2013

Malcolm is verbaasd: dat de inhoud van zijn zolder tot erfgoed is uitgeroepen

De tenstoonstelling 'De Leuvense Undergroundscene' [1] heb ik al eerder aangekondigd [2] en iedereen is uiteraard nog steeds meer dan welkom. Aangezien ik weet hoeveel tijd en moeite de organisatoren in het verzamelen van allerlei relevante stukken en in de praktische inrichting van de zalen hebben gestoken, hoop ik van ganser harte dat het een groot succes wordt. Ze verdienen het in elk geval.

Malcolm riskeert: een Gemeentelijke Administratieve Sanctie

De drang de burger onder controle te houden uit vrees dat hij anders wel eens zou beginnen beseffen hoe zeer hij elke dag opnieuw door de elite wordt gerold, neemt steeds waanzinniger vormen aan. Zo hebben recent vijf mensen een GAS [1] in de bus gekregen omdat ze op de website van een krant kritische commentaren over het optreden van de politie in Verviers hadden geschreven.

Malcolm vindt: een gelijkgestemde ziel die al jaren uit het zicht was verdwenen

Hoewel het gratis en gemakkelijk te vinden is, lees ik in feite niet vaak Metro. Op 3 december 2013 heb ik echter nog eens een exemplaar vastgenomen [1] en ik heb er geen spijt van. Op pagina 14 vond ik immers een interview met Piet Maris, de zanger-accordeonist van Jaune Toujours, een mens waarmee het contact al jaren geleden is verwaterd.

Malcolm viert: een klein succes in een slechte wereld

Hoewel de nieuwswaarde op deze snel draaiende planeet na drie dagen weer een stuk kleiner is geworden, wil ik hier toch nog melden dat ons protest [1] tegen het colloquium van de NSV vruchten heeft afgeworpen. De KU Leuven heeft haar toestemming ingetrokken en de internationale selectie fascisten, nationalisten en openlijke racisten is moeten afdruipen naar die stad waar dergelijk tuig welkom is: Antwerpen, de zelfverklaarde hoofdstad van het universum.

Malcolm gaat niet, maar in zekere zin eigenlijk wel, naar: het internationaal colloquium van de NSV in Leuven

Ik heb de voorbije weken allerlei oproepen ontvangen om te protesteren tegen het colloquium dat de Nationalistische Studenten Vereniging op zaterdag 30 november 2013 vanaf 13.00 uur organiseert in het Premonstreitcollege (Naamsestraat, Leuven). Het colloquium is blijkbaar bedoeld om allerlei, uiteraard extreemrechtse, Europese jongerenorganisaties de kans te geven elkaar te ontmoeten en samenwerking te stimuleren.

Malcolm zou graag gaan naar: een themadag over geluidsnormen en gehoorbescherming

Helaas zal dat omwille van mijn nogal eigenaardige werkuren niet lukken. Misschien hebben de lezers van mijn blog meer geluk en kunnen zij er wel bij zijn. Mij lijkt het in elk geval interessant genoeg om de dagelijkse afleveringen van Thuis en Buren voor te missen.

Malcolm maakt: snel nog wat reclame voor zijn eigen DJ-sets

Het kan allicht geen kwaad de aandacht van de grote massa nog eens te vestigen op twee eerder aangekondigde DJ-sets die de komende week zullen worden voltrokken. Aangezien het al van augustus is geleden dat ik nog eens heb gedraaid, begin ik zowaar zelf ongeduldig te worden.

Malcolm reageert: op het verdwijnen van Joos

Omwille van mijn werk, mijn luiheid en het teveel aan muziek op mijn laptop dat me van de radio weghoudt, heb ik nooit veel naar het programma Joos geluisterd, maar ik weet wel waarom het verdwijnt en dat stemt me niet gelukkig.

Malcolm beoordeelt: het voorstel van Rik Daems om langdurig werklozen gemeenschapsdienst te laten vervullen

Op het eerste gezicht is het natuurlijk weer een zoveelste ultraliberale uitbarsting, maar mits de nodige manipulatieve onderhandelingen zou dit idee wel eens in het gezicht van Rik Daems en zijn medestanders kunnen ontploffen. Het is in elk geval meer dan de moeite waard het dossier niet met een scheldpartij te sluiten. Wie hier dieper over nadenkt, zal vrij snel de mogelijkheden zien die hier onverwacht achter schuilgaan.

