2010

Twee teksten in de krant

We beginnen met twee teksten, meer bepaald twee opiniestukken die recent in een krant zijn verschenen. Ze zijn te vinden op http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1199321/20… en op http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1198399/20… .

Een waardevol artikel

Dit artikel is waarlijk te interessant en te relevant om het jullie te onthouden. De volledige tekst staat op http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/12/22/wilders-fascisme-en-de…. Ik wil me voor het overige beperken [1] tot een excursie die een logisch gevolg is van de stelling die in het artikel wordt opgebouwd.

De mening van het volk, vertolkt door anderen

Het ABVV heeft zopas een persbericht verspreid waarin wordt gereageerd op de uitlatingen van Bart De Wever in Der Spiegel en op de algemene houding van de N-VA tijdens deze fase van de regeringsonderhandelingen [1]. De volledige tekst vindt men op http://www.abvv.be/web/guest/press-releases-nl/-/press/62192/&p_l_id=13….

Over het geplande rookverbod in de horeca (deel 5)

Lang geleden dat we dit stokpaardje nog eens van stal hebben gehaald. Op dit ogenblik kan natuurlijk geen verbod worden afgevaardigd. Tijdens de besprekingen van de uiteindelijk goedgekeurde wet [1] is afgesproken dat aan een eventuele invoering een koninklijk besluit zou voorafgaan. In dit KB zou onder meer de concrete datum van inwerkingtreding worden vermeld. Zo lang we enkel over een regering van lopende zaken beschikken, kan de koning echter geen KB’s ondertekenen [2]. Dit dossier leidt tegenwoordig dan ook een sluimerend bestaan.

Bankrun 2010: de pragmatische benadering

Ongeveer een maand geleden, op 7 november 2010, hebben enkele mensen de idee gelanceerd zo veel mogelijk mensen te overtuigen op 7 december 2010 al hun geld van hun bankrekening te halen. Ondertussen zijn in zestien landen websites opgericht en krijgen de initiatiefnemers de steun van een vooraanstaand Frans filosoof, de heer E. Cantona.

Nu zijn we echt gedoemd...

Dit artikel vergt geen verdere commentaar en mijn pessimisme met betrekking tot het voortbestaan van de menselijke soort behoeft geen verdere argumentering.
http://www.thestar.com/news/world/article/888472--god-will-save-us-from…

Over Sinner's Day 2010

Hoewel het eigenlijk al vijgen na Allerheiligen zijn, voel ik me, zeker na mijn tirade van vorig jaar, toch verplicht nog een korte reactie te geven op de recentste editie van het Sinner's Day Festival. Al bij al lijkt het erop dat de organisatie in sterke mate rekening heeft gehouden met de opmerkingen die ikzelf en een boel anderen vorig jaar hebben gemaakt. Laten we even een overzichtje bekijken.

Een interpretatie van de voorstellen van de N-VA

Aangezien ik niet altijd moet pretenderen het warm water opnieuw te kunnen uitvinden, voeg ik hier gewoon een tekst toe die anderen hebben geschreven. Geen nood, er staat geen copyright op en iedereen mag er vrijelijk uit citeren. Onderwerp is een analyse van en reactie op de voorstellen van de N-VA betreffende een staatshervorming, in het bijzonder dan een hervorming van de financieringswet die voor de geldstromen van de federale staatskas naar de gewesten en de gemeenschappen zorgt.

Over discriminaties in de uitzendsector

Aangezien ik niet in overbodige herhalingen wil vervallen, zal ik me tot een korte inleiding beperken. Uit een recente reportage is nogmaals gebleken dat de uitzendsector actief en bewust allerlei mensen discrimineert. Ik hoop dat niemand denkt dat het enkel om de uitsluiting van allochtonen gaat. Als de vacature iemand betreft die dicht bij een directeur met een alfamannetjesmentaliteit staat, zal een man of een te oude vrouw de job niet krijgen.

