Herdenkingsavond voor Fred Velghe met onder meer DJ-set Malcolm Nix

Voor velen is dit allicht geen nieuws, maar op zaterdag 28 januari 2017 organiseren een aantal vrienden van Fred een herdenkingsavond in café Libertad (Muntstraat, Leuven). Vanaf ongeveer 20.00 uur zullen ze hem huldigen met klank en drank.

De muziek zal volledig in het teken staan van de rijke maar niet zeer trendy smaak van Fred. Een aantal goede vrienden zullen draaien en ik vind het een eer hiervoor te zijn gevraagd. Ik heb Fred honderden keren op concerten en fuiven meegemaakt en ik denk dat ik wel kan inschatten welke muziek hij passend zou hebben gevonden.

Voor de drank wil ik AB Inbev bedanken. Gedurende vele jaren konden ze op hem rekenen voor weekend- en nachtshifts en dat zijn ze niet vergeten. De brouwerij heeft ons dan ook uit sympathie wat bier toegezegd. Wie het glas op Fred wil heffen, zal dus ruimschoots aan zijn of haar trekken komen, want iedereen kan op drankbonnetjes rekenen.

Het is winter en dan hebben mensen het al eens koud. Daar wordt echter iets aan gedaan. De naaste familie heeft ons gevraagd de kleren van Fred gratis weg te geven aan wie ze kan gebruiken. We zullen ze in het café hangen en wie een souvenir wil dat bovendien ook nog kan worden gedragen, mag iets meenemen.

De begrafenisplechtigheid vorige week was dermate overrompelend dat de voorraad doodsprentjes al snel was uitgeput. Wie er niet was of er geen heeft kunnen bemachtigen, krijgt nu een herkansing. Er zijn 200 kaartjes bijgedrukt en wie er eentje wil, hoeft het slechts te vragen.

Wie alles graag ook online bekijkt, moet zeker een blik werpen op de officiële in memoriam-pagina op facebook die we aan de nagedachtenis van Fred hebben gewijd. Iedereen kan hier posten wat hij of zij kwijt wil.

Tot slot wil ik nog opmerken dat wie Fred niet heeft gekend natuurlijk niet hoeft weg te blijven. Dit is geen privéfeestje voor een select clubje. Het café is gewoon open en iedereen is welkom.