Malcolm ergert zich: aan de hele discussie over 55-plussers bij ING

Er is de voorbije dagen al veel gepraat over een blijkbaar zeer controversiële beslissing van ING België. Normaal gezien, verwacht men hier weer een zoveelste tirade tegen excessen in de financiële sector, maar ditmaal heeft een andere vaststelling mijn aandacht getrokken.

Kort samengevat, komt het erop neer dat ING wil besparen of, zoals managers dat noemen, herstructureren. Een van de maatregelen houdt in dat een hoop personeel moet afvloeien, waaronder ook heel wat 55-plussers. In plaats van die mensen zo maar te ontslaan, heeft de directie van ING besloten hen toch in dienst te houden, maar geen taken meer te geven. Het komt erop neer dat de oudere werknemers wel hun loon kunnen behouden, maar niet langer naar het kantoor te hoeven komen. Noem het gerust een alternatieve versie van het brugpensioen.

Op zich kan men heel wat vragen stellen over het beleid van ING, een bedrijf dat enkel en alleen op winst is gericht, dat indertijd dankzij het eigen risicovolle beleggingsgedrag ook wel wat zogenaamde rommelkredieten op zijn balans had staan en dat liever personeel afdankt dan de aandeelhouders een lager dividend uit te keren, maar daar wil ik het nu niet over hebben. Ik wil het hebben over de politieke reacties.

Blijkbaar vinden zowat alle politici het onverantwoord dat een bedrijf zijn eigen werknemers uitbetaalt om thuis te zitten. Blijkbaar gaat dit in tegen “onze ingesteldheid”, zoals Imade Annouri het noemt [1], of tegen “onze filosofie”, zoals minister Muyters het noemt. Blijkbaar mag dit niet en zullen in samenspraak met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zelfs maatregelen worden genomen om dit te ontmoedigen.

Ik vraag me af waarmee ze zich eigenlijk moeien. Eerst werd gevreesd dat ING al die mensen gewoon op straat zou zetten. Dat zou natuurlijk noch voor henzelf, noch voor onze staatskas een goede zaak zijn. Nu mogen ze blijven en krijgen ze zelfs een echt loon, maar het is weer niet goed [2].

Al die mensen hebben een arbeidscontract. Dit contract is natuurlijk aan allerlei wetgeving onderhevig, maar eigenlijk heeft ING hiermee geen enkele wet overtreden. De werkinhoud is een interne zaak. Als een werkgever mij aanwerft en vervolgens met behoud van loon in mijn zetel laat zitten wachten op het nieuwe seizoen van Game of Thrones [3], heeft dat weinig met de overheid te maken. Als de werknemers daar een probleem mee hebben, kunnen ze protesteren, al dan niet met de assistentie van hun vakbond. Als de werkgever daar een probleem mee heeft, zou hij die regeling niet eens voorstellen. Als de overheid meent zich hiermee te moeten moeien, vraag ik me af waar de grens ligt. Moet dan elke functiebeschrijving of elke herschikking van het takenpakket eerst ter goedkeuring worden voorgelegd? Als een bedrijf de werknemers vraagt om voor hetzelfde loon harder of langer te werken, hoor ik onze ministers in elk geval niet.

Waar het natuurlijk om gaat, is de dogmatische verheerlijking van loonarbeid als het ultieme middel tot zelfontplooiing. Waar staat het eigenlijk geschreven dat mensen geen geld mogen krijgen om niets te doen? Indien persoon A bereid is persoon B te betalen om thuis van het leven te genieten, wat is dan eigenlijk het probleem? Waarom zou iemand die geen betaalde arbeid verricht zich een mislukkeling moeten voelen?


Om te weten waarom dit meer is dan gewoon een onenigheid tussen politici en bankiers over personeelsbeleid, moeten we ver in de tijd teruggaan, meer bepaald naar de uitvinding van het weefgetouw, de stoommachine, de lopende band, de computer en de eerste assemblagerobots. Elke keer opnieuw zijn we belogen en bedrogen. Elke keer opnieuw zijn technologische vernieuwingen aangeprezen als middelen om de werkdruk van de arbeiders te verlichten. In plaats van heel hun leven hun gezondheid om zeep te moeten helpen met gevaarlijk en belastend werk, zouden de machines de zwaarste klussen op zich nemen. Hierdoor zouden de arbeiders minder werkdruk ervaren en meer vrije tijd krijgen.

In de praktijk is het natuurlijk anders gelopen. In plaats van duizend arbeiders die elk nog twee uur per dag werken, zitten we nu met tweehonderd arbeiders die elk tien uur per dag werken. Telkens weer zijn de overbodig geworden personeelsleden ontslagen. Nu doet ING eens het omgekeerde. Wat is daar mis mee? Is het dan niet de bedoeling van al onze technologische ontwikkelingen, onze wetenschappelijke innovaties en onze focus op efficiënte werkprocessen dat iedereen de kans krijgt minder te gaan werken en toch voldoende te verdienen? Zo neen, dan wil ik wel eens ernstige tegenargumenten horen. De mededeling dat men nu eenmaal moet werken in het leven zal in elk geval niet volstaan.


------------------
[1] Ik vermeld hem maar om duidelijk te maken dat de onvrede niet enkel aan de traditionele rechterzijde leeft. Groen werpt zich steeds meer op als de verdedigers van een antiracistisch en ecologisch bewust kapitalisme, een boodschap die zeer ver staat van het ‘anders gaan leven’ in de vroegere partijnaam. Hun steun aan de Franse presidentskandidaat Macron is daar een ander goed voorbeeld van.
[2] Natuurlijk wordt tijdens politieke debatten over dit thema het punt aangehaald dat ING wel degelijk korting op de socialezekerheidsbijdragen krijgt voor zijn oudere personeelsleden, inclusief de 55-plussers die nu thuis mogen blijven. Ik zie het probleem niet. Die korting wijst er vooral op dat er nog steeds bijdragen worden betaald. Als die mensen worden ontslagen, betaalt ING, eens de opzegvergoedingen en ontslagregelingen zijn afgehandeld, helemaal niets meer. En dat die mensen niets doen, maakt voor de jaarrekeningen van de sociale zekerheid geen enkel verschil. De korting wordt verleend voor werknemers. Wat die werknemers daarvoor al dan niet moeten doen, staat hier los van.
[3] De eerste aflevering wordt uitgezonden op 16 juli 2017. Nog 81 dagen wachten, met andere woorden.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.