Spandoeken

Het is weer een hele tijd geleden dat ik nog een bericht op deze blogsite heb gepost, maar deze week heeft toch weer iets opmerkelijks mijn aandacht getrokken. In Hasselt is een ware spandoekenslag losgebarsten tussen VOKA, ook wel gekend als de Kamer van Koophandel, en het ABVV, ook wel gekend als de socialistische vakbond. Beide hebben hun kantoor langs de Hasseltse Ringweg en beiden hebben een spandoek aan hun geval gehangen om de talrijke voorbijgangers hun standpunt kenbaar te maken.

Problemen met de kalender op www.musiquesdepassees.be

Aangezien ik ten gevolge van onverwachte technische problemen tijdelijk niet in staat ben nieuwe evenementen aan de kalender op mijn eigen site toe te voegen, zie ik me genoodzaakt enigszins te improviseren. Ik wil de organisatoren die informatie hebben doorgestuurd namelijk niet teleurstellen of het recht op enig bijkomend publiek ontzeggen. Tot ik terug in staat ben de site ten volle te gebruiken voor wat ze eigenlijk in het leven is geroepen, zal ik deze blog dan maar gebruiken om een en ander aan te kondigen.

Ten eerste:

Over het geplande rookverbod in de horeca (deel 4)

Zoals eerder beloofd, heb ik de tekst van de wet betreffende het pesten van rokers die na hun werkweek ook eens rustig samen een pint willen drinken grondig doorgenomen. Hieronder volgt een samenvatting van de implicaties voor de enige sector[1] die de verzuring van onze maatschappij kan tegenhouden. De tekst waarop ik me baseer, is de wet betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook’ van 22 december 2009.

Over de resultaten van de federale verkiezingen

De stemmen zijn geteld, de processen-verbaal zijn geklasseerd en de resultaten hebben in elke krant gestaan. Tijd om eens te zien wat er nu precies is gebeurd. We overlopen even de partijen in alfabetische volgorde.

BUB
Streefdoel: de eenheid van België bewaren.
Resultaat: buiten Brussel, waar de partij ook al niet echt van de grond komt en waar de Belgische idee sowieso nog sterk leeft, bereikt de BUB hoegenaamd niets.

Over het programma van Sinner’s Day 2010

Enkele dagen geleden zijn nog zeven nieuwe namen aan de affiche van het festival Sinner’s Day toegevoegd. Hiermee is het programma voor die dag volledig bekend. De eerder vrijgegeven namen hebben we in een eerdere tekst als eens behandeld. Ik beperk me hier dan ook tot een overzichtje van de nieuwkomers.

Over stemintenties

“Periodes van geluk zijn lege bladzijden in de wereldgeschiedenis.”[1] Nu de verkiezingen van 13 juni 2010 snel naderen, moet ik me aan mijn belofte houden en een beargumenteerd stemadvies leveren. Dit is ditmaal geen gemakkelijke opgave. Het lijkt me zelfs moeilijker dan ooit tevoren een gefundeerd advies te geven. Daarom heb ik besloten een overzicht te bieden van de mogelijkheden en hun respectievelijke gevolgen. De lezer moet zelf maar beslissen welke gevolgen hem het positiefst lijken.

Over de toepassing van de schokdoctrine in Griekenland

Nu iedereen, inclusief mezelf, zijn aandacht vooral op onze binnenlandse puinhoop heeft gericht, lijken buitenlandse ontwikkelingen ongemerkt onze radar te passeren. Dit geldt onder meer voor de gevolgen van de Griekse crisis, die na een paar weken de voorpagina’s voor een amper gelezen katern halverwege de krant heeft moeten inruilen. Er valt nochtans iets te melden en het is verre van goed nieuws. Dit is een schoolvoorbeeld van de toepassing van de schokdoctrine zoals die door Naomi Klein uitvoerig is geïllustreerd en geduid[1]. Laten we het gebeurde even samenvatten.

Over de gecamoufleerde agenda van de N-VA

Als de Nieuw-Vlaamse Alliantie in het nieuws komt, gaat het bijna steevast louter over communautaire thema’s als de splitsing van een kieskring, het taalgebruik in de faciliteitengemeenten of het overhevelen van federale bevoegdheden naar de deelstaten. Wie de site[1] van de partij eens bekijkt, merkt hier en daar echter toch sporen van een heel andere agenda.