Malcolm ontmaskert: een subtiele manouevre van kapitalistisch gespuis

Op donderdag 3 oktober 2013 heeft een zekere Griet Coppé, een verpleegster uit Roeselare die op een onbewaakt ogenblik door het stemvee tot lid van het Vlaams Parlement is verkozen, een parlementaire vraag gesteld aan minister Van den Bossche, onder meer bevoegd voor het woonbeleid in het Vlaamse Gewest.

Malcolm verwelkomt: een politiek vluchteling in levensgevaar

Wie de afgelopen dagen de kranten heeft gelezen, heeft ongetwijfeld gemerkt dat Dyab Abou Jahjah van plan is naar ons land terug te keren. Hij is blijkbaar zelfs actief op zoek naar een huis en zijn vertrek uit Libanon zou een kwestie van maximaal enkele weken zijn.

Malcolm promoot eens te meer: de lokale scene, die ook Herent omvat

Op zaterdag 14 september organiseert eetcafé De Wildeman (Schoolstraat, Herent) naar aanleiding van zijn tweejarig bestaan een avond vol muziek van de minder voorspelbare aard. Persoonlijk vind ik dit een beetje eigenaardig klinken, want volgens mij bestaat gemeenschapscentrum De Wildeman al meer dan tien jaar. Uit enig onderzoek blijkt dan ook dat het er vooral om gaat dat de huidige uitbaters nu al twee jaar het café openhouden.

Malcolm bevestigt: de datum van de cd-voorstelling van De Legende

Gisteren is op de site van Het Depot de aankondiging van de cd-voorstelling van De Legende verschenen, maar dan wel op de verkeerde datum. Om elk misverstand te vermijden, wil ik hier toch even melden dat de datum in de kalender op deze site, zaterdag 2 november, de enige juiste is en blijft.

Het Depot heeft deze vergissing ondertussen allicht zelf al rechtgezet. De correcte datum en alle mogelijke andere informatie over het concert zou bijgevolg hier te vinden moeten zijn.

Malcolm steunt zijn lokale scene en dat zelfs meer dan eens

Zoals steeds, vind ik het interessanter en vaak ook zelfs plezanter naar een klein lokaal optreden te gaan dan mijn geld te verspillen aan de megalomane evenementen van mensen als Herman Schueremans en andere hypocrieten die, met de bereidwillige medewerking van een schaapachtige bevolking, de slogan 'turning rebellion into money' dagelijks weten waar te maken.

Malcolm herdenkt: de twintigste verjaardag van jeugdhuis Clockwork

Vandaag, 12 augustus 2013, is het exact twintig jaar geleden dat het beruchte maar ondertussen al lang weer verdwenen jeugdhuis voor het eerst de deuren van het haast onbewoonbare pand in de Boekhandelstraat opende.

Malcolm maakt reclame voor: concerten in het Rockcafé

Op zaterdag 21 september valt er weer iets te beleven in het Rockcafé (Oude Markt, Leuven), alwaar de sympathieke doch enigszins anti-autoritaire jongens en meisjes van Chaosbar, die het momenteel dankzij onze onsympathieke en helaas zeer autoritaire politiemacht zonder eigen pand moeten stellen, twee Hongaarse bands hebben uitgenodigd.

 

Malcolm ontmoette: de domste tapster van de stad

Afgelopen zondag, tijdens Hapje Tapje, heb ik zowaar iemand ontmoet die ik hier echt moet vermelden [1]. Ik ben, net zoals iedereen die wel eens een horeca-etablissement bezoekt, al eerder met incompetente tappers en dergelijke geconfronteerd, maar deze korte anekdote slaat toch alles wat ik eerder heb beleefd of door anderen heb horen vertellen.

Malcolm ging naar: IONU, End of Ernie en Vagina Dentata in café Paradox

De eerder aangekondigde concerten op maandag 29 juli 2013 hebben dus wel degelijk plaatsgevonden en ik heb, gezeten op het gezellige tuinterras van café Paradox, een paar vaststellingen kunnen doen. Hetzelfde had  trouwens kunnen gelden voor de Leuvense politie, als de aanhangers van orde en gezag niet zo lomp waren geweest pas 20 minuten na de concerten langs te komen en bijgevolg helemaal niets van de onvermijdelijke geluidsoverlast te merken.

