The Angry Planet

This is the home of the blog The Angry Planet, one of Malcolm’s other activities. Since translations in English or any other language are not available, this part of the site might be less interesting for those who don’t speak Dutch.

All entries are protected by means of a Creative Commons license (The Angry Planet is licensed under a Creative Commons Attribution - Non Commercial - No Derivs 3.0 Unported License). Those wanting more information on this license, can find more info here.

Logo

- Zoals sommigen misschien al hebben gemerkt en anderen dan weer niet interesseert, is de website www.malcolmnix.be dit weekend grondig aangepakt. Het gaat hier niet gewoon om een update met een paar technische aanpassingen, want er staan ook heel nieuwe rubrieken op die misschien wat toelichting kunnen gebruiken.
- Het is een enigszins eigenaardig jaar voor wie eindejaarslijsten en andere overzichten wil samenstellen. Ik hoef allicht niet toe te lichten wat de belangrijkste trend alsook bron van ergernis van de afgelopen maanden is geweest, maar het valt te midden van pandemiepaniek toch op dat nog steeds veel meer al dan niet terecht bekende personen aan andere aandoeningen dan COVID-19 zijn gestorven. In elk geval probeer ik een overzicht te maken van de overlijdens die we, althans naar mijn onbescheiden mening, zouden moeten onthouden. Wetenschap
- Het is lang geleden dat ik nog eens een commentaar op de staat van de wereld heb geschreven. De belangrijkste reden is dat ik me niet wil mengen in de alomtegenwoordige discussie over de COVID-19-maatregelen. Aan de ene kant heb ik het niet voor politici die weigeren onpopulaire beslissingen te nemen omdat ze vrezen dat hun electorale score kan aantasten, maar aan de andere kant weet ik zelf ook niet hoe we dit probleem het best aanpakken.
- In de VS riskeren mensen die hun huis verlaten vaak hun leven, vooral als ze in een arme buurt wonen. De dreiging komt soms van gevaarlijke criminelen, maar nog veel vaker van de politie, die elke inwoner als een gevaarlijke crimineel behandelt. De lijst met slachtoffers is ondertussen te lang om hier op te sommen, maar een recent voorval heeft toch in het bijzonder mijn aandacht getrokken.
- Het is al een hele tijd dat ik iets heb geschreven, maar er is een probleem dat me nog meer de keel uithangt dan die allesoverheersende pandemie. Over COVID-19 heb ik geen mening die meer waard is dan die van onze experts. Ik ben geen dokter en ik wil gerust wat klagen over het gebrekkig sociaal contact of de gebrekkige ondersteuning van de culturele sector, maar ik kan me voorstellen dat iedereen daar al genoeg over heeft gehoord of gezien.
- Who's Patrick Leahy? We'll get back to that later. First, we have to take a look at the current situation in the US, where the news is obviously dominated by the same disease that forces most people in Europe to live behind closed doors by now. To prevent chasing away potential readers with an overdose of judicial lingo, I'll sketch out in a few short steps what might happen if this pandemic keeps spreading across all fifty states.
- Wie is Patrick Leahy? Daar komen we straks op terug. Eerst moeten we een blik werpen op de huidige situatie en in de VS wordt het nieuws natuurlijk ook beheerst door de ziekte die ons in Europa steeds meer tot een leven achter gesloten deuren dwingt. Aangezien de term 'grondwettelijk recht' de meeste mensen ertoe brengt snel een ander artikel te zoeken, zal ik in korte stappen overlopen wat hypothetisch zou kunnen gebeuren indien deze pandemie zich door de Amerikaanse staten blijft verspreiden.
- Het jaar en het concept van een democratische samenleving lopen stilaan ten einde, maar enkele mensen zullen de totale ineenstorting van de menselijke beschaving niet meer beleven. Zoals elk jaar, probeer ik een overzicht te bieden van de overlijdens die volgens mij niet uit het collectief geheugen mogen verdwijnen. De selectie is natuurlijk niet objectief, maar wie zich daaraan stoort, moet zelf maar een eigen versie opstellen.
- Volgens de overigens verschrikkelijk gebruiksonvriendelijke en slechts in gebrekkige mate informatieve website van Studio Brussel loopt De Warmste Week dit jaar van 18 tot 24 december. Net toevallig is dat ook de week waarin het Vlaams Parlement de begroting van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap voor 2020 moet goedkeuren. Spijtig genoeg zien slechts weinigen het duidelijk verband tussen deze voor de oppervlakkige observator zeer verschillende gebeurtenissen.
- De federale regeringsonderhandelingen, of wat daarvoor moet doorgaan, slepen nu al bijna zes maanden aan, maar ik denk in alle onbescheidenheid dat ik eindelijk begrijp waar de belangrijkste spelers heen willen. Ik probeer het even samen te vatten, zonder in ellenlange overzichten van gesprekken en verklaringen te vervallen.