Malcolm presenteert: de hedendaagse versie van Kuifje in Congo

Mensen die al eens een blik op mijn blog werpen, weten dat ik al eens de woorden van een politicus durf te becommentariëren. Meestal probeer ik dan de absurditeit van zijn uitspraken te illustreren door middel van metaforen of andere stijlfiguren. Soms heeft dat echter geen zin. Soms is de realiteit gewoon beter dan wat eender welke satiricus ervan kan maken.

Ik presenteer u dan ook graag dit letterlijk citaat van Herman De Croo, verkozen door het volk [1].

“Ik ben nu bijna vijftig jaar volksvertegenwoordiger. Ik zal even een anekdote aanhalen. Ongeveer vijftien jaar geleden heb ik een zwarte meid in huis genomen. In de gemeente Brakel kreeg ik als burgemeester de vraag of ik wel een zwarte in huis zou nemen. Die dame is vlijtig en betrouwbaar. Ze is belangrijker voor de mentaliteitsverandering dan elk discours dat ik zou kunnen houden.

We moeten de perceptie veranderen in het voordeel van de mensen die we wensen te helpen, maar ook in ons eigen voordeel. Ik insisteer. De Brexit heeft plaatsgevonden omdat oude Engelse mannen de dames hebben weggestuurd die hen later zullen soigneren als ze ziek en oud zijn.

Ten gevolge van de historische banden en de impact van hun vorming is de Afrikaanse bevolking hier minder vreemd dan anderen met een allochtone oorsprong. Een Kongolees is hier geen vreemdeling als een andere en een Belg is ginder geen vreemdeling als een andere.

Als politieke partijen hebben we invloed. We worden beluisterd en bekeken. We moeten de perceptie veranderen. Indien dit niet gebeurt, zullen al de goede zaken die zijn onderzocht of geantwoord, zijn als het zaaien op een harde, onvruchtbare grond.”

Wat kan ik hier nu nog aan toevoegen, behalve enig homerisch gelach?

---------------------
[1] Voor de volledigheid vermeld ik hier nog dat deze uitspraak van 14 december 2017 dateert.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.