Malcolm beledigt: Recip Tayyin Erdogan, president van Turkije

Nadat ik eerder deze maand wat slecht nieuws te verwerken kreeg, voel ik nu wel een zekere behoefte me eens goed af te reageren. Gelukkig dient zich een geschikt slachtoffer aan in de vorm van de Turkse president Erdogan, een man die blijkbaar vindt dat hij zo belangrijk is dat men niet meer met hem mag lachen.

Over het gerechtelijk onderzoek tegen de Duitse komiek Jan Böhmermann wil ik het hier niet hebben. Het valt nog te bezien of dat onderzoek reële gevolgen zal hebben en er staan voldoende mensen klaar om hem te verdedigen. Bovendien vond ik zijn satirisch gedicht niet eens goed. Ook de talrijke rechtszaken tegen en arrestaties van Turkse journalisten, humoristen, cartoonisten of columnisten, vandaag nog aangevuld met de Nederlandse Ebru Umar, wil ik hier niet bespreken. Waar ik het wel over wil hebben, is de veel belangrijker doelstelling president Erdogan te shockeren met beledigingen die hij veel moeilijker te weerleggen zal vinden dan de bewering dat hij zich met zijn veel te kleine genitalieën aan geiten zou vergrijpen. Mijn beledigingen zijn dan ook iets minder vergezocht.

Eerste belediging: Erdogan is er trots op president van Turkije te zijn. Ik refereer hier aan de beroemde uitspraak van Marx [1]: “I refuse to join any club that would have as a member”. Een bevolking die iemand als Erdogan tot president verkiest, is niets om fier op te zijn. Als hij zich zou uitroepen tot president van een paar vierkante zeemijlen in het midden van de de Zwarte Zee zou hij minder reden tot schaamte hebben.

Tweede belediging: Erdogan houdt van de macht. Hij oefent ze in elk geval met veel plezier uit en kansen om zijn macht te vergroten, zal hij niet snel laten liggen. Macht is echter enkel en alleen op de onderdanigheid van anderen gebaseerd. Zodra zijn eigen mensen hem beu zijn, kan hij vertrekken en riskeert hij dat zijn opvolgers alles wat fout loopt of ooit fout is gelopen zonder meer op zijn beleid afschuiven. Wie zijn zelfwaarde moet halen uit zijn macht over andere mensen verdient geen respect. Hij verdient een waardebon voor tien gratis sessies bij de dichtstbijzijnde therapeut.

Derde belediging: Erdogan vindt zich als man superieur aan vrouwen. Als het over zijn eigen vrouw gaat, heeft hij waarschijnlijk gelijk. Als het geen gedwongen huwelijk was, was ze duidelijk te dom om zijn aanzoek te weigeren. Als het een gedwongen huwelijk was, is ze duidelijk te dom om hem te vergiftigen. Hij heeft echter geen enkel rationeel argument om zich superieur aan alle vrouwen te voelen. Wie zich zonder argumenten boven andere mensen stelt, is het niet waard aan een discussie te mogen deelnemen. Eigenaardig genoeg is dit net wat hem overkomt telkens hij weer over een Turkse toetreding tot de EU begint. Dit moet frustrerend zijn. Ik hoop het althans.

Vierde belediging: Erdogan wil het land dat hij zeer tijdelijk mag besturen tot een islamitische staat [2] omvormen. Hoewel dit een zoveelste poging kan zijn om oppositiebewegingen te ondermijnen, is het goed mogelijk dat hij echt een vrome moslim is. Dat is op zich al een belediging. Als hij niet in staat is over de grote levensvraagstukken na te denken zonder zich op de richtlijnen van voorouders te baseren, beschikt hij duidelijk niet over de intellectuele capaciteiten die men mag verwachten van iemand die een diploma business administration heeft gehaald. Hij moet terug naar de lagere school, maar dan liefst een school die niet onder zijn eigen ministerie van Onderwijs valt.

Vijfde belediging: Erdogan heeft een snor. Waarschijnlijk denkt hij hiermee mannelijker over te komen, maar het is niet meer dan een verouderd statement om door middel van gezichtsbeharing te bewijzen dat hij niet langer een klein kind is. Wie niet genoeg heeft aan woorden en daden om dit aan te tonen, is echter nog steeds ver van de volwassenheid verwijderd. Het staat iedereen dan ook vrij hem behandelen als het klein kind dat hij is.

Zesde belediging: Erdogan is een nationalist. Hij is ervan overtuigd dat Turkije een groot en belangrijk land is. Dit is een zoveelste bewijs van zijn geestelijk simplisme. Landen zijn niet belangrijk op zich. Hun belang is afhankelijk van en wordt gecreëerd door hun bevolking. Wie tegelijkertijd zijn land belangrijk vindt en de bevolking van datzelfde land onderdrukt, heeft geen kleine penis [3], maar een klein brein.

Zevende belediging: Erdogan rekent erop dat hij zijn tegenstanders met dreigementen het zwijgen kan opleggen. In zijn eigen land lukt dat zo goed dat zowat het hele oosten een permanente oorlogszone is en ook in de grote steden met regelmaat bommen ontploffen. Als hij denkt dat hij mensen die in het buitenland wonen met wat stoere taal zover kan krijgen dat ze hun mond houden, is hij zelfs nog dommer dan uit eerdere beledigingen blijkt. Zelfverklaarde grote leiders met een dergelijke attitude tegenwerken, is geen hobby of politiek spelletje. Het is een morele plicht.

Dit laatste moet wel de ergst mogelijke belediging zijn. Als het al de taak van alle andere mensen wordt iemand op alle mogelijke manieren tegen te werken, moet men wel echt een minderwaardige onmens zijn.

Ik vat het allemaal nog even samen. Erdogan is echte man met een religieuze overtuiging en een snor die zijn eigen land belangrijk vindt en die tot alles bereid is om zijn macht te vergroten. Geen enkele verwijzing naar het seksleven kan voor een mens beledigender zijn dan deze ene zin.

Ik ben overige niet de enige die zich stoort aan zijn autoritaire stijl. Het Engels tijdschrift The Spectator heeft een wedstrijd uitgeschreven. Wie het beste gedicht instuurt waarin Erdogan persoonlijk wordt beledigd, maakt kans op een prijs van maar liefst 1.000 pond. Aangezien ik me in mijn blogposts voorlopig aan het Nederlands houd, kan het bovenstaande niet als een inzending worden beschouwd, maar wie het eens wil proberen, mag altijd een reactie plaatsen.

---------------------
[1] Groucho Marx, wel te verstaan.
[2] Dat deze omschrijving door een bepaalde groepering enigszins is gecomprommiteerd, doet niet ter zake. Turkije is een staat en Erdogan wil ze islamitisch maken. De keuze van namen of afkortingen door IS of anderen staan hier los van.
[3] Ik zou het echt niet weten. Misschien kunnen eens een paar prostitué(e)s met feitelijke informatie naar voren komen.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.