De gevolgen van de gedwongen besparingen bij de VRT

Eigenlijk schrijf ik dit stukje naar aanleiding van een artikel dat vandaag, dinsdag 18 mei 2010, in De Morgen is verschenen. Wie het artikel eens wil lezen, kan terecht op http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1106897/2010/0… .

Over de tweede editie van Sinner’s Day

De vorige editie van het ‘oldschool new wave’-festival Sinner’s Day, op 1 november 2009 in de Ethias Arena te Hasselt, heeft rechtstreeks de aanleiding gevormd om mijn plannen in verband met een eigen blog onmiddellijk in de praktijk te brengen. Ik had op dat ogenblik namelijk dringend een forum nodig om mijn en andermans kritiek op de praktische organisatie kwijt te kunnen. Nu de organisatie plechtig en officieel heeft beloofd met zowat al onze opmerkingen en suggesties van vorig jaar rekening te houden, kan ik dan ook moeilijk anders dan hier uitgebreid aandacht aan te schenken.

Over een aangekondigde nederlaag

Goed, er komen dus vervroegde verkiezingen. De federale regering is vallende. In andere landen valt ze of valt ze niet. In ons land kan de regering slechts vallen zodra de onderhandelingen over de voor herziening vatbaar te verklaren artikelen van de Grondwet zijn afgerond. Alleen is de regering net gevallen over een discussie die hiermee nauw samenhangt.

Een bijdrage zonder titel

Ik weet dat het al een hele tijd geleden is dat ik nog iets op deze blog heb gepost. Ik zal het maar op de drukte op de werkvloer steken, een excuus dat al jarenlang als hip en trendy geldt. In elk geval is het de bedoeling de komende weken en maanden weer regelmatig een bijdrage te leveren tot het debat over de terechte teloorgang van onze normen en waarden. Om mezelf enige druk op te leggen[1] geef ik hier zelfs al een overzichtje van wat zoal zal volgen. Zo mag de lezer zich verwachten aan:

Over de erkenning van de NSV door LOKO (deel 2)

In een vorig stukje heb ik toegelicht wat de praktische gevolgen zijn van de beslissing van LOKO om de Nationalistische Studentenvereniging na jaren van afwijzing alsnog als vrije vereniging te erkennen. Nu zal ik trachten te overlopen hoe deze beslissing tot stand is gekomen en binnen welke ruimere tendens ze een plaatsje heeft. De erkenning van de NSV past in elk geval mooi in de algemene verrechtsing van onze samenleving en van de jeugd in het bijzonder.

Over de erkenning van de NSV door LOKO (deel 1)

Een paar dagen geleden heeft LOKO, de Leuvense Overkoepelende Kringenorganisatie oftewel de officiële koepel van alle studentenkringen, besloten te doen wat gedurende decennia ondenkbaar was. De NSV, de Nationalistische Studentenvereniging, heeft een erkenning als vrije vereniging gekregen. De betekenis van deze beslissing heeft twee belangrijke gevolgen. Ten eerste kan de NSV nu subsidies krijgen voor de onkosten [1] die in het kader van door de vereniging georganiseerde activiteiten zijn gemaakt.

Over het communistische België

Wie de voorbije dagen de kranten heeft opengeslagen, is op de eerste pagina’s steevast geconfronteerd met de al dan niet toereikende veiligheid van onze spoorwegen, met het noodweer in Madeira en met ontsnappingen uit een zogezegd tot gevangenis omgebouwd museum. Wie vervolgens ook de moeite heeft gedaan de daaropvolgende pagina’s te bekijken, heeft weer een mooie staalkaart gekregen van de manier waarop de verdedigers van de vrije markt hun eigen belangen trachten veilig te stellen nu ze vermoeden dat de economische crisis over haar hoogtepunt heen is.

