2012

Malcolm ging naar: de heropening van Het Depot

Veel volk en Selah Sue ziet er in het echt een stuk slechter uit dan op foto, maar daarover wil ik het eigenlijk niet hebben. Het is niet mijn taak de society-journalist uit te hangen en dus bespaar ik jullie een lijst met aanwezige BV's of een recensie van de overbodige openingsconcerten. Ik wil hier enkel ingaan op wat in mijn ogen het beste ogenblik van heel de avond was. Zoals iedereen zich allicht kan voorstellen, was ook Louis T. uit H. aanwezig.

Malcolm ergert zich: aan de wereldvreemde Frederik Sioen

Gisteren heb ik me weer eens geërgerd. Op zich niets nieuws, maar toch vind ik het de moeite even uit te leggen wie of wat nu weer de bron van mijn irritatie was. Blijkbaar heeft de federale overheid in haar zoektocht naar allerlei inkomsten besloten de roerende voorheffing op de aan kunstenaars [1] uitbetaalde auteursrechten van 15 percent tot 25 percent te verhogen. Op zich natuurlijk niet plezant voor die mensen, maar tegelijkertijd moeten allerlei andere groepen ook inleveren.

Malcolm weigert: een job voor een privébedrijf

Ik zit hier en elders al jaren op de kap van het kapitalisme, maar eigenlijk ben ik nog nooit dieper op het fundamenteel probleem ingegaan. Het probleem is nochtans niet zo moeilijk onder woorden te brengen als veel mensen denken. Het gaat niet om de excessen. Het gaat om het fundamentele uitgangspunt, met name het principe van concurrentie. Stel u voor dat X een baan krijgt in een privébedrijf. Als X zijn werk slecht doet, dreigt het bedrijf failliet te gaan, weggeconcurreerd door anderen die in hetzelfde marktsegment actief zijn.

Malcolm juicht niet te vroeg: om de nederlaag van Romney[1]

De politieke analisten, journalisten, commentatoren, opiniemakers en Mark Eyskens hebben elkaar de voorbije dagen haast opzij geduwd om als eerste te kunnen opmerken dat Obama de presidentsverkiezingen vooral heeft gewonnen omwille van de zogenaamde ‘minority votes’, oftewel de stemmen van bevolkingsgroepen als zwarten, latino’s, Aziaten, holebi’s, etc. Vooral de latino’s hebben daarbij de aandacht getrokken. Volgens allerlei polls heeft ongeveer 70 percent van hen op de Democraten gekozen.

Malcolm sprak met: een Gentenaar

Er zijn natuurlijk vele en vele verschillen tussen Gent en mijn eigen stadje aan de Dijle en het zou bijzonder pretentieus zijn te trachten die hier allemaal even in een paar alinea’s te analyseren, maar een enkel punt wil hier toch eens onder de aandacht brengen. Op zaterdag 29 september 2012 vond in Café Belge de tiende editie van Electric Eclectic plaats. Op zich niets bijzonders, gewoon een avond met DJ’s die alternatieve muziek draaien en mensen die dat al dan niet plezant vinden.

Malcolm geeft: een taaltip

Zeg niet: “een insect dat niet ver kan vliegen” (taalgebruik van normale mensen)

Zeg wel: “bosgerelateerde keversoorten met een zeer beperkte actieradius” of ook “heidegerelateerde insecten met een kleine dispersiemogelijkheid” (Joke Schauvliege [1])

Het is natuurlijk mogelijk deze omschrijvingswijze naar andere sectoren door te trekken.

Zeg niet: “een rolstoelpatiënt”

Zeg wel: “een fysiek andersvalide mens met een beperkte verplaatsingsperimeter”

Zeg niet: “een kast”

Malcolm sprak met: een Marokkaan

Nu verwacht iedereen allicht dat ik hier een schrijnend verhaal over racisme, uitsluiting, genderdiscriminatie, kansenarmoede, maatschappelijke achterstelling, werkloosheid en religieuze intolerantie naar voren zal brengen. Wel, toch niet. Door een samenloop van omstandigheden zag ik me recent verplicht in Brussel een taxi te nemen. De chauffeur was uiteraard Franstalig, zoals zowat alle taxichauffeurs in de hoofdstad, en bovendien van allochtone afkomst, hoewel we dat volgens De Morgen niet meer mogen zeggen.