Malcolm verspreidt: de officiële teksten in verband met de nieuwe geluidsnormen in Leuven

Alvorens te klagen, kunnen we best weten waar de discussie nu eigenlijk over gaat. Wat natuurlijk niet betekent, dat we nadien niet meer zullen klagen. De nieuwe geluidsnormen zijn schadelijker voor de leefbaarheid van onze stad dan de zogenaamde wantoestanden waarvoor ze in het leven zijn geroepen. De grootste bedreiging van de leefbaarheid van de binnenstad bestaat trouwens uit rijke mensen die veel te dure nieuwbouwappartementen kopen en vervolgens vinden dat de rest der bewoners zich maar aan hun wensen moet aanpassen, zelfs als dat betekent dat ze hierdoor hun broodwinning verliezen.

Malcolm geeft weg: oldschool geluidsisolatie

Ten gevolge van de nogal grote consumptie te onzes huizes heb ik hier tientallen en tientallen lege eierdozen staan. Vroeger werden die vaak gebruikt om repetitielokalen en dergelijke wat te isoleren en ik kan me voorstellen dat bands met een beperkt budget deze methode nog steeds gebruiken.

Wel, die dozen zijn hier gratis en voor niets te krijgen. Wie ze wil hebben, moet ze maar komen halen. Er is zeker genoeg om een paar vierkante meter vol te hangen. Geïnteresseerden mogen me, met andere woorden, altijd mailen. Ik wens hen bij voorbaat al veel plezier.

Malcolm gaat niet naar: een nieuwe frituur in de Muntstraat

Eigenlijk ga ik sowieso al zelden naar een frituur. Als ik dat enigszins correct inschat, gebeurt dat misschien drie of vier keer per jaar. Maar dat is nu even het punt niet. Ten gevolge van al die kebabzaken en fastfoodketens die zich in elk stadscentrum hebben genesteld, heeft de typisch Belgische frituur veel van zijn aantrekkingskracht verloren. Dit betekent echter niet dat er geen publiek meer is voor een zaak die stukjes aardappel, slachtafval en xanthaamgom in sauspotten verkoopt.

Malcolm gaat niet: naar Tomorrowland, maar de muziek heeft er niets mee te maken

Eigenlijk gaat het om de gemeenten Boom en Rumst, maar we kunnen het gerust over de rand van de beschaving hebben. Nog even verder en men is in Antwerpen, alwaar de spreekwoordelijke twee maten en twee gewichten tot norm zijn verheven.

De burgemeesters van deze twee onbetekenende vlekken op onze nationale landkaart, respectievelijk afkomstig uit de totalitair ruikende mest van N-VA en CD&V, hebben hun hersenafwijkingen weer eens de vrije loop gelaten en ditmaal zijn het een paar tienduizend festivalgangers die de gevolgen mogen dragen.

Malcolm gaat naar: concerten in café Paradox

Ik heb net ontdekt dat de huidige uitbater van café Paradox (Diestesteenweg, Kessel-Lo) tegen beter weten in heeft beslist ook concerten in zijn overigens meer dan voldoende groot uitgevallen zaak te organiseren. Aangezien het allicht niet lang zal duren voor hij ten gevolge van een vrachtwagen vol klachten voor geluidsoverlast besluit hiermee te stoppen, kunnen we er beter van profiteren.

Malcolm leest: een nieuw decreet dat tot veel irritatie zou kunnen leiden

Op 10 juli 2013 heeft de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement zijn goedkeuring gegeven aan het voorstel van decreet van de heren Ludwig Caluwé, Bart Van Malderen, Kris Van Dijck en Philippe De Coene [1] houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. Op het eerste gezicht is deze gebeurtenis natuurlijk verre van uitzonderlijk, maar helaas zou de inhoud en de achterliggende redenering wel eens onaangename gevolgen voor vele mensen, waaronder ondergetekende, kunnen hebben.

Malcolm verduidelijkt: wat er mis is met de VS

Het is allicht zelfs de meest oppervlakkige lezer van deze blog opgevallen dat ik al eens kritisch uit de hoek durf te komen als het om het beleid van de Amerikaanse regering gaat. De vraag is natuurlijk of al dat gefulmineer wel terecht is. Ben ik gewoon “tegen Amerika” omdat dit binnen het alternatieve milieu in de mode is? Laat ik me gewoon meeslepen door songs als 'Im so bored with the USA' omdat ik ergens bij wil horen?

Malcolm neemt akte van: het overlijden van professor Marcel Janssens

Nu hij op 11 juli vrij onverwacht is overleden, zullen er allicht weer een paar hypocrieten en slijmballen opstaan die deze nulliteit uit de geschiedenis der literatuurwetenschap op een voetstuk zullen trachten te plaatsen. Ik herinner me vooral een uit de hoogte op zijn studenten en eigenlijk gewoon de rest van de wereld neerkijkende kwal die niet eens de moeite heeft genomen het boek te lezen waarover ik een licentiaatsthesis heb geschreven die hij moest quoteren [1].