Over het geplande rookverbod in de horeca (deel 3)

Zoals in een recente bijdrage al aangekondigd, volgt hier een nieuwe reeks bedenkingen bij de wet waarmee het federale parlement het nu al wankele uitgaansleven al dan niet bewust nog wat verder de vernieling in zal helpen. Om de leesbereidheid van mijn uiteraard talrijk publiek [1] niet te zeer op de proef te stellen, zal ik me vanaf deze bijdrage telkens om een enkel, in mijn ogen bijzonder relevant, punt beperken.

Over de vraag om een nultolerantie in Brussel

Als gevolg van het recentste incident, een achtervolging die eindigde met een schietpartij vorige zaterdag, pleiten verschillende instanties voor een zogenaamde nultolerantie in onze hoofdstad. Dit voorstel verdient toch wat aandacht, want de echte essentie van de zaak staat natuurlijk weer niet in de kranten. Nu klinkt de vraag om de invoering van een nultolerantie natuurlijk niet progressief of tolerant, maar dat is enigszins normaal. Mensen, politieagenten of niet, worden nu eenmaal niet goedgezind als gemaskerde gangsters hen met machinegeweren bestoken.

Over het geplande rookverbod in de horeca (deel 2)

Zoals beloofd, volgt hier het tweede onderdeel van mijn mening over het geplande rookverbod in de horeca. In een vorig stukje, zonder veel streven naar originaliteit ' deel 1 ' genoemd, heb ik mijn eigen alternatief naar voren geschoven. Nu wil ik even ingaan op de voor- en nadelen [1] van het voorstel zoals het nu op tafel [2] ligt. Om het overzichtelijk te houden, splitsen we dit even op per betrokken of belanghebbende partij, in het managersjargon de stakeholders genoemd.

Over de toekomst van de heer Jean-Luc Dehaene

Nu de staking bij AB Inbev, het Belgische filiaal van de Braziliaanse brouwerij AmBev, op zich trouwens het resultaat van de fusie tussen de oudere brouwerijen Brahma en Antarctica[1], achter de rug is, wordt het tijd om enkele conclusies te trekken. Ten eerste, de publieke opinie telt. De Europese directie van InBev, die door een gelukkig toeval eveneens in Leuven is gevestigd, heeft goed kunnen zien waar de sympathie van de bevolking lag.

Over een nieuw initiatief: vzw Amedee

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar ondertussen is de kogel door de ten gevolge van de nieuwe kardinaal blijkbaar steeds meer leeglopende kerk. Na de ziekte en het daaropvolgende overlijden van Lucas, de alomgekende uitbater, is café Amedee in de Leuvense Muntstraat maandenlang gesloten gebleven. Daar komt nu dus verandering in. Enkele klanten hebben de koppen bij elkaar gestoken en zullen de zaak in de vorm van een vzw verder openhouden. Hieronder volgt alvast de uitnodiging die ze verspreiden[1] voor de openingsavond.

Gratis online re-release Les Baudouins Morts

Aangezien het me weinig zinvol lijkt in herhaling te vallen, neem ik hier gewoon het persbericht over dat C3A, voormalig 'zanger' en tekstschrijver van Les Baudouins Morts, heeft opgesteld en verspreid naar aanleiding van de digitale re-release van een eerste gedeelte van de back catalogue van deze band. Onderaan het persbericht staat een link naar een van de sites waar alle nummers kunnen worden gedownload.

Over de verantwoordingsplicht

Het valt me op dat zowat iedereen in onze samenleving zich al vanaf zeer vroege leeftijd moet verantwoorden voor al wat hij beslist, zegt of doet. Enkel zij die ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard of omwille van hun piepjonge leeftijd als dusdanig worden beschouwd, lijken aan deze verplichting te ontsnappen. Alle anderen moeten zich constant verantwoorden tegenover allerlei personen, groepen en instanties. Kinderen tegenover hun ouders. Kinderen tegenover hun klasgenootjes. Kinderen tegenover hun leerkrachten. Ouders tegenover de rest van de familie.

