Malcolm overloopt de opmerkelijkste overlijdens van 2022: wetenschap

In België was 5 augustus de zwartste dag voor de wetenschappelijke gemeenschap, met op een paar uur tijd de overlijdens van Jean-Jacques Cassiman, wereldbefaamd geneticus, en van Caroline Pauwels, op betere dagen nog rector van de VUB en vooral gespecialiseerd in de communicatie van de Europese Unie.

In Israël overleed David Bannett, een Joodse ingenieur die ooit nog wapens uit de VS smokkelde om te vechten tegen iedereen die de Joodse bezetting van Palestina durfde te betwisten. Als zeer getalenteerd technisch ontwerper besteedde hij zijn tijd aan uitvindingen die de mensheid echt vooruit hebben geholpen, zoals de Shabbat Elevator, die orthodoxe Joden in staat stelt trappen te vermijden zonder het verbod te schenden op de Sabbat een elektrisch toestel te bedienen, of een sasdeur die kohens, een soort uit de familie der rabbi's, in staat stelt een ziekenhuis te bezoeken zonder het verbod te schenden zich onder hetzelfde dak als een dode persoon te bevinden. Men vraagt zich af hoe primitief ons leven er zonder zijn ontwerpen zou uitzien.

Ook de computerprogrammeur Steve Wilhite heeft ons verlaten. Wilhite was in 1987 de bedenker en ontwerper van de 'graphic interchange format' en heeft ons op het hart gedrukt dat de correcte uitspraak wel degelijk 'jif' en niet 'gif' is. Dat weten we dan ook weer.

Een andere ingenieur die niet langer onder ons is, is Dave Smith, die door adepten van oude computerspelletjes tegelijkertijd werd gehaat en gerespecteerd, want hij schonk de wereld MIDI, voluit 'Musical Instrument Digitale Interface', een manier om synthesizers met elkaar te laten communiceren, waardoor hij onrechtstreeks verantwoordelijk werd voor de toevoeging aan bewegende beelden van ergerlijke repetitieve melodietjes van het allerlaatste knoopgat.

Een historicus met de naam Mannfred Messerschmidt moest echt wel boeken over Duitsland in de Tweede Wereldoorlog schrijven. Gelukkig stond hij als vicevoorzitter van het Duitse Holocaustmuseum aan de betere kant van de geschiedenis dan de gelijknamige vliegtuigen die Londen en andere Britse steden hebben gebombardeerd.

Ondanks het respect dat het wetenschappelijk denken zonder twijfel verdient, mogen al deze academici zich wel eens bezinnen over de tijd en concentratie die ze aan de beoordeling van theorieën besteden. In januari, amper enkele dagen na zijn tweelingbroer, overleed Igor Bogdanoff. De tweeling had gedurende jaren compleet vervalste papers over onder meer de zogenaamde 'field theory' en singulariteiten gepubliceerd om vervolgens iedereen die zich hier kritisch over uitliet aan te klagen. Toch slaagde Igor erin zich te midden van al die schandaalartikelen tot hoogleraar te laten benoemen aan de Megatrend Universiteit in Belgrado, maar dan wel door een rector die iets later moest aftreden omdat hij zijn eigen doctoraatsdiploma had verzonnen. Beide broers zijn uiteindelijk aan COVID-19 overleden, want ze waren uiteraard niet gevaccineerd. Vanuit hun oogpunt bekeken, is dit niet verwonderlijk, want waar zouden zij nog enig geloof in de wetenschap vandaan hebben gehaald?