Malcolm ondertekent: de petitie tegen de muzikale drooglegging in Leuven

Het zal allicht niemand verbazen dat de beslissing van de Leuvense gemeenteraad van 24 juni 2013 om de geluidsnormen voor de horeca tot in het absurde te verstrengen veel commotie veroorzaakt. Zelf wacht ik nog op de volledige tekst van het nieuwe politiereglement alvorens dieper op oorzaken en gevolgen in te gaan, maar dit wil niet zeggen dat ik ondertussen stilzit.

Malcolm luistert binnenkort naar: Switchblack, een nieuw programma op Radio Scorpio

Nu het populaire programma Kagan na 20 jaar de cd-boekjes heeft neergelegd, de versterkers heeft uitgeschakeld en de zwarte hemden in de wasmand heeft gelegd, staat gelukkig een nieuwe ploeg op die het vaandel wil overnemen. Vanaf 12 september 2013 kan iedereen die binnen het zendbereik valt luisteren naar Switchblack, volgens de makers wekelijks gevuld met “industrial rock | electro rock | EBM | new wave | industrial metal | gothic | electro | neue Deutsche Haerte | dark wave | dark trance”.

Malcolm zucht: omwille van een zoveelste achterhoedegevecht

In Turkije vechten de meer verlichte, vrijheidsgezinde en niet door religie of traditie verblinde inwoners tegen een repressief regime. Deze strijd is, ondanks de vele kilometers die ons van de pepperspray scheiden, niet zonder belang voor ons. De inzet is zelfs zeer belangrijk. Als de ene kant wint, krijgen we misschien eindelijk een Europese lidstaat met een islamitische achtergrond die zich van de traditie afkeert en liever naar de toekomst kijkt.

Malcolm merkt: dat de rechtsstaat niet veel meer voorstelt

Deze ochtend is de VRT zo vriendelijk geweest me van de recentste uitholling van de democratische rechtsstaat door de N-VA op de hoogte te brengen. Blijkbaar heeft de onterecht tot burgemeester verkozen B. De Wever besloten al die Belgische Syriëstrijders uit Antwerpen uit het bevolkingsregister te laten schrappen. Ik stel me daar natuurlijk weer een paar vragen bij.

Malcolm promoot: de Bunkerleute New Wave Classics Party

Op zaterdag 16 november 2013 organiseren de connaisseurs van Bunkerleute een feestje vol klassiekers uit het genre dat we hier new wave, in Engeland postpunk, in Holland coldwave, in Iran des duivels en in het lokale Hell's Angels-lokaal jeanettenmuziek noemen.

Malcolm verzekert zich: dankzij Prism van een extra lezer van zijn blog

Dankzij de inspanningen van de ondertussen spoorloos verdwenen en allicht door lokale agenten van de CIA geëlimineerde of door de Chinese overheid voor ‘ondervraging’ opgepakte Edward Snowden, die we nu al zonder aarzeling tot Man van het Jaar kunnen bekronen, weten we in welke allesomvattende mate het National Security Agency alle mogelijke communicatievormen monitort om het kapitalisme en de belangen van grote Amerikaanse bedrijven van alle mogelijke dreigingen te vrijwaren [1]. Dat de onthullingen van de voorbije dagen zo veel mensen hebben geschokt, vind ik eigenlijk zelf schokkend.

Malcolm steunt eigenaardig genoeg: de Speedy Pass van Walibi

Walibi, het bekende pretpark nabij Waver, heeft een initiatief genomen dat behoorlijk veel persaandacht heeft gekregen. Samengevat, komt het erop neer dat bezoekers die 35 euro meer betalen in ruil niet langer overal hoeven aan te schuiven. Op het eenvoudig vertoon van die speciale pas mogen ze onmiddellijk in elke attractie instappen. Het plebs moet maar wachten tot er wat plek is die niet door deze zelfverklaarde VIP’s wordt ingenomen.

Malcolm gaat hoogst uitzonderlijk en allicht eenmalig naar: Beleuvenissen

Het klinkt eigenaardig, maar dit jaar bevat het programma van het jaarlijks weerkerend lokmiddel dat suburbelingen in de klauwen van de lokale middenstand moet drijven zo waar een groep waarvoor ik met plezier wat publiciteit wil maken.

