Weblog

Dit is de thuisbasis van de blog The Angry Planet, een reeks teksten waarin Malcolm Nix zijn onvrede neerpent met zowat alles wat er op onze planeet misloopt, zal mislopen, zou kunnen mislopen en ondertussen ongetwijfeld al is misgelopen terwijl we even de andere kant uitkeken. De teksten zijn chronologisch en niet thematisch geordend. Alle oude teksten uit de periode tussen november 2009 en maart 2013 zijn hier ook terug te vinden. Alle teksten zijn beschermd door middel van een Creative Commons license. Wie hierover meer informatie wil, kan de link naar de officiële website vinden in de rubriek 'Links' elders op deze site.

This is the new home of the weblog The Angry Planet, now unified with all Malcolm’s other activities. Since translations in English or any other language are not available, this part of the site might be less interesting for those who don’t speak Dutch. All entries are protected by means of a Creative Commons license. Those wanting more information on this license, can find a link to the official website on the 'Links' page elsewere on this site.

Malcolm reageert: op het verdwijnen van Joos

Omwille van mijn werk, mijn luiheid en het teveel aan muziek op mijn laptop dat me van de radio weghoudt, heb ik nooit veel naar het programma Joos geluisterd, maar ik weet wel waarom het verdwijnt en dat stemt me niet gelukkig.

Malcolm beoordeelt: het voorstel van Rik Daems om langdurig werklozen gemeenschapsdienst te laten vervullen

Op het eerste gezicht is het natuurlijk weer een zoveelste ultraliberale uitbarsting, maar mits de nodige manipulatieve onderhandelingen zou dit idee wel eens in het gezicht van Rik Daems en zijn medestanders kunnen ontploffen. Het is in elk geval meer dan de moeite waard het dossier niet met een scheldpartij te sluiten. Wie hier dieper over nadenkt, zal vrij snel de mogelijkheden zien die hier onverwacht achter schuilgaan.

Malcolm ontmaskert: een subtiele manouevre van kapitalistisch gespuis

Op donderdag 3 oktober 2013 heeft een zekere Griet Coppé, een verpleegster uit Roeselare die op een onbewaakt ogenblik door het stemvee tot lid van het Vlaams Parlement is verkozen, een parlementaire vraag gesteld aan minister Van den Bossche, onder meer bevoegd voor het woonbeleid in het Vlaamse Gewest.

Malcolm verwelkomt: een politiek vluchteling in levensgevaar

Wie de afgelopen dagen de kranten heeft gelezen, heeft ongetwijfeld gemerkt dat Dyab Abou Jahjah van plan is naar ons land terug te keren. Hij is blijkbaar zelfs actief op zoek naar een huis en zijn vertrek uit Libanon zou een kwestie van maximaal enkele weken zijn.

Malcolm promoot eens te meer: de lokale scene, die ook Herent omvat

Op zaterdag 14 september organiseert eetcafé De Wildeman (Schoolstraat, Herent) naar aanleiding van zijn tweejarig bestaan een avond vol muziek van de minder voorspelbare aard. Persoonlijk vind ik dit een beetje eigenaardig klinken, want volgens mij bestaat gemeenschapscentrum De Wildeman al meer dan tien jaar. Uit enig onderzoek blijkt dan ook dat het er vooral om gaat dat de huidige uitbaters nu al twee jaar het café openhouden.

Malcolm bevestigt: de datum van de cd-voorstelling van De Legende

Gisteren is op de site van Het Depot de aankondiging van de cd-voorstelling van De Legende verschenen, maar dan wel op de verkeerde datum. Om elk misverstand te vermijden, wil ik hier toch even melden dat de datum in de kalender op deze site, zaterdag 2 november, de enige juiste is en blijft.

Het Depot heeft deze vergissing ondertussen allicht zelf al rechtgezet. De correcte datum en alle mogelijke andere informatie over het concert zou bijgevolg hier te vinden moeten zijn.

Malcolm steunt zijn lokale scene en dat zelfs meer dan eens

Zoals steeds, vind ik het interessanter en vaak ook zelfs plezanter naar een klein lokaal optreden te gaan dan mijn geld te verspillen aan de megalomane evenementen van mensen als Herman Schueremans en andere hypocrieten die, met de bereidwillige medewerking van een schaapachtige bevolking, de slogan 'turning rebellion into money' dagelijks weten waar te maken.

Malcolm herdenkt: de twintigste verjaardag van jeugdhuis Clockwork

Vandaag, 12 augustus 2013, is het exact twintig jaar geleden dat het beruchte maar ondertussen al lang weer verdwenen jeugdhuis voor het eerst de deuren van het haast onbewoonbare pand in de Boekhandelstraat opende.

Malcolm maakt reclame voor: concerten in het Rockcafé

Op zaterdag 21 september valt er weer iets te beleven in het Rockcafé (Oude Markt, Leuven), alwaar de sympathieke doch enigszins anti-autoritaire jongens en meisjes van Chaosbar, die het momenteel dankzij onze onsympathieke en helaas zeer autoritaire politiemacht zonder eigen pand moeten stellen, twee Hongaarse bands hebben uitgenodigd.

 

Malcolm ontmoette: de domste tapster van de stad

Afgelopen zondag, tijdens Hapje Tapje, heb ik zowaar iemand ontmoet die ik hier echt moet vermelden [1]. Ik ben, net zoals iedereen die wel eens een horeca-etablissement bezoekt, al eerder met incompetente tappers en dergelijke geconfronteerd, maar deze korte anekdote slaat toch alles wat ik eerder heb beleefd of door anderen heb horen vertellen.

Malcolm ging naar: IONU, End of Ernie en Vagina Dentata in café Paradox

De eerder aangekondigde concerten op maandag 29 juli 2013 hebben dus wel degelijk plaatsgevonden en ik heb, gezeten op het gezellige tuinterras van café Paradox, een paar vaststellingen kunnen doen. Hetzelfde had  trouwens kunnen gelden voor de Leuvense politie, als de aanhangers van orde en gezag niet zo lomp waren geweest pas 20 minuten na de concerten langs te komen en bijgevolg helemaal niets van de onvermijdelijke geluidsoverlast te merken.

Malcolm verspreidt: de officiële teksten in verband met de nieuwe geluidsnormen in Leuven

Alvorens te klagen, kunnen we best weten waar de discussie nu eigenlijk over gaat. Wat natuurlijk niet betekent, dat we nadien niet meer zullen klagen. De nieuwe geluidsnormen zijn schadelijker voor de leefbaarheid van onze stad dan de zogenaamde wantoestanden waarvoor ze in het leven zijn geroepen. De grootste bedreiging van de leefbaarheid van de binnenstad bestaat trouwens uit rijke mensen die veel te dure nieuwbouwappartementen kopen en vervolgens vinden dat de rest der bewoners zich maar aan hun wensen moet aanpassen, zelfs als dat betekent dat ze hierdoor hun broodwinning verliezen.

Malcolm geeft weg: oldschool geluidsisolatie

Ten gevolge van de nogal grote consumptie te onzes huizes heb ik hier tientallen en tientallen lege eierdozen staan. Vroeger werden die vaak gebruikt om repetitielokalen en dergelijke wat te isoleren en ik kan me voorstellen dat bands met een beperkt budget deze methode nog steeds gebruiken.

Wel, die dozen zijn hier gratis en voor niets te krijgen. Wie ze wil hebben, moet ze maar komen halen. Er is zeker genoeg om een paar vierkante meter vol te hangen. Geïnteresseerden mogen me, met andere woorden, altijd mailen. Ik wens hen bij voorbaat al veel plezier.

Malcolm gaat niet naar: een nieuwe frituur in de Muntstraat

Eigenlijk ga ik sowieso al zelden naar een frituur. Als ik dat enigszins correct inschat, gebeurt dat misschien drie of vier keer per jaar. Maar dat is nu even het punt niet. Ten gevolge van al die kebabzaken en fastfoodketens die zich in elk stadscentrum hebben genesteld, heeft de typisch Belgische frituur veel van zijn aantrekkingskracht verloren. Dit betekent echter niet dat er geen publiek meer is voor een zaak die stukjes aardappel, slachtafval en xanthaamgom in sauspotten verkoopt.

Malcolm gaat niet: naar Tomorrowland, maar de muziek heeft er niets mee te maken

Eigenlijk gaat het om de gemeenten Boom en Rumst, maar we kunnen het gerust over de rand van de beschaving hebben. Nog even verder en men is in Antwerpen, alwaar de spreekwoordelijke twee maten en twee gewichten tot norm zijn verheven.

De burgemeesters van deze twee onbetekenende vlekken op onze nationale landkaart, respectievelijk afkomstig uit de totalitair ruikende mest van N-VA en CD&V, hebben hun hersenafwijkingen weer eens de vrije loop gelaten en ditmaal zijn het een paar tienduizend festivalgangers die de gevolgen mogen dragen.

Malcolm gaat naar: concerten in café Paradox

Ik heb net ontdekt dat de huidige uitbater van café Paradox (Diestesteenweg, Kessel-Lo) tegen beter weten in heeft beslist ook concerten in zijn overigens meer dan voldoende groot uitgevallen zaak te organiseren. Aangezien het allicht niet lang zal duren voor hij ten gevolge van een vrachtwagen vol klachten voor geluidsoverlast besluit hiermee te stoppen, kunnen we er beter van profiteren.

Malcolm verduidelijkt: wat er mis is met de VS

Het is allicht zelfs de meest oppervlakkige lezer van deze blog opgevallen dat ik al eens kritisch uit de hoek durf te komen als het om het beleid van de Amerikaanse regering gaat. De vraag is natuurlijk of al dat gefulmineer wel terecht is. Ben ik gewoon “tegen Amerika” omdat dit binnen het alternatieve milieu in de mode is? Laat ik me gewoon meeslepen door songs als 'Im so bored with the USA' omdat ik ergens bij wil horen?

Malcolm neemt akte van: het overlijden van professor Marcel Janssens

Nu hij op 11 juli vrij onverwacht is overleden, zullen er allicht weer een paar hypocrieten en slijmballen opstaan die deze nulliteit uit de geschiedenis der literatuurwetenschap op een voetstuk zullen trachten te plaatsen. Ik herinner me vooral een uit de hoogte op zijn studenten en eigenlijk gewoon de rest van de wereld neerkijkende kwal die niet eens de moeite heeft genomen het boek te lezen waarover ik een licentiaatsthesis heb geschreven die hij moest quoteren [1].

Malcolm leest: een nieuw decreet dat tot veel irritatie zou kunnen leiden

Op 10 juli 2013 heeft de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement zijn goedkeuring gegeven aan het voorstel van decreet van de heren Ludwig Caluwé, Bart Van Malderen, Kris Van Dijck en Philippe De Coene [1] houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie. Op het eerste gezicht is deze gebeurtenis natuurlijk verre van uitzonderlijk, maar helaas zou de inhoud en de achterliggende redenering wel eens onaangename gevolgen voor vele mensen, waaronder ondergetekende, kunnen hebben.

Malcolm ondertekent: de petitie tegen de muzikale drooglegging in Leuven

Het zal allicht niemand verbazen dat de beslissing van de Leuvense gemeenteraad van 24 juni 2013 om de geluidsnormen voor de horeca tot in het absurde te verstrengen veel commotie veroorzaakt. Zelf wacht ik nog op de volledige tekst van het nieuwe politiereglement alvorens dieper op oorzaken en gevolgen in te gaan, maar dit wil niet zeggen dat ik ondertussen stilzit.