Malcolm vindt Gwendolyn Rutten een dwaas kalf

Mevrouw Rutten is de voorzitter van Open Vld en bijgevolg minstens medeverantwoordelijk voor de zesjaarlijkse afgang van Rik Daems, waarvoor ze in Leuven blijkbaar geen geschikte vervanger vindt. Het is echter veel dringender vervanging voor haar te vinden, want haar recentste standpunt over de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen getuigt werkelijk van een ideologisch gestuurde blindheid voor logica. Helaas is het voor onze politici niet verboden zichzelf te verbieden rationeel na te denken.

Ik vat even samen waarover het gaat. Naar aanleiding van de aankondiging van de nieuwe coalitie in Zelzate heeft mevrouw Rutten aangekondigd dat elke samenwerking met de PvdA voor haar en haar partij uitgesloten is, want deze partij bestaat uit extremisten. Op zich is dit nog een aanvaardbaar standpunt. Ik kan haar ook niet dwingen de PvdA sympathiek te vinden of met een bepaalde partij samen te werken. Spijtig genoeg, blijft het hier niet bij en probeert ze zich te verantwoorden door middel van een compleet onredelijke vergelijking: “extreemrechts leidt tot rassenhaat, extreemlinks leidt tot klassenhaat” [1].

Blijkbaar gaat mevrouw Rutten ervan uit dat rassen en klassen allebei onlosmakelijk met een samenleving zijn verbonden. Wel, dat is niet zo. Zelfs als letterlijk iedereen ter wereld, hijzelf inbegrepen, dat hard zou willen, zullen Vincent Kompany, Beyoncé en Denzel Washington volgend jaar niet blank zijn. Die biologische verschillen zullen blijven en in mijn voorbeelden ligt dat zeker niet aan een gebrek aan budget. Maar als iedereen dat even hard zou willen, zullen er volgend jaar [2] geen economische klassen meer zijn. Rassen horen er inderdaad bij, maar een samenleving zonder upper class kan wel degelijk tot stand komen. Om rassenhaat uit te roeien, moet men de moeite doen al die racisten op andere gedachten te brengen. Om klassenhaat uit te roeien, volstaat het een paar scheefgegroeide verhoudingen te corrigeren.

Gelieve er trouwens nota van te nemen dat ik het bestaan van die klassenhaat niet ontken. Het is gewoon een onvermijdelijk gevolg van de ongelijkheid die een bepaalde klasse de rest opdringt. De economische elite beseft dit trouwens. Er is een reden waarom de allerrijksten zich door lijfwachten laten omringen en steeds meer investeren in bunkers en andere infrastructuur om een eventuele wereldwijde opstand te doorstaan.

Natuurlijk slaat het standpunt van mevrouw Rutten in eerste instantie niet op de coalitie in een voor het overige eigenlijk nogal onbelangrijke gemeente in Oost-Vlaanderen. De economische elite en haar politieke marionetten willen twee zaken van de rest.

Het tweede en minst belangrijke dat de elite ons wil afpakken, is ons geld. Zeker in een tijd waarin winst vooral wordt geboekt door middel van online transacties tussen banken en bedrijven waar geen effectief bestaand cash geld tegenover staat, hebben ze het minder dan vroeger nodig ons tot de laatste cent uit te persen. Er is een reden waarom de huidige arbeidersklasse het in de meeste landen uiteindelijk nog beter heeft dan in de 19e eeuw.

Het eerste en belangrijkste dat de elite ons wil afpakken, is onze hoop. Een partij mag gerust wat linksere standpunten innemen, zoals Groen wel eens doet, maar een partij mag zeker niet de hoop opwekken dat er ooit een rechtvaardiger wereld komt, een wereld waarin we niet allemaal verdoken slaven zijn van een kliekje dat dagelijks luidop lacht met het feit dat wij het met minder moeten stellen.

Ik ben geen lid van de PvdA, maar ik wil geen cordon sanitaire rond deze partij. Ik wil een cordon rond de mensen die nu nog miljardairs zijn en dat hoeft geen cordon sanitaire te blijven. Een echte omheining met prikkeldraad spreekt me meer aan. Maar ik doe dan ook actief aan klassenhaat.

------------------
[1] Het gaat om een citaat uit een televisie-interview op 11 november 2018, maar ik heb vernomen dat ze dezelfde vergelijking ook eerder al eens heeft gemaakt.
[2] Allez, ja, binnen een paar jaar in het beste geval. Zo simpel is het nu ook weer niet.