Over de teloorgang van ons politiek systeem

Ik ga er geen doekjes om winden. In mijn ogen is Vlaanderen geen echte democratie meer. De huidige kieswetgeving en een aantal zogenaamde flankerende maatregelen, die overigens als iets geheel anders worden gecamoufleerd, maken het kleinere partijen onmogelijk iets te bereiken en dienen enkel om de machtsposities van een aantal gevestigde waarden te bestendigen. De huidige kieswetgeving omvat onder meer een kiesdrempel van 5 percent. Dit betekent dat nieuwe partijen, die per definitie klein[1] zijn, er niet voldoende aan hebben hier en daar een behoorlijk resultaat te boeken.

Over de lay-out van deze blog

Zoals velen[1] allicht al hebben opgemerkt, loopt er soms iets mis met de lay-out van sommige stukjes tekst. Nu en dan verschijnen fragmenten van een tekst plots in een ander lettertype of in een andere lettergrootte op de uiteindelijke pagina. Bovendien verschijnen de door mij ingevoerde titels[2] haast nooit in de definitieve versie. Dat is nooit mijn bedoeling en zeker geen goedkoop retorisch trucje om door middel van de bladspiegel bepaalde standpunten meer in de verf te zetten.

Over een geschikte stroomleverancier

Aangezien ik volgens de gebruiksvoorwaarden van bloggen.be ook commerciële berichten mag plaatsen, wil ik hier nu en dan ook reclame maken voor organisaties, bedrijven en personen die dergelijke aandacht meer dan verdienen. Elke week verschijnen overal klaagzangen over de hoge tarieven van Electrabel en de manier waarop een Frans bedrijf, Suez-Gaz de France, ten gevolge van het naïeve geloof van onze politici in de heilzame werking van de vrije markt de facto een bijna allesoverheersende controle over onze Belgische energiemarkt heeft verworven.

Over de moord op twee onbelangrijke jongeren

Elke dag sterven er wereldwijd duizenden mensen[1] aan de gevolgen van ziekte, hongersnood en ontbering. De oorzaken worden nooit terdege aangepakt. Daarnaast worden er dagelijks nog eens honderden vermoord. De meeste daders worden nooit opgepakt, vooral omdat ze meestal impliciet of expliciet moorden in opdracht van een overheid of van de bedrijven die boven diezelfde overheid staan. Kan er mij dan eens iemand uitleggen waarom de kranten pagina’s en pagina’s vullen met nietszeggende berichten over het rouwproces in een Limburgse gemeente waar er ook eens twee worden afgeknald?

Over verwijzingen naar de joods-christelijke tradities

Men hoort onze politici van de rechterzijde de laatste jaren vaak verwijzen naar de joods-christelijke tradities die het fundament van onze Westerse samenleving zouden vormen. Ze doen dit natuurlijk om het verschil te benadrukken tussen onze eigen cultuur en die van bepaalde allochtone groepen. De vraag is echter of deze verwijzing veel inhoudelijke waarde heeft. Volgens mij bestaat de joods-christelijke traditie amper.

Over het einde van Musiques Dépassées (deel 3)

Ik krijg regelmatig de vraag of ik nog plannen heb als DJ nu Musiques Dépassées is afgerond. Tijd dus om een paar aanverwante mededelingen te bundelen. Ten eerste, ik heb nog steeds een vrij grote muziekcollectie en aangezien ik niet veel zin heb die enkel nog thuis te beluisteren, zal ik zeker de neiging niet kunnen weerstaan nu en dan nog eens te draaien. Ik heb het sowieso nooit leuk gevonden om thuis urenlang in mijn eentje naar plaatjes te luisteren. Muziek is een sociaal gebeuren, net als alcoholconsumptie en verkeersfiles.

Over de Auvibel-taks

Minister Van Quickenborne is van mening dat de belasting van geluidsdragers, zoals blanco cd’s en dvd’s, usb-sticks, externe en geïntegreerde harde schijven, mp3-spelers en dergelijke, moet worden uitgebreid. Het komt erop neer dat iedereen die een geluidsdrager koopt een taks moet betalen, de zogenaamde Auvibel-taks. Officieel is deze taks bedoeld om de artiesten te compenseren voor het feit dat hun muziek door middel van deze geluidsdragers kan worden gekopieerd. Hier klopt natuurlijk iets niet mee.