Malcom trekt conclusies uit: het hoofddoekendebat

Dat steeds weerkerend debat over een eventueel verbod voor ambtenaren om religieuze, levensbeschouwelijke en ideologische symbolen, waarmee dan vooral de hoofddoek wordt bedoeld, te dragen, begint stilaan op mijn zenuwen te werken. Het is namelijk compleet boerenbedrog. Het is dan ook hoog tijd eens een paar conclusies te trekken. Ik zou niet de hoop mogen koesteren dat mijn bijdrage enige invloed op de uiteindelijke beslissingen heeft, maar dat zal me er niet van weerhouden de belachelijkheid van een aantal onterechte argumenten te illustreren.

Malcolm geeft een update: over het kraakpand ACCO

Een tijdje geleden moest ik met enige spijt melden dat het concert van Drongos for Europe in het Autonoom Centrum voor Cultuur en Ontspanning, wat geheel toevallig het acroniem ACCO oplevert, was afgelast. Op zich natuurlijk geen drama, maar nu blijkt er wel iets meer aan de hand te zijn.

Malcolm suggereert: een oplossing voor onze rusthuizen

Er is de laatste tijd veel persaandacht geweest voor allerlei wantoestanden in onze rusthuizen, in het bijzonder de rusthuizen die als privébedrijven door het leven gaan en bijgevolg vooral bedoeld zijn om winst voor de aandeelhouders te genereren. Aangezien de klachten gekend zijn, zal ik niemand vervelen met een overzicht van wat zoal blijkt mis te lopen. Ik wil me beperken tot een kleine suggestie die volgens mij veel zou veranderen.

Malcolm promoot: een fuif met een gepaste titel

Dit jaar opent Bunkerleute het eigen najaarsseizoen op een gepaste datum, namelijk 24 augustus. De titel is dan ook 'Winter is coming'. Gezien de kwaliteit van onze lente is dit allicht niet eens een uiting van pessimisme. Niet dat mensen die het somberste van The Cure als vrolijke deuntjes beschouwen op een normale optimismeschaal passen, maar ditmaal hebben ze wel een punt. Het lijkt er steeds meer op dat wij van heel die opwarming van de aarde niet veel vruchten zullen plukken.

Malcolm promoot: de heropstanding van Café Marché

In feite heeft het geen enkele zin dat ik hier een lange tekst publiceer. Alle informatie staat toch op de flyer die als bijlage te vinden is.

Café Marché is een bijzonder leuk initiatief dat erin slaagt goede nummers te bewerken en anders te laten klinken op een manier die mijlenver verwijderd blijft van het ondertussen doodsaaie fenomeen waarbij zelfverklaarde artiesten elkaar eindeloos blijven remixen om te camoufleren dat ze amper eigen werk weten voor te brengen.

Malcolm vist iets op: uit de kleine lettertjes van het nieuws

Er is de voorbije dagen weer heel wat discussie over allerlei beslissingen van allerlei N-VA-politici geweest. Zo heeft Bart De Wever een kermis naar de sociale woonwijken verbannen omdat er anders een paar rijke mensen last van zouden kunnen hebben [1] en heeft Jan Peumans volgens sommigen de affiche van een tentoonstelling zodanig laten censureren dat al minstens één artiest zijn werk gewoonweg wil weghalen [2].

Malcolm vult aan: een eerder bericht over een leuk concert

Enkele weken geleden heb ik in een ander stukje voor deze blog wat publiciteit trachten te maken voor de release-party van de nieuwe mini-cd van Red Light Rumors op zaterdag 24 mei in jeugdhuis Sojo (Een-meilaan, Kessel-Lo). Bij nader inzien hoort hier echter nog wat aanvullende informatie bij.

Malcolm meldt: de afgelasting van het concert van Drongos for Europe

Tot mijn grote spijt moet ik jullie melden dat ik net heb vernomen dat het concert van Drongos for Europe, gepland voor 10 mei in ons aller kraakpand, is afgelast. Blijkbaar is er een of ander probleem met het pand zelf, waardoor er op die dag geen concerten kunnen plaatsvinden. Hopelijk blijft het bij deze ene keer en kan ik hier voor de rest ongestoord publiciteit blijven verspreiden voor avonden die wel degelijk het nodige amusement kunnen bieden.