Malcolm denkt na: over een minimale dienstverlening door de NMBS

Gisteren, woensdag 3 oktober 2012, heeft de NMBS weer eens gestaakt, met als vanzelfsprekend gevolg dat heel het treinverkeer plat lag en duizenden pendelaars alternatief vervoer naar hun arbeidsgevangenis [1] moesten zoeken. De redenen achter deze staking laten me ditmaal koud. Over de pro’s en contra’s van een sterke syndicale werking hebben we het een andere keer nog wel eens. Een ernstige bespreking daarvan zou trouwens een verschrikkelijk lange wall of text opleveren en ik ben van plan het ditmaal kort te houden.

Malcolm schreef naar: Paul Van den Meerssche, hoofd van de dienst Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid

Onlangs verscheen in het tijdschrift Knack dit artikel: http://www.knack.be/belga-algemeen/ook-elektronische-sigaret-verboden-o…. Om u het doorklikken en het lezen te besparen, geef ik even een samenvatting. Volgens de heer Paul Van den Meerssche, diensthoofd van de dienst Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu[1] van onze FOD Volksgezondheid is het in cafés en andere openbare ruimtes niet enkel verboden ‘echte’ sigaretten op te steken.

Malcolm geeft: stemadvies voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012

Elke zes jaar mogen we weer eens kiezen wie er gedurende de volgende legislatuur niet in zal slagen de samenleving weer leefbaar te maken. Het lijkt soms op de keuze tussen pest en cholera, maar helaas staan er ook enkele varianten van ebola op de kiesbrief. Het komt er dus weer op aan goed na te denken en het ergste te voorkomen. Hieronder volgt alvast een overzicht van de partijen die in Leuven opkomen en een paar opmerkingen die het stemgedrag der lezer eventueel kunnen beïnvloeden. Vorige keer heb ik in mijn commentaren vooral op het rookverbod in de horeca gefocust.

De recentste stunt van Sabam

De oplichtersorganisatie Sabam, vertegenwoordiger van artiesten als performer Suzi Wan en DJ Ken Wood, heeft weer een nieuwe stunt bedacht om de eigen kassa en bijgevolg de zakken van de eigen managers, bestuurders en grote aandeelhouders te vullen. Enkele dagen geleden hebben heel wat Belgische DJ’s een brief ontvangen waarin hen wordt gevraagd elk jaar 292 euro op te hoesten voor een ‘download- en kopielicentie’. Op die manier tracht Sabam natuurlijk een graantje mee te pikken van de toenemende trend muziek gewoon van een site te downloaden of op een harde schijf te kopiëren.

Wie lacht met de Vlamingen?

Wel, het antwoord op de net gestelde vraag is eenvoudig. Sinds het recentste initiatief van Geert Bourgeois iedereen. Zijn brochure ‘Migreren naar Vlaanderen, starterspakket voor familiemigranten’ [1], die op zijn initiatief is geschreven en in landen als Marokko wordt verspreid, is een schoolvoorbeeld van wereldvreemde bekrompenheid en geforceerd taalgebruik. Wat me het eerst is opgevallen, is de taalkeuze. Een belangrijk punt van kritiek luidt dat de brochure neerbuigend en paternalistisch zou zijn [2].

Tekst zonder uitleg

Soms is het niet nodig zelf een tekstje te schrijven. Een aantal links naar andermans artikelen kan volstaan om een boodschap over te brengen. De mensen hoeven die artikelen zelf niet eens te lezen. De titels volstaan vaak om de algemene lijnen van de inhoud duidelijk te maken. Laten we dit even illustreren met een voorbeeld.

Volkertdag en andere alternatieve feestdagen

Elk jaar vieren de Britten op 5 november Guy Fawkes Night, ter herdenking van het complot van een aantal katholieken tegen een protestantse koning oftewel van een poging van een aantal religieus geïnspireerde would-be onderdrukkers om een andere religieus geïnspireerde onderdrukker te vermoorden. Alleen wordt Fawkes niet overal en door iedereen als een bommenleggende terrorist beschouwd. Velen gebruiken het bekende masker [1] met zijn beeltenis zelfs als symbool van verzet tegen elk onderdrukkend systeem. Nu vraag ik me af of we geen nood hebben aan nieuwe soortgelijke feestdagen.

