.
[3] De Judeeërs, of hoe men ze ook wil noemen, waren namelijk niet bereid nog langer de belastingen te betalen die door koning Salomon waren ingevoerd. Is dat niet die Joodse koning die in de Bijbel voor zijn verstand en rechtvaardigheid wordt geprezen?
[4] En dan is er natuurlijk nog de kwestie dat 'China' niet echt verwijst naar een grote geografische regio, maar naar dat gedeelte van China dat de eerste keizerlijke dynastie wist te vestigen. Erger nog is dat de Chinezen hun eigen land in de omgang met andere Chinezen niet eens China noemen.
[5] Als we tenminste even abstractie maken van de kunstmatige eilandjes die het Chinees leger in de Zuid-Chinese zee bouwt om internationale wateren in het eigen territorium in te lijven. Halverwege de jaren 1990 vertelde een politoloog me dat de volgende wereldoorlog niets met het Midden-Oosten te maken zou hebben, maar zou beginnen met een conflict rond de Spratly-eilanden. Ik ben dat nooit vergeten en hij begint gelijk te krijgen.
[6] Die oprichting is overigens ook niet zonder slag of stoot verlopen. De Britten zijn vertrokken na een intensieve en bloederige Joodse bommencampagne, met als hoogtepunt de aanslag op de Britse Goldsmith Officer's Club, die plaatsvond nadat het Britse vertrek eigenlijk al was aangekondigd. Maar volgens de Israëlische regering is terrorisme natuurlijk nooit aanvaardbaar.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.