Malcolm vraagt zich af: hoe lang dat Leuvens kraakpand die hoge activiteitsgraad kan volhouden

Het wordt steeds erger. Terwijl de cafés met treinladingen de deuren sluiten, zitten de actiefste mensen blijkbaar allemaal bij elkaar in de Chaosbar, een soort officieuze, informele en juridisch onbestaande entiteit die de activiteiten in het Autonoom Centrum voor Cultuur en ontspanning organiseert. Ook op zondag 5 mei hebben ze weer een hele zooi obscure bands uitgenodigd die er niet van wakker liggen dat ze nooit de populariteit van J. Bieber of zelfs maar van J. Vally zullen evenaren.

Malcolm promoot: een benefietfestival in het extreem actieve Leuvense kraakpand

Soms heeft een mens niet veel zin om lange stukjes te schrijven. Misschien volstaat de flyer onderaan wel om mensen te overtuigen. Een van de redenen dat ik hier niet meer tekst en uitleg verschaf, is trouwens dat ik de helft van de groepsnamen niet eens kan lezen.

Malcolm promoot: een nieuwe cd

The Red Light Rumors hebben een nieuwe mini-cd uit, getiteld 'Panter'. Zes nummers vol vuile garagepunk die live allicht nog een stuk minder op een toekomstige deelname aan The Voice of Oppervlakkigheid zijn gericht.

Bij een cd-release hoort natuurlijk ook een officiële voorstelling. Iedereen die hierbij wil zijn, moet zich op vrijdag 24 mei naar jeugdhuis Sojo (Een Meilaan, Kessel-Lo) begeven, alwaar vanaf 19.00 uur achtereenvolgens het fantastische Bruce, het mij onbekende Zachte G Harde P en uiteraard ook de rodelichtengeruchten zelf zullen concerteren.

Malcolm bezoekt: een tentoonstelling

Het gebeurt niet vaak dat ik deze blog gebruik om publiciteit voor een artistieke expositie te maken, maar voor Dark Wings, White Light part 2 maak ik graag een uitzondering.

Deze tentoonstelling, elke vrijdag en zaterdag tussen 3 mei en 1 juni te bezichtigen in Galerij [1] HartDiest (Koning Albertstraat, Diest) voor een mij onbekende inkomprijs, gaat volgens artiest Raf Veulemans dieper in op de wetenschappelijke kant van de vergankelijkheid van de aarde.

Malcolm gaat naar: een feestje van Bunkerleute

Op zaterdag 25 mei organiseert Bunkerleute zijn of haar laatste feestje van het voorjaarsseizoen. Aangezien het ditmaal gaat om een ‘Tribute to VNV Nation & Suicide Commando’ zijn vooral liefhebbers van de betere electro vanaf 22.00 uur welkom in zaal De Blauwe Kater (Naamsestraat, Leuven). De inkomprijs bedraagt 3,5 euro voor en 6 euro na 23.00 uur.

Malcolm ziet: de volgende slachtoffers van de hebzucht en het conformisme

Volgens Luc De Vos [1] regeert de middenstand het land. Hoewel veel middenstanders alle kritiek verdienen die ze krijgen, heeft hij toch ongelijk. Toen 'Mia' in 1992 op de mensheid werd losgelaten om tien jaar later aan een totaal ongeloofwaardige tocht doorheen de lijstjes met de beste nummers aller tijden te beginnen, zei iedereen al lachend dat hij de nagel op de kop had geslagen. De middenstand had ons land volledig in zijn greep.

Malcolm vraagt: steun voor een hilarische petitie

De Britse regering heeft blijkbaar nog niet goed begrepen dat de dood van the dead witch M. Thatcher op veel plaatsen tot spontane feestjes heeft geleid en blijft maar besparen op ongeveer alles, met uitzondering uiteraard van de inkomens en de privilegies van de upper class. Erger nog dan de structurele armoede die dit ooit tot de ontwikkelde wereld gerekende land teistert, is de complete wereldvreemdheid van de beleidsmakers.

Malcolm gaat naar: Drongos for Europe

Ik moet zeggen dat de krakers de laatste tijd wel zeer actief zijn. Op vrijdag 10 mei organiseren ze weeral een optreden in het Autonoom Centrum voor Cultuur en Ontspanning, afgekort ACCO, in de Kaboutermansstraat (Leuven).

Op het programma staan twee groepen, maar daar komt misschien nog een en ander bij. We denken dan vooral aan groepen die nergens anders terecht kunnen. Maar ja, wat in de grote zalen wel welkom is, trekt meestal op niks.