1 mei 2012: geen politiek zonder electorale tactiek

De meeste artikelen, opiniestukken, lezersbrieven en andere bijdragen van en in onze media over de 1-meivieringen gaan traditioneel over de toespraken van allerlei kopstukken, de sociale (on-)vrede, de economie, de tewerkstelling en nog wat van die stokpaardjes waarvan onze journalisten en opiniemakers veronderstellen dat ze de arbeidersklasse bezighouden. Ik wil het echter over iets anders hebben. Een punt waarop ik de laatste tijd vaak wordt aangesproken, is het dreigement van Louis T. uit H. om in Leuven een sluitingsuur voor de horeca in te voeren.

Lounge: “een ruimte waar men tot rust kan komen”[1]

Kent u die mop over die loungebar in Leuven? Neen? Ze is nochtans heel goed. Van 16 tot en met 31 maart 2012 loopt in Leuven het Afrikaans Filmfestival [2]. Traditiegetrouw nodigt de organisatie allerlei Afrikaanse film- en documentairemakers uit om hun eigen werk of dat van anderen te duiden, te becommentariëren, te loven of te bekritiseren. Het festival begon ook dit jaar met een receptie, waarop cocktails werden geserveerd en mensen uit allerlei landen, België inbegrepen, elkaar leerden kennen.

De naïefste minister-president van heel de wereld.

Vlaanderen is gezegend. Wij beschikken immers over niemand minder dan Kris Peeters, verdediger van het geloof in de goedheid der mensen en hun organisaties. Op 20 maart 2012 heeft hij het gepresteerd in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van het Vlaams Parlement het volgende te verklaren: “Ik geloof immers dat de activiteiten van buitenlandse bedrijven een positief effect op het democratiseringsproces hebben.

Nationalisten en hun vijandbeeld, deel 2

Een kort en bondig vervolg: http://users.skynet.be/njsv/stoplinkseles/kruitkamer.html. Verdere commentaar is overbodig. Let vooral op het flitsende lichteffect als het woord 'revolutie' verschijnt. Probeer u ook in te leven in de doelgroep. Dit is bedoeld voor jongeren van pakweg 12 tot 18 jaar. Hans Van Themsche is niet ver.

Nationalisten en hun vijandbeeld

Op donderdag 15 maart 2012 betoogt de NSV [1], oftewel Nationalistische Studentenvereniging, nog eens in Leuven [2] en natuurlijk zijn er weer allerlei tegenbetogingen [3] gepland. Mij niet gelaten. Voor mijn part schieten ze heel dat zootje overhoop, zoals ze eigenlijk in 1945 met hun grootvaders hadden moeten doen. De gemiddelde extreemrechtse militant vindt overigens dat met mij exact hetzelfde zou moeten gebeuren.

De internationale vrouwendag 2012

Elk jaar vieren de vrouwen op 8 maart hun gedeeltelijke bevrijding van slavernij, onderdrukking, mishandeling en misprijzen. Tegelijkertijd roepen ze de minderheid die de rest van de wereldbevolking vormt op verder werk te maken van gelijke rechten, gelijke behandeling en eigenlijk simpelweg wat appreciatie. Gelukkig hebben we nog het Vlaams Belang om ons erop te wijzen hoe de Echte Blanke Vlaming zich tegenover dergelijke kleinzerige protesten van het zwakste aller geslachten moet gedragen.

Het is een kwestie van geduld

Laten we beginnen met een grappige website: http://www.decolff.be. Niet zo grappig als een cartoon, een bizarre fotomontage of een hilarische homemade video? Wel voor de mensen die jarenlang de aanwezigheid van een bende primaten en wandelende tegenvoorbeelden van de evolutie als voortgang der soorten moesten tolereren. De site is offline omdat de eigenaars het blijkbaar niet kunnen opbrengen hun eigen versie van de feiten uit te schrijven. Misschien zijn ze daar niet toe in staat.

Een dakloze

Vorige week dinsdag, net na de aanvang van de eerste echte periode van vorst en ijskoude wind van het seizoen, heb ik weer iets typisch gezien. Ik ben waarschijnlijk niet de enige die het heeft gezien, maar de meeste mensen stellen zich hier allicht zelfs geen vragen meer bij. Ik wandelde voorbij het kantoor van Dexia op het De Becker Remyplein in Kessel-Lo en ik zag hoe de politie een oude dakloze uit de publiek toegankelijke ruimte met de selfbankingautomaten en dergelijke zette.