The Angry Planet

Dit is de thuisbasis van de blog The Angry Planet, een reeks teksten waarin Malcolm Nix zijn onvrede neerpent met zowat alles wat er op onze planeet misloopt, zal mislopen, zou kunnen mislopen en ondertussen ongetwijfeld al is misgelopen terwijl we even de andere kant uitkeken. De teksten zijn chronologisch en niet thematisch geordend.

Alle teksten zijn beschermd door middel van een Creative Commons license (The Angry Planet is licensed under a Creative Commons Attribution - Non Commercial - No Derivs 3.0 Unported License). Wie hierover meer informatie wil, kan daarvoor hier terecht.

Logo

- Na twee afgelaste edities heeft het even geduurd, maar het eerste weekend van augustus zijn we er uiteindelijk toch in geslaagd onze tickets voor Rebellion 2020 in polsbandjes om te zetten. Het duurt telkens weer enkele dagen voor mijn lever en de rest van mijn lichaam van deze uitspatting zijn hersteld, maar die tijd heb ik gevuld met een poging de sfeer in woorden weer te geven, wat sowieso altijd een verloren zaak is, want deze vierdaagse overdosis voor de zintuigen moet men eigenlijk in persoon bijwonen.
- Op 5 juli 2022 is Peter Put onverwacht in zijn slaap overleden. Ondanks al die digitale communicatie heeft het enkele dagen geduurd, maar uiteindelijk heeft dit slechte nieuws mij dan toch bereikt en meteen enkele herinneringen doen ontwaken aan die langvervlogen tijden waarin wij elkaar bijna dagelijks zagen.
- Het jaar stond weer nagenoeg volledig in het teken van twee levensbedreigende aandoeningen, de opeenvolgende mutaties van COVID-19 en de al even zeer kuchende en reutelende leefbaarheid van onze planeet voor meercellige organismen, maar daarnaast hebben ook enkele markante figuren ons verlaten. In sommige gevallen is dit reden voor diepe rouw, maar in andere gevallen kunnen we ons verheugen op een toekomst zonder hun zinloze bijdragen.
- Zoals sommigen misschien al hebben gemerkt en anderen dan weer niet interesseert, is de website www.malcolmnix.be dit weekend grondig aangepakt. Het gaat hier niet gewoon om een update met een paar technische aanpassingen, want er staan ook heel nieuwe rubrieken op die misschien wat toelichting kunnen gebruiken.
- Het is een enigszins eigenaardig jaar voor wie eindejaarslijsten en andere overzichten wil samenstellen. Ik hoef allicht niet toe te lichten wat de belangrijkste trend alsook bron van ergernis van de afgelopen maanden is geweest, maar het valt te midden van pandemiepaniek toch op dat nog steeds veel meer al dan niet terecht bekende personen aan andere aandoeningen dan COVID-19 zijn gestorven. In elk geval probeer ik een overzicht te maken van de overlijdens die we, althans naar mijn onbescheiden mening, zouden moeten onthouden. Wetenschap
- Het is lang geleden dat ik nog eens een commentaar op de staat van de wereld heb geschreven. De belangrijkste reden is dat ik me niet wil mengen in de alomtegenwoordige discussie over de COVID-19-maatregelen. Aan de ene kant heb ik het niet voor politici die weigeren onpopulaire beslissingen te nemen omdat ze vrezen dat hun electorale score kan aantasten, maar aan de andere kant weet ik zelf ook niet hoe we dit probleem het best aanpakken.
- In de VS riskeren mensen die hun huis verlaten vaak hun leven, vooral als ze in een arme buurt wonen. De dreiging komt soms van gevaarlijke criminelen, maar nog veel vaker van de politie, die elke inwoner als een gevaarlijke crimineel behandelt. De lijst met slachtoffers is ondertussen te lang om hier op te sommen, maar een recent voorval heeft toch in het bijzonder mijn aandacht getrokken.
- Het is al een hele tijd dat ik iets heb geschreven, maar er is een probleem dat me nog meer de keel uithangt dan die allesoverheersende pandemie. Over COVID-19 heb ik geen mening die meer waard is dan die van onze experts. Ik ben geen dokter en ik wil gerust wat klagen over het gebrekkig sociaal contact of de gebrekkige ondersteuning van de culturele sector, maar ik kan me voorstellen dat iedereen daar al genoeg over heeft gehoord of gezien.
- Who's Patrick Leahy? We'll get back to that later. First, we have to take a look at the current situation in the US, where the news is obviously dominated by the same disease that forces most people in Europe to live behind closed doors by now. To prevent chasing away potential readers with an overdose of judicial lingo, I'll sketch out in a few short steps what might happen if this pandemic keeps spreading across all fifty states.
- Wie is Patrick Leahy? Daar komen we straks op terug. Eerst moeten we een blik werpen op de huidige situatie en in de VS wordt het nieuws natuurlijk ook beheerst door de ziekte die ons in Europa steeds meer tot een leven achter gesloten deuren dwingt. Aangezien de term 'grondwettelijk recht' de meeste mensen ertoe brengt snel een ander artikel te zoeken, zal ik in korte stappen overlopen wat hypothetisch zou kunnen gebeuren indien deze pandemie zich door de Amerikaanse staten blijft verspreiden.