Malcolm reageert op de vele complottheorieën

Het is al een hele tijd dat ik iets heb geschreven, maar er is een probleem dat me nog meer de keel uithangt dan die allesoverheersende pandemie. Over COVID-19 heb ik geen mening die meer waard is dan die van onze experts. Ik ben geen dokter en ik wil gerust wat klagen over het gebrekkig sociaal contact of de gebrekkige ondersteuning van de culturele sector, maar ik kan me voorstellen dat iedereen daar al genoeg over heeft gehoord of gezien. Wat me echter nog veel harder stoort, is de plotse wildgroei van allerlei vergezochte complottheorieën over wat de regeringen van deze wereld blijkbaar van plan zijn.

Bill Gates geeft geld aan wetenschappers want hij wil samen met een vaccin bij iedereen nanotechnologie inspuiten die ons gedrag kan manipuleren. We mogen kinderen trouwens niet vaccineren, want daar worden ze autistisch van. Mensen die in de VS aan de Black Lives Matter-protesten deelnemen, worden stiekem betaald door Georges Soros. Hillary Clinton staat aan het hoofd van een internationaal netwerk van pedofiele kannibalistische satanisten [1]. De lijst is eindeloos en soms hilarisch vergezocht, maar daarom niet minder schadelijk. Natuurlijk zijn Belgen over het algemeen, althans figuurlijk, wat nuchterder dan Amerikanen en geloven zij niet klakkeloos elk onlogisch detail dat een of andere mentaal minderbedeelde op zijn facebookpagina deelt, maar dit betekent niet dat ze niet vatbaar zijn voor kleinere onderdelen van deze theorieën, helaas zonder na te denken over waar ze vandaan komen en welk doel ze dienen.

Ik ben het werkelijk kotsbeu dat de ontevreden medemens geen andere uitweg ziet om zijn frustraties te uiten dan alles wat hem tegensteekt als onderdeel van een groot complot te zien. Het is nochtans niet zo moeilijk veel van deze beweringen te ontkrachten. Dat vergt meestal slechts vijf minuten denkwerk en met al die verplichte isolatiemaatregelen is tijdgebrek eigenlijk minder een probleem dan een jaar geleden.

Een goed voorbeeld zijn de flat-earthers, mensen die er, kort samengevat, van overtuigd zijn dat onze planeet een schijf is, omgeven door de door de NASA strengbewaakte Antarctische IJsmuur. Om dit complot, uiteraard in het leven geroepen door de Amerikaanse regering, in stand te houden, moet iedereen die de “waarheid” kent, tegen de rest van de wereldbevolking liegen. Dit omvat niet enkel de duizenden werknemers van NASA, maar ook een groot gedeelte van de duizenden werknemers van bedrijven die rechtstreeks voor NASA-projecten werken. Ook vanuit een vliegtuig kan men de curvatuur van de aardbol zien [2], maar volgens de Flat Earth Society klopt dit niet en worden ook alle piloten van alle vliegtuigmaatschappijen ter wereld betaald om de waarheid te verzwijgen. Natuurlijk werken de auteurs van schoolboeken en universitaire cursussen ook mee aan het verbergen van de waarheid. De theorie van de platte aarde is nog nooit ondersteund door iemand die in hoge regeningskringen, in de ruimtevaartindustrie of in de luchtvaartsector werkt. Volgens de gelovigen betekent dit enkel dat het geheim zeer goed wordt bewaard.

Ik heb in dit verband een zeer simpele vraag. Hebt u ooit al eens iets verteld aan vijf mensen en hen expliciet gevraagd dit zeker niet voort te vertellen? En hoe lang heeft het geduurd voor een zesde of zevende persoon op de hoogte bleek te zijn? Is het volgens u echt haalbaar gedurende decennia met tienduizenden of zelfs honderdduizenden mensen een geheim te bewaren? Zou het niet beter zijn de reeds vermelde vijf minuten uit te trekken om hierover na te denken alvorens dwaze ideeën te verspreiden?

Mijn antwoord op die laatste vraag is duidelijk 'Ja!', maar dat is nu net de essentie van de zaak. Er is namelijk wel degelijk een complot aan de gang, maar het is niet wat al die Qanon-believers en hun soortgenoten in gedachten hebben. De vraag die we ons gedurende onze vijf minuten moeten stellen, is dezelfde als altijd. Wie heeft er iets bij te winnen?

Het doel van deze grootschalige desinformatiecampagnes is niet een wereld zonder gevaccineerde kinderen of een wereld waarin iedereen eindelijk de aliens kan zien die in Area 51 worden bewaard, maar wel een wereld waarin niemand nog weet welke informatie nu eigenlijk nog klopt en niemand nog in onafhankelijke bronnen of experts gelooft. Het is een aanval op de waarheid als concept. Als er geen onafhankelijke waarheid bestaat, gelooft iedereen gewoon wat hem het beste uitkomt. 'The truth is out there' klonk het ooit, maar ze is dan wel ongrijpbaar ver en niemand gelooft er nog in ze ooit te kennen.

En wie wordt daar beter van? Iedereen die graag de werkelijke feiten verbergt. Natuurlijk geldt dit ook voor een internationaal samenwerkingsverband van pedofielen, maar zij hebben niet de macht grootschalige campagnes op te zetten. Dat is het domein van dictators die hun bevolking willen controleren. In een aantal landen wordt de toegang tot het internet gefilterd en is het onmogelijk bepaalde kritische websites te bezoeken. Het is geen toeval dat al deze landen een zeer autoritair regime hebben, met China en Noord-Korea als bekendste voorbeelden. Rusland probeert zich achter de schermen te mengen in allerlei buitenlandse verkiezingscampagnes. Het zijn de dictators van deze wereld die de gedachten van de mensen willen manipuleren, niet een kliekje universiteitsprofessoren die een besmettelijke ziekte willen bestrijden.

Ik roep iedereen dan ook op om elk voor zich die vijf minuten tijd te vinden. Wie dit niet doet, maakt zich schuldig aan een vrijheid waarvoor veel Trump-kiezers strijden, maar die we ons niet kunnen permitteren, namelijk de vrijheid niet te hoeven nadenken over de gevolgen van onze daden.

-------------------------
[1] Werkelijk? Kunnen we Hillary Clinton niet meer gewoon haten omdat ze een rechtse, neoliberale trut is? Moeten we enkel tegen haar zijn omdat ze het bloed van baby's drinkt?
[2] Allez, toch als het vliegt. Een vliegtuig dat alleen maar op de grond staat, is gewoon een eigenaardig ontworpen autobus.