Over het festival Sinner's Day (deel 4)

Op basis van alle reacties, opmerkingen en suggesties heb ik de organisatoren een aantal suggesties doorgestuurd die volgens mij door iedere lezer van deze blog worden gedeeld of onderschreven. Hen contacteren is trouwens niet moeilijk, want er staat een contact-functie op de site www.sinnersday.com . Nu valt het maar te hopen dat ze hier rekening mee houden, niet omdat het om een bijdrage van mijzelve gaat, maar omdat dit de enige manier is om de talrijke ergernissen bij het publiek in de toekomst te voorkomen.

"1) Natuurlijk moeten mensen tijdens het festival binnen en buiten kunnen. Indien de zaaleigenaars dit niet toelaten en beweren dat dit tot het normale beleid van de zaal hoort, zou ik toch eens rondhoren bij andere organisatoren om na te gaan of dit wel degelijk het geval is. Zouden ze dat tijdens het Energieconcert van Infrax ook tegen alle 2000 aanwezige gemeentelijke mandatarissen hebben gezegd? Indien ze voet bij stuk houden, is dit gewoon niet de ideale locatie voor het festival.

2) De wachtrijen bij de toiletten waren blijkbaar vrij extreem. Alleen heeft iemand me gezegd dat er elders in het complex nog toiletten waren die bijna niet werden gebruikt. Misschien zou het al helpen die wat beter aan te duiden. Mensen moeten dan wel iets verder stappen, maar dat zal hen niet storen indien ze daardoor niet lang hoeven aan te schuiven.

3) Het bandje voor het toiletbezoek is eigenlijk overbodig. Op die manier creëert men een bijkomende wachtrij en verborgen kosten die de mensen ergeren. Verreken dit in de prijs van een ticket en laat iedereen ‘gratis’ de toiletten gebruiken. Iedereen wint hier tijd mee en bovendien moet de organisator niet voorzien in mensen die dergelijke bandjes verkopen.

4) Blijkbaar was de drank vrij snel op. De suggestie ligt natuurlijk enigszins voor de hand...Gelukkig is het nu mogelijk een mogelijke drankomzet in te schatten op basis van het verbruik van dit jaar. Alleen mogen de laatste uren, toen bepaalde dranken een na een uitverkocht raakten, hierbij natuurlijk nie worden meegeteld.

5) Volgens de site waren tickets enkel te koop bij Sherpa, Fnac en Free Record Shop. In de praktijk blijkt dit niet te kloppen. Er waren ook op andere plaatsen tickets te koop, maar bijna niemand was hiervan op de hoogte. Het komt er eigenlijk op neer dat enkel de drie verkooppunten die ‘handling’-kosten aanrekenen op de site van het festival stonden. Een volledige lijst op de site lijkt me aangewezen, zeker omdat dit de organisatie op zich niets kost. Bovendien kunnen mensen dan tickets kopen zonder tot 3 euro te moeten bijbetalen.

6) Op de site werd omstandig reclame gemaakt voor de beurs die bij het festival hoorde. Op zich een goed initiatief, maar ook hier zijn een paar zaken misgelopen. Praktische zaken, zoals een elektriciteitscircuit dat niet naar behoren functioneerde of de slechte timing, waardoor de standhouders onverwacht moesten afbreken terwijl er nog veel volk aan de kraampjes stond, lijken me gemakkelijk op te lossen. Erger is het feit dat slechts een of twee muziekverkoopstands bij de geprogrammeerde genres aansloten. Het is nochtans niet moeilijk de juiste standhouders te vinden. Desnoods zoek ik ze zelf. Ik organiseer regelmatig kleinschalige beurzen en het zou me hoogstens een tiental mailtjes kosten om die Camden Market met gespecialiseerde verkopers te vullen. En als ik dat kan, kan het niet zo moeilijk zijn...

8) Er zijn natuurlijk heel wat mensen die over de hoge ticketprijzen klagen. Aangezien ik geen zicht op de kostenstructuur heb, ga ik daar zelf niet op in. De affiche moet maar sterk genoeg zijn om de inkomprijs te verantwoorden"

Daarmee kunnen we dit onderwerp opschorten tot de initiatiefnemers met een affiche en dergelijke voor de volgende jaargang op de proppen komen. Hierdoor kunnen we ons hier eens op andere actuele en relevante thema's concentreren. Er blijven in elk geval voldoende redenen tot ergernis over om nog een tijdje bezig te blijven...

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.