Malcolm steunt eens te meer: de lokale kraakpandscene

Er is me meegedeeld dat er ook na de viering van het vijfjarig bestaan nog concerten zullen plaatsvinden in wat ondertussen het Autonoom Centrum voor Cultuur en Ontspanning oftewel ACCO heet. Het pand aan de Kaboutermansstraat is dan ook groot genoeg om er allerlei groepen in te laten spelen.

Malcolm denkt na: over Belgische jongeren in Syrië

Er is tegenwoordig veel te doen in de media over Belgische jongeren die naar Syrië trekken om ginds mee te vechten in de reeds lang aanslepende bloederige burgeroorlog tussen de aanhangers van president Assad en de vooral door radicale moslims gedomineerde oppositietroepen. Zelfs de burgemeesters van hun steden van herkomst beginnen zich te roeren en eisen een kordaat optreden door de verschillende regeringen van dit land.

Malcolm ontkurkt: een fles

Ze is eindelijk dood. De 'vrouw' die de samenleving in haar eigen land zo goed als vernietigd heeft en die de rest van de wereld samen met haar handlanger Reagan in de hel van de gedereguleerde globalisering heeft gestort.

Malcolm promoot: het lokale kraakpand

Sinds enkele maanden hebben onze plaatselijke krakers, die overigens tot de actiefste van het land behoren, weer een nieuw pand in gebruik genomen, namelijk de oude en reeds lang verlaten drukkerij van Acco. Het pand is gelegen tussen de Brusselsestraat en de Kaboutermansstraat, maar voor publieke evenementen wordt enkel de ingang langs die laatstgenoemde straat gebruikt. Het is maar dat u niet voor de pruimen op de verkeerde deur staat te bonken.

Malcolm promoot: een campagne van de ACOD Jongeren

Het is me nog niet helemaal duidelijk wat ik onder de benaming 'ACOD Jongeren' moet verstaan[1], maar gelukkig is dat niet zo belangrijk. Belangrijker is dat ze een initiatief hebben genomen dat de juiste mensen ergert en dat is altijd goed nieuws.

Malcolm promoot: een controversieel boek

De linkse denker, officieel zelfs filosoof, Ico Maly heeft sinds enkele maanden een nieuw boek uit. Het is zelfs de gepubliceerde versie van zijn doctoraatsverhandeling, waarvoor uiteraard felicitaties op hun plaats zijn.

Malcolm steunt: Radio Scorpio

Op zondag 14 april organiseert Radio Scorpio, een zender voor en door mensen die de ether met muziek vullen en niet met reclame vervuilen, een Fandag. Mensen die de zender een warm hart toedragen, zijn welkom in Café Entrepot (Vaartkom, Leuven) tussen 14.00 en het uur waarop de tappers van vermoeidheid omvallen. De muziek wordt verzorgd door de DJ's van Lazy Sundays.

Malcolm verspreidt: een petitie

Op verzoek van diverse organisaties bied ik hier graag deze petitie ter ondertekening aan. Dat kan gelukkig ook online gebeuren. Het is me niet duidelijk of er een deadline is, maar het heeft natuurlijk geen zin dit maandenlang te laten aanslepen.

Malcolm overloopt: het belangrijkste nieuws van de afgelopen dagen

Na (pdw), een mens wiens spitsvondigheid met de taal zelfs tussen haakjes geplaatste initialen als naamgeving aanvaardbaar heeft gemaakt, is nu ook Hugo Chavez dood. De linkerzijde krijgt rake klappen en de rechterzijde bereidt haar nakende recuperatie van de Venezolaanse economie voor.

Malcolm blikt terug: op vele vermakelijke avonden in café Amedee

Nu de sluiting onafwendbaar is geworden en de einddatum nadert, denkt elke mens die er ooit een voet binnen heeft gezet wel eens weemoedig terug aan nachten gevuld met trappisten, obscure uitvoeringen van Russische symfonieën en eindeloos lijkende discussies die zelden een bruikbare conclusie opleverden. Vaak werd dan maar beloofd het gesprek een andere keer voort te zetten, maar de dag nadien herinnerde niemand zich zelfs maar het onderwerp.

Malcolm prijst: een mooie one-liner

Zelfs nu (pdw) binnenkort ergens onder ons ligt en bijgevolg niet langer onder ons is, valt er nu en dan een mooie, geslaagde en schitterend geformuleerde zin te noteren. De prijs van de voorlopig beste one-liner van het op zich nog jonge jaar gaat naar Bart Martens, Vlaams volksvertegenwoordiger en boegbeeld van de milieubeweging. “De onzichtbare hand heeft lange vingers.” Prachtig.

Malcolm is verontrust: door een ernstige dreiging met terrorisme in ons land

Nu denken sommigen natuurlijk dat ik me het hoofd op hol heb laten brengen door Amerikaanse propaganda die overal vijanden ziet of dat ik vrees dat een of ander conflict in het Midden-Oosten met bommenleggers en al naar onze contreien zal overwaaien. Daar gaat het echter niet over. Terrorisme is meer dan enkel mensen afknallen, casu quo opblazen.

Malcolm slaagt op: een test voor studenten die een leerkrachtenopleiding volgen

Er is de afgelopen twee weken veel te doen geweest over een door Knack georganiseerde bevraging van 991 studenten die een opleiding volgen die er, indien ze tenminste niet buizen, overlijden of na een plotse bekering in Afghanistan tegen de ongelovigen gaan vechten, toe zou moeten leiden dat ze binnen afzienbare tijd voor klassen in ons secundair onderwijs staan.

Malcolm reageert: op een slecht idee

Na het bekijken van het avondjournaal op televisie heb ik verontrust enkele sites bekeken en onder meer dit artikel gevonden: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20130124_0044…. De schijnheiligheid kent weer geen grenzen.

Malcolm maakt zich kwaad: om de aangekondigde sluiting van café Amedee

Het is toch werkelijk triestig. Alle initiatieven die enigszins van de middelmaat en de normen van onze vreselijk brave samenleving afwijken, worden eerst in een hoekje gedreven en vervolgens gedwongen er simpelweg mee te stoppen. Dit is al jaren aan de gang en ik zie nog niet direct beterschap. Het volgende slachtoffer in de rij is vzw Amedee, sinds het overlijden[1] van de initiële oprichter en eigenaar Lucas Van Langendonck, de officiële uitbater van het bekende café Amedee in de Muntstraat te Leuven.

Malcolm lacht met: een geslaagde grap

Heeft iemand de voorbije dagen al een affiche gezien van de herdenking van Hugo Claus op het literair festival Saint-Amour, een organisatie van vzw Behoud de Begeerte? Het programma en een digitale versie van die affiche vindt u hier. Maar mij gaat het hier om de gedrukte versie van die affiche.

Malcolm ziet: weeral een afvallend masker

Vandaag heeft ons aller minister-president, de voormalige gedelegeerd bestuurder van Unizo, het volgende verklaard over ‘100 jaar Groote Oorlog’, de officiële herdenking van de Eerste Wereldoorlog: “Het is onze bedoeling deze herdenking te gebruiken om Vlaanderen wereldwijd op de kaart te zetten. [1]” Tot daar de honger en de kou van onze soldaten in de loopgraven. Tot daar het kwart miljoen doden dat de Britten op onze bodem hebben laten liggen om een paar vierkante meter te heroveren. Tot daar de dorpen in de Westhoek die tot het laatste huis zijn kapotgebombardeerd.

Malcolm leest kritisch: een hilarische studie over muzikale voorkeuren en criminaliteit

Ik weet dat dit onderwerp de voorbije dagen her en der wat persaandacht heeft gekregen, maar het is natuurlijk altijd beter de eigenlijke tekst erbij te nemen in plaats van ons te laten leiden door journalisten die omwille van budgettaire redenen toch niet voldoende tijd of ondersteuning krijgen om ernstige stukken te schrijven.

Malcolm vult aan: met wat extra informatie over het vertrek van Herman Schueremans

Ik ben blijkbaar niet de enige die zich aan Herman Schueremans stoort. Als reactie op het enigszins denigrerend gedrag van Hypocriete Herman ten aanzien van zijn voormalige collega's in het Vlaams Parlement heeft Bart Caron, lid van de Groen-fractie en Groot Verdediger van de culturele sector, ook een stukje geschreven. De volledige tekst vindt men hier: http://www.bartcaron.be/?%2Fsite%2Fbeste_herman#.UO3k4hjgAcU.facebook.

Malcolm treurt niet: om het vertrek van de ergste hypocriet van de hoop

Op 31 december 2012 heeft Herman Schueremans zijn ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger ingediend. Aangezien dat ontslag in feite al op 1 januari 2013 inging, komt mijn stukje zoals wel vaker het geval is maar liefst een week te laat. Maar dat zal me niet tegenhouden even wat kritiek op deze schijnheilige zakkenvuller en onbetrouwbare intrigant te geven. Wat mij het meest stoort, is niet het gebrek aan inzet of werklust van de heer Schueremans als lid van het Vlaams Parlement.