The Angry Planet

This is the home of the blog The Angry Planet, one of Malcolm’s other activities. Since translations in English or any other language are not available, this part of the site might be less interesting for those who don’t speak Dutch.

All entries are protected by means of a Creative Commons license (The Angry Planet is licensed under a Creative Commons Attribution - Non Commercial - No Derivs 3.0 Unported License). Those wanting more information on this license, can find more info here.

Logo

- Volgens diverse kranten en andere media wordt binnen de rangen van het Vlaams Belang een ware oorlog uitgevochten, met als meest telegenieke veldslag de confrontatie tussen Marie-Rose Morel en Philippe Dewinter, die volgens hemzelf maar niet volgens de dienst Bevolking Filip Dewinter heet. Mij maakt het natuurlijk niet uit wie nu precies in het partijbestuur moet zetelen.