Malcolm mengt zich in de brexitdiscussie

Er wordt tegenwoordig heel wat gediscussieerd over de zogenaamde brexit [1] en ik wil hier niet herhalen wat tientallen journalisten, opiniemakers, politici en door het Kremlin betaalde consultancyfirma’s al dagenlang in het rond strooien, maar een zaak moet me toch van het hart.

Ik wil het dus niet over de redenen hebben waarom mensen een bepaalde stem hebben uitgebracht. Vaak komt het erop neer dat mensen wel de voordelen willen van het lidmaatschap van een economische unie, maar niets te maken willen hebben met de mensen die in de andere lidstaten van die unie wonen. De Britten zijn niet alleen, want we zien exact hetzelfde in Polen of Hongarije.

Een steeds weerkerende stelling van Theresa May, tot een dag in de zeer nabije toekomst nog premier van de Britse regering, en van veel van haar partijgenoten is dat de brexit zeker moet plaatsvinden en niet kan worden afgelast. Dat zou immers een verraad van de kiezer zijn. De wil van de kiezer moet worden gerespecteerd en het ‘Leave’-kamp heeft het referendum nu eenmaal gewonnen. Dit klopt natuurlijk niet.

Aan het referendum heeft 72,2 percent van alle stemgerechtigde Britten deelgenomen. Daarvan heeft 51 percent voor een vertrek uit de EU gestemd. Het gaat, om zeer precies te zijn, om 17.410.742 kiezers. Het Verenigd Koninkrijk, zoals het land officieel heet, telt echter ongeveer 45,766,000 stemgerechtigde burgers. Om de helft van de stemmen te halen, had het ‘Leave’-kamp of zijn tegenhanger, het ‘Remain’-kamp, meer dan 22.830.000 stemmen moeten halen.

Ik wil gewoon gebruik maken van de gelegenheid om nog eens te benadrukken dat verkiezingen zonder opkomstplicht weinig waarde hebben. Aan dit specifiek referendum heeft ongeveer 28 percent van de bevolking niet deelgenomen. Dat betekent dat we van meer dan een op vier Britten eigenlijk niet weten wat hun mening is. Het betekent ook dat ongeveer 63 percent niet voor een brexit heeft gestemd, wat op zijn beurt dan weer betekent dat het even goed te verdedigen valt dat het de wil van de kiezer is het land in de EU te houden [2].

Ik hoop dat iedereen die er ooit aan denkt een referendum te organiseren of voor een referendum te pleiten hiermee rekening zal houden. Wie de mening van de kiezer wil kennen, moet zeker zijn dat hij ook de mening van elke kiezer te zien of te horen krijgt en dat kan niet als niet iedereen een stem uitbrengt.

----------------------------
[1] Ja, het is wel degelijk brexit en niet Brexit.
[2] Dat valt echt te verdedigen. Men kan namelijk stellen dat mensen die het de moeite niet vinden tijdens het referendum een stem uit te brengen van mening zijn dat het allemaal niet zo belangrijk is en dat de huidige situatie best kan blijven